Drept civil

Hotărâre din 05.07.2006


1.sentinta civila 26.04.2006 plata nedatorata

Prin actiunea civila formulata,reclamantul FN a solicitat instantei obligarea pârâtei FI la restituirea sumei de bani platite fara ca aceasta suma sa constituie debit.

Actiunea reclamantului a fost admisa pentru urmatoarele considerente:

Prin sentinta civila nr.3011/2001 a aceleiasi instante,a fost obligat reclamantul din prezenta cauza la plata sumei de 17.089 RON cu titlu de sulta.Mentiunea privind obligarea reclamantului la aceasta suma s-a constatat eronata si,prin încheiere pronuntata în camera de consiliu,s-a dispus îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul hotarârii,fiind obligat reclamantul la plata sumei de 789 RON.

Cum între timp,anterior pronuntarii acestei încheieri,s-a trecut la executarea silita a sentintei mentionate,reclamantul a platit întreaga suma de bani la care a fost,initial,obligat.

În aceste conditii,instanta a retinut ca sunt aplicabile,în speta,dispozitiile art.1092 Codul civil care prevad expres ca ceea ce s-a platit fara sa fie debit este supus repetitiunii,precum si cele ale art.993 Codul civil,astfel ca a obligat pârâta sa restituie reclamantului suma de bani solicitata în actiune.

2.sentinta civila 8.05.2006 reconstituire drept de proprietate,efectul unei noi cereri – formulate potrivit Legii 247/2005 – asupra actelor de reconstituire deja emise în favoarea altor persoane.

Prin actiunea civila formulata,reclamantul ID a chemat în judecata pe pârâtii IV,MT,CE,MA,precum si comisiile locala si judeteana de aplicare a legii 18/1991 solicitând ca,prin hotarârea judecatoreasca ce se va pronunta,sa se constate ca reclamantul este mostenitor legal al defunctului MT si sa se dispuna modificarea titlului de proprietate emis în favoarea pârâtilor persoane fizice în sensul includerii reclamantului ca titular al dreptului de proprietate.

Instanta a admis primul capat de cerere,a constatat ca reclamantul are calitate de mostenitor de pe urma defunctului MT,dar a respins ca neîntemeiat capatul de cerere privind modificarea titlului de proprietate ca neîntemeiat.

Pentru a pronunta aceasta solutie,instanta a retinut ca,desi legea a prelungit termenul de depunere a cererilor de reconstituire,aceste cereri nu pot avea ca efect – daca se dovedesc întemeiate – decât reconstituirea dreptului de proprietate asupra diferentelor de suprafata care nu au fost reconstituite deja legal pâna în acel moment(art.III Legea 247/2005).Solutia contrara ar conduce la încalcarea principiului neretroactivitatii legii civile instituit expres în art.1 Codul civil si art.15 Constitutia României.