Sustragere de sub sechestru art. 244 al. 2 Cod Penal. Latura subiectiva. Solutionarea actiunii civile

Sentinţă penală 385 din 05.02.2011


Sustragere de sub sechestru art. 244 al. 2 Cod Penal. Latura subiectiva.

Solutionarea actiunii civile

Prin sentinta Penala nr. 385/2001 a Judecatoriei Arad a fost condamnat inculpatul GCM la o pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendare retinându-se în sarcina sa ca în calitatea sa de custode al unui bun sechestrat a luat cu sine acel bun în luna mai 2008 când a parasit judetul Arad iar când bunul urma sa fie scos la licitatie –sa constatat de catre executorul judecatoresc lipsa acestuia.

Hotarârea a ramas definitiva prin Decizia Penala 748/2011.

În apararea sa inculpatul audiat a aratat faptul ca a luat bunul întrucât a încunostintat executorul judecatoresc ca bunul apartine altei persoane si ca s-a mutat din Arad.

Aceasta aparare a fost considerata de catre instante ca nefiind în masura sa conduca la înlaturarea raspunderii sale penale întrucât sechestrul a fost legal aplicat. Prin sechestru legal aplicat se întelege un sechestru aplicat cu respectarea conditiilor de forma neputând fi admis punctul de vedere în sensul ca orice persoana are posibilitatea de a încalca regimul legal fara a urma caile legale de contestare. Persoanele interesate au la dispozitie fie procedura prevazuta la art. 428 Cod Procedura Civila sau calea contestatiei la executare. Acesta cu atât mai mult cu cât inculpatul a aratat faptul ca a cunoscut ca legalitatea sechestrului poate fin contestata în justitie.

În ceea ce priveste latura civila infractiunea este una de pericol si nu exista un raport de cauzalitate între fapta si prejudiciul reclamat de catre partea vatamata