Ultraj prevăzut de art. 239 alin.1, 4 cod penal. dezincriminare. incidenţa art. 205 cod penal. inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 334 cod procedură penală.

Decizie 7154 din 22.12.2005


ULTRAJ PREVĂZUT DE ART. 239 ALIN.1, 4 COD PENAL. DEZINCRIMINARE. INCIDENŢA ART. 205 COD PENAL. INAPLICABILITATEA DISPOZIŢIILOR ART. 334 COD PROCEDURĂ PENALĂ.

Prin sentinţa penală nr. 114/16.03.2005 a Judecătoriei Buhuşi, inculpatul P.A. a fost condamnat la două pedepse de câte 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.239 alin. 1, 4 Cod penal şi art. 239 alin. 3,4 Cod penal, împotriva părţilor vătămate B.A. şi respectiv P.Gh.

În temeiul art. 33 lit. a şi 34 lit. a Cod penal, pedepsele au fost contopite, inculpatul urmând să execute 3 ani de închisoare.

Pentru a hotărî astfel s-a reţinut că la data de 20.11.2003 inculpatul a înjurat pe partea vătămată B.A. şi a lovit pe partea vătămată P.Gh., ambii având calitatea de ofiţeri de poliţie.

Soluţionând apelul declarat de inculpat Tribunalul Bacău prin decizia penală nr. 697/8.09.2005 a desfiinţat sentinţa atacată şi a reindividualizat pedepsele aplicate reţinând în motivare că circumstanţele reale şi personale ale faptei şi inculpatului impun o îmblânzire a tratamentului sancţionatoriu.

Prin decizia penală nr. 7154/22.12.2005 Curtea de Apel Bacău a admis recursul inculpatului şi a achitat pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 239 alin.1,4 Cod penal, partea vătămată B.A. în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală reţinând că infracţiunea a fost dezincriminată.

În temeiul art. 205 Cod procedură penală a fost condamnat inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii de insultă împotriva părţii vătămate B.A., la pedeapsa de 5.000.000 lei amendă penală.

A fost menţinută pedeapsa aplicată pentru art. 239 alin.3,4 Cod penal, pedepsele fiind contopite în pedeapsa cea mai grea.

Pentru a hotărî astfel s-a avut în vedere că prin Legea nr. 160/30.05.2005 infracţiunea prevăzută de art. 239 alin.1, 4 Cod penal a fost dezincriminată fapta inculpatului împotriva părţii vătămate B.A. întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de insultă prevăzută de art. 205 Cod penal.

S-a reţinut că nu sunt aplicabile prevederile art. 334 Cod procedură penală instituţia schimbării încadrării judiciare privind doar situaţiile în care fapta dedusă judecăţii întruneşte elementele constitutive ale unei alte infracţiuni decât cea cu care instanţa a fost sesizată . Ori în cauza de faţă infracţiunea de ultraj prevăzută de art. 239 alin. 1,4 Cod penal fiind dezincriminată consecinţa directă fiind achitarea şi nu schimbarea încadrării juridice.