Consilier judeţean. Venituri obţinute din indemnizaţia de şedinţă. Cumul acestora cu pensia încasată. Admisibilitate

Sentinţă civilă 498 din 26.02.2009


Prin contestatia înregistrata la Tribunalul Prahova, contestatorul F.C.G. a chemat în judecata pe intimata Casa Judeteana de Pensii Prahova, solicitând ca prin sentinta ce va pronunta sa se dispuna anularea deciziei nr. 232238/17.09.2008 emisa de intimata, prin care a fost stabilit în sarcina sa un debit de 7037 lei, reprezentând pensie încasata necuvenit în perioada 1.08.2007 - 31.05.2008.

În motivarea contestatiei contestatorul a aratat ca în mod nelegal a fost obligat sa restituie suma de 7037 lei, cu titlu de pensie încasata necuvenit, considerându-se ca a desfasurat o activitate profesionala, din care a obtinut venituri ce nu puteau fi cumulate cu pensia, întrucât în realitate activitatea de consilier local nu poate asimilata cu activitate care produce venituri profesionale.

Dupa administrarea probelor cu înscrisuri, tribunalul Prahova a admis contestatia si a anulat decizia de stabilire a debitului emisa de intimata.

A retinut instanta ca în conformitate cu actele de la dosar, contestatorul a fost înscris la pensie de invaliditate cu gradul II de invaliditate, începând cu data de 1.03.2000 prin decizia nr. 232238/9.06.2000, potrivit dispozitiilor Legii nr. 3/1976, privind pensiile de asigurari sociale de stat în vigoare pâna la 01.04.2001.

În perioada 01.08.2007 - 31.05.2008, acesta a desfasurat activitate în calitate de consilier judetean, participând la sedintele de consiliu, ocazie cu care a încasat indemnizatia de sedinta pentru care s-a achitat si virat contributiile de asigurari sociale.

Activitatea desfasurata de contestator în calitate de consilier judetean nu reprezinta o activitate profesionala, întrucât nu constituie desfasurare unei muncii prestate ca urmare a exercitarii unei profesii, a unei meserii cu caracter permanent, ci constituie o activitate cu caracter sporadic desfasurata în vederea realizarii unui interes public, si nu personal, astfel ca veniturile încasate cu titlu de indemnizatie de sedinta pot fi cumulate cu pensia, dispozitiile art. 94 din Legea nr. 19/2000 invocate de intimata nefiind aplicabile.

Întrucât consilierii judeteni (locali) nu desfasoara activitatea în baza unui contract de munca sau contract civil, ci în baza unui mandat obtinut în urma unor alegeri, astfel încât chiar daca veniturile sunt impozabile, s-a apreciat ca aceasta împrejurare nu poate constitui un argument suficient pentru retinerea existentei interdictiei, la care se refera intimata.

Prin decizia nr. 16/18.02.2008 pronuntata într-un recurs în interesul legii, ICCJ  a stabilit ca "calitatea de consilier local nu poate fi asimilata, cu o activitate profesionala, dupa cum nici indemnizatia aferenta,acestei calitati nu poate3 fi asimilata cu veniturile realizate dintr-o astfel de activitate".