Asigurător de răspundere civilă. Limitele obligaţiei acestuia.

Decizie 291 din 18.10.2007


Asigurător de răspundere civilă. Limitele obligaţiei acestuia.

Prin sentinţa penală nr.331 din 25 aprilie 2007, Judecătoria Bârlad l-a condamnat pe inculpatul C.I.  la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţiunii prev.  de art. 178 alin.2 Cod penal şi a obligat asigurătorul  de răspundere civilă, în subsidiar pe inculpat, să plătească părţilor civile  suma de 138.000 lei despăgubiri, din care 18.000 lei daune materiale şi 120.000 lei daune morale.

Prin decizia penală nr.291/A din 18 octombrie 2007, s-a desfiinţat, în parte, această sentinţă şi, în rejudecare, a fost obligat asigurătorul să plătească părţilor civile  câte 50.000 lei daune morale, iar inculpatul  a fost obligat să plătească aceloraşi părţi câte 9.000 lei daune materiale. constatîndu-se  că s-a achitat deja suma de 2000 lei.

S-a reţinut că, pentru prejudiciile suferite de persoana vătămată prin producerea unui accident de circulaţie, se angajează răspunderea asigurătorului – ca efect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto – dar în limitele de despăgubire  valabile la data producerii accidentului, limite ce se stabilesc anual prin norme adoptate  de Comisia  de Supraveghere  a Asigurărilor. Răspunderea inculpatului poate fi antrenată  doar pentru partea din despăgubiri  ce depăşeşte  limita de despăgubire.

Judecător fond : Alexandru Alina

În sens similar, cu privire la răspunderea asigurătorului de răspundere civilă: sentinţa penală nr.451 din 12 iunie 2007 a Judecătoriei Bârlad (judecător fond: Burlibaşa Neculai).