Anulare decizie privind respingerea cererii de înscriere la pensie anticipată

Sentinţă civilă 891 din 02.06.2009


Prin sentinta civila nr. 891 din 2 iunie 2009 a Tribunalului Arad, s-a respins actiunea formulata de reclamant, împotriva pârâtei, pentru anularea deciziei privind respingerea cererii de înscriere la pensie anticipata partiala si obligarea pârâtei la plata pensiei anticipate.

În motivare s-a retinut ca prin actiunea formulata, reclamantul a solicitat anularea deciziei prin care i s-a respins cererea de iesire la pensie anticipata si obligarea la plata pensiei anticipate.

În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, potrivit art. 50 alin. 1 ) din Legea nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pâna la 10 ani, pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

În anexa nr.3 la lege sunt stipulate într-un  mod expres si lipsit de echivoc vârstele standard de pensionare si stagiile complete de cotizare, care sunt detaliate în functie de data nasterii în anexa nr. 9 a Ordinului nr. 340/2001 a M.M.S.S. dat în aplicarea legii mentionate.

Or, în raport cu aceste norme si tinându-se seama de faptul ca, cum rezulta din dosar, reclamantul este nascut la 14.02.1948 rezulta ca vârsta standard de înscriere la pensie pentru limita de vârsta este de 64 ani si 4 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 33 ani si 8 luni, iar potrivit textului legal al art. 50 alin. 1) din Legea nr. 19/2000, este îndrituit sa fie înscris la pensie anticipata partiala cu 5 ani mai devreme de data împlinirii vârstei standard, dar numai în conditiile imperativ stipulate ale legii, respectiv a realizarii stagiului complet de cotizare de 33 ani si 8 luni.

Or, în pofida artificiului de argumentatie al reclamantului, dispozitiile în materie mentionate deja nu pot fi interpretate în sensul dorit de reclamant, pentru ca art. 50 alin. 11 ) din aceeasi lege stabileste de o maniera prohibitiva ca la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale nu se au în vedere perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. 1) lit.b) si c), dispozitii care au fundamentat decizia de respingere a pârâtei, fata de care sustineri, reclamantul nici nu a formulat critici în cauza.