Act adiţional la contractul colectiv de muncă încheiat ulterior deschiderii procedurii prevăzute de Legea nr. 6471995 Nulitatea actului conform art. 49 din Legea 64/1995

Decizie 935 din 22.11.2005


Act adiţional la contractul colectiv de muncă încheiat ulterior

deschiderii procedurii prevăzute de Legea nr. 6471995 Nulitatea actului conform art. 49 din Legea 64/1995

Sancţiunea nulităţii de drept a actelor  încheiate de debitor ulterior deschiderii procedurii în afara cazurilor prevăzute sau de cele autorizate de judecătorul - sindic, este prevăzută în mod expres de art. 49 din Legea 64/1995. Actul adiţional încheiat cuprinde clauzele de modificare şi completare parţială a contractului colectiv de muncă, privind obligarea lichidatorului judiciar la acordarea nor plăţi compensatorii angajaţilor debitoarei la nivelul a 40 de salarii, se constată că în mod corect instanţa de fond a arătat că acest act nu se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente pentru a fi incidente prevederile art. 52 alin. 1 din Legea 64/1995. Această nulitate se resfrânge asupra întregului act, încheiat sunt îndeplinite toate cerinţele legale respectiv: momentul încheierii actului - ulterior deschiderii procedurii, neîncadrarea actului în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente şi lipsa autorizării actului de către judecătorul sindic.

Necontestarea actului adiţional cu ocazia înregistrării acestuia la Direcţia de Muncă Solidaritate Socială şi Familie nu înlătură posibilitatea constatării pe cale judiciară a nulităţii clauzelor contractuale potrivit art. 24 alin. 2 din Legea nr. 130/1996. Conform art. 25 din Legea nr. 130/1996 înregistrarea contractului colectiv de muncă nu priveşte validarea clauzelor, ci aplicarea acestora, astfel încât susţinerea recurentei privind validarea actului ca efect al înregistrării, nu poate fi primită.