Lipsa încheierii privitoare la dezbateri. Consecinţe.

Decizie 266/Ap din 25.08.2005


 Lipsa încheierii privitoare la dezbateri. Consecinţe.

 

 Din examinarea actelor cauzei rezultă că în dosar nu sunt consemnate dezbaterile în fond, lipsind actul de procedură, respectiv încheierea de şedinţă din 9 mai 2005.

 În lipsa acestui act, instanţa de control judiciar nu poate verifica dacă au fost respectate dispoziţiile imperative privitoare la compunerea instanţei, prezenţa inculpatului arestat, asigurarea obligatorie a apărării pentru inculpaţi şi desfăşurarea dezbaterilor.

 Consecinţa o constituie, ca urmare a încălcării prevederilor art.197 alin.2 Cod procedură penală, nulitatea absolută a sentinţei, care se bazează pe concluziile ce trebuiau consemnate într-o încheiere de şedinţă, întocmită şi semnată la data de 9 mai 2005.

 Refacerea activităţilor procesuale nule nu se poate realiza decât de prima instanţă.