Judecata. Soluţionarea unei excepţii fără a fi pusă în discuţia părţilor. Nulitatea hotărârii.

Decizie 468/2005 din 01.06.2005


Judecata. Soluţionarea unei excepţii fără a fi pusă în discuţia părţilor. Nulitatea hotărârii.

Instanţa este obligată să pună în discuţia părţilor orice excepţie, în caz contrar, hotărârea este lovită de nulitate impunându-se casarea cu trimitere spre rejudecare.

Prin sentinţa civilă nr. 664/11.03.2005 Judecătoria Bârlad (Curea Maria) a respins cererea formulată de reclamanta B.M. în contradictoriu cu pârâta R.M.

Pentru a pronunţa o asemenea hotărâre, instanţa de fond a reţinut că excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâtă este întemeiată. Reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la restituirea unei sume de bani peste termenul de trei ani prevăzut de Decretul nr. 167/1958.

Împotriva sentinţei menţionate a formulat recurs reclamanta susţinând că hotărârea pronunţată de instanţa de fond este nelegală deoarece cauza a fost soluţionată în baza unei excepţii de fond fără să o pună în discuţia părţilor.

Prin decizia civilă nr. 468 din 01.06.2005 Tribunalul Vaslui a admis recursul declarat de reclamantă, a casat hotărârea primei instanţe şi a trimis cauza spre rejudecare.

S-a constatat că la termenul de judecată când a avut loc şi dezbaterea în fond a cauzei, pârâta a invocat excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi, deşi avea obligaţia să pună în discuţia părţilor excepţia invocată, a soluţionat cauza pe calea excepţiei.

Procedând astfel, instanţa de fond a pronunţat o hotărâre cu încălcarea formelor de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii, fiind incident motivul de casare prevăzut de art. 304 pct. 5 Cod procedură civilă.