Contestaţie la executare.Răspunderea nelimitată şi solidară a asociatului la o societate în nume colectiv

Decizie 1234 din 24.06.2003


Prin contestaţia la executare înregistrată la Judecătoria Buzău, debitorul T.T. a solicitat, în contradictoriu cu creditoarea T.G., anularea formelor de executare din dosarul de executare nr. 162 / 2001 al BNP Porojnicu Adrian.

Prin sentinţa civilă nr. 2655 / 15.03.2002 pronunţată de Judecătoria Buzău a fost admisă excepţia tardivităţii şi a fost respinsă contestaţia la executare ca tardivă.

Prin decizia nr. 203 / 07.03.2003 pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia Civilă a fost admis apelul declarat de către debitoare, a fost schimbată în tot sentinţa şi a fost admisă contestaţia astfel cum a fost formulată.

S-a reţinut că la data întocmirii formelor de executare, debitorul nu mai avea calitatea de asociat al societăţii comerciale care se transformase în SRL. 

Împotriva acestei decizii, creditorul a declarat recurs pentru următoarele motive:

1. prin soluţia pronunţată au fost încălcate dispoziţiile legale din materia societăţilor comerciale şi s-a dat fostului asociat al SC „G” SNC posibilitatea de a se sustrage de la executarea silită;

2. titlul executoriu este sentinţa civilă nr. 9886 / 11.12.1997 pronunţată de Judecătoria Buzău şi nu sentinţa civilă nr. 8169 / 16.11.2000 pronunţată de aceeaşi instanţă prin care a fost reactualizat debitul.

Recursul creditorului a fost admis pentru următoarele considerente:

Executarea obligaţiilor asumate de societăţile în nume colectiv are la bază răspunderea solidară şi nelimitată a asociaţilor.

Această răspundere a debitorului, în calitate de asociat al SC „G” SNC, subzistă şi în momentul de faţă întrucât la data naşterii dreptului de creanţă al creditorului faţă de SC „G” SNC, debitorul avea calitatea de asociat la o societate în nume colectiv.

Dreptul de creanţă al creditorului s-a născut la data naşterii raportului juridic şi nu la data pronunţării hotărârii care constituie titlu executoriu şi cu atât mai puţin la data pronunţării hotărârii de actualizare a debitului.

În consecinţă, a fost admis recursul creditorului, au fost modificate ambele hotărâri şi a fost respinsă contestaţia la executare ca neîntemeiată.