Bănci. Operaţiuni bancare. Instituţii

Sentinţă comercială 1 din 08.01.2009


Reclamanta societate comerciala a solicitat ca în contradictoriu cu pârâtele  societate comerciala  si banca sa se dispuna anularea incidentului de plata declarat la data de 27.03.2008, privitor la refuzul total la plata a biletului la ordin emis la data de 11.03.2008 în Ploiesti de reclamanta în favoarea pârâtei societate comerciala.

Pârâta banca a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive pe motiv ca banca declaranta a incidentului de plata major-lipsa disponibil în contul emitentului biletului la ordin este banca la care îsi are deschis contul reclamanta emitenta a biletului la ordin si nu banca beneficiarului.

Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de pârâta  banca, instanta  a retinut ca societatea  reclamanta a fost declarata în incidenta de  plata urmare cererii de înscriere a refuzului bancar în  FNBO Anexa 3C , cerere  completata de  banca subscriitorului  biletului la ordin si nu de pârâta, în calitate de banca a giratorului.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 din Regulamentul nr.1/23 februarie 2001, privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a României a Centralei Incidentelor de Plati, "anularea informatiilor privind incidentele de plati înregistrate în  FNIP si în FNPR se poate face numai de catre persoanele declarante, din proprie initiativa sau la solicitarea instantelor  judecatoresti, în baza unei cereri de anulare".

Per a contrario,  calitate procesuala pasiva într-o cerere în anulare  înregistrata pe rolul instantelor judecatoresti formulata de persoana interesata nu poate avea decât persoana declaranta, respectiv banca la cererea careia s-a înregistrat incidentul de plati si nu o banca terta.

Prin urmare, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei banca, invocata de aceasta si a respins actiunea formulata de reclamanta în raport de aceasta pârâta ca fiind îndreptata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Pe fondul cauzei, s-a retinut ca în derularea raporturilor lor rezultând  din contractul de vânzare cumparare comerciala, reclamanta, în calitate de cumparatoare a emis la data de 11.03.2008 un bilet la ordin, cu data scadentei la 26.03.2008, în favoarea  vânzatoarei pârâte.

Instanta a retinut ca separat de raportul juridic dintre parti care a determinat  emiterea biletului la ordin, acesta constituie un titlu comercial de valoare în temeiul caruia posesorul sau legitim este îndrituit sa exercite la data determinata, respectiv la scadenta, dreptul aratat în înscris.

În virtutea caracterului sau autonom, dreptul si obligatia corelativa nascute din titlu sunt independente fata de actul juridic din care decurg (raportul juridic fundamental), dobânditorul fiind titularul unui drept propriu, nou.

Prin urmare, apreciind  ca refuzul la plata a ordinului de plata, prezentat la data scadentei nu era justificat, constituind un incident de plata major asupra contului reclamantei, în sensul art.28 din regulamentul mai sus mentionat, tribunalul a constatat ca nu se impune anularea informatiei privind incidentele de plati, astfel ca a respins actiunea formulata în contradictoriu cu cea de-a doua pârâta ca neîntemeiata.