Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 927 din 02.02.2011


Partaj bunuri comune

Data publicare portal: 09.03.2011

Prin sentinta civila nr. 927/02.02.2011 Judecatoria Slatina a admis cererea formulata de reclamantul MF, in contradictoriu cu paratii BR  si BNL,  domiciliati in Slatina, - jud.Olt, astfel cum a fost precizata.

A constatat ca paratii BR  si BNL au dobandit impreuna, prin munca si contributie egala, un  apartament cu trei camere si dependinte, situat in Slatina, - jud.Olt, in valoare de 118.920 lei.

A omologat raportul de expertiza intocmit de expert DN, in varianta refacuta si a dispus  sistarea starii de codevalmasie existenta intre cei doi parati in privinta bunului mentionat, cu formarea si atribuirea loturilor, dupa cum urmeaza:

LOTUL NR.1- in valoare de 59.460 lei s-a atribuit paratului BR  si s-a compus din apartamentul cu trei camere si dependinte, situat in Slatina, - jud.Olt, in valoare de 118.920 lei. Lotul nr.1 va plati lotului nr.2-parata BNL, suma de 59.460 lei, cu titlul de sulta.

LOTUL NR.2- in valoare de 59.460 lei s-a atribuit paratei BNL  si s-a compus din sulta in cuantum de 59.460 lei pe care aceasta o va  primi de la lotul nr.1, paratul BR.

Au fost obligati  paratii BR  si BNL la plata sumei de 550,3 lei catre reclamantul MF, cu titlul de cheltuieli de judecata.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 17.12.2009 sub nr.11609/311/2009 reclamantul MF a solicitat  instantei ca, in contradictoriu cu paratii BNL si BR, sa dispuna  partajarea bunurilor comune  realizate de cei doi parati in timpul casatoriei, cu atribuirea apartamentului bun comun supus partajului in lotul paratului BR, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii reclamantul a  aratat ca paratul BR este debitorul sau in temeiul contractului autentic de imprumut nr.1109/16.05.2008. Cum acesta nu a restituit imprumutul, reclamantul a procedat la executarea silita, prin intermediul BIEJ Matei Marian, ocazie cu care s-a identificat apartamentul situat in Slatina, ca apartinand debitorului, insa s-a constatat ca acest imobil este bun comun al celor doi parati, motiv pentru care in temeiul dispoz art.493 al.1 C.pr.civ., reclamantul solicita partajul referitor la acest bun.

In privinta timbrajului cererii de chemare in judecata, reclamantul a beneficiat de ajutor public judiciar, potrivit incheierii de sedinta din data de 19.05.2010, sub forma scutirii de plata taxei judiciare de timbru.

In dovedirea cererii reclamantul a depus la dosar: cererea de executare silita, incheierea nr. 843/28.07.2008, contractul de împrumut aut. sub nr. 1109/16.05.2008 de BNP Ruscu Rodica, proces-verbal de situatie si somatie emise de executorul judecatoresc in dosarul de executare nr. 141/2008,  incheierea nr. 27251/22.09.2008  emisa in dosar nr.27251/2008 de OCPI-BCPI Slatina, extras de carte funciara pentru informare, contract de vanzare-cumparare din data de 07.05.1992.

La  termenul din 17.03.2010 reclamantul a aratat ca obiectul cererii  formulate il constituie partajul bunurilor comune  apartinand debitorului sau si nu contestatie la executare.

Paratii, legal citati, au formulat la data de 17.03.2010 întâmpinare, prin care au invocat exceptia autoritatii de lucru judecat prin raportare la solutia pronuntata in dosarul nr.8999/311/2008 ramasa irevocabila prin decizia Tribunalului Olt nr.1500/17.12.2009.

S-a mai invocat pe cale de exceptie lipsa de interes a reclamantului in promovarea cererii de chemare in judecata, deoarece acesta are posibilitatea  recuperarii creantei pe calea popririi.

Pe fond, s-a solicitat respingerea cererii reclamantului, ca neintemeiata.

In aparare paratii au depus la dosar decizia Tribunalului Olt nr.1500/17.12.2009 pronuntata in dosar nr.8999/311/2008, cupon pensie parat.

La termenul din data de 26.05.2010 paratii au mai invocat exceptia  inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata, exceptie ce a fost respinsa de instanta ca neintemeiata pentru considerentele retinute in incheierea de sedinta din acea data.

Totodata instanta a pus in discutie exceptiile invocate de parati prin intampinare (autoritatea de lucru judecat si lipsa de interes), pe care le-a respins ca neintemeiate  pentru considerentele retinute in incheierea de sedinta din acea data.

Totodata, instanta a luat act la acelasi termen de faptul ca paratii au inteles a invoca in cauza beneficiul de discutiune - intemeiat pe posibilitatea reclamantului de a urmari cu prioritate alte bunuri si venituri proprii ale debitorului sau, anterior formularii cererii de partaj bunuri comune.

Fata de acest aspect s-au discutat  probatoriile in cauza atat cu privire la beneficiul de discutiune, cat si cu privire la  fondul cauzei, incuviintandu-se pentru parti proba cu inscrisuri si ulterior, expertiza in constructii civile - la cererea reclamantului.

La dosarul cauzei s-a atasat dosarul de executare nr.141/2008.

La termenul din 01.09.2010 instanta a inlaturat beneficiul de discutiune invocat de parati, apreciind ca acesta nu poate primi eficienta in cauza pentru motivele retinute in incheierea de sedinta din acea data.

A fost desemnat expert tehnic in cauza in persoana d.lui DN, care a depus  raportul de expertiza la filele72-78 dosar.

Impotriva acestuia au formulat obiectiuni paratii, iar instanta admitandu-le, la termenul din data de 15.12.2010, a dispus refacerea raportului de expertiza, in conditii de legala convocare a tuturor partilor, la adresa corecta a imobilului, astfel cum apare aceasta inscrisa in actul de proprietate al imobilului: Slatina, - jud.Olt.

Raportul de expertiza refacut s-a depus la dosar la data de 24.01.2011, filele 88-94, iar obiectiunile formulate de catre parati fata de continutul acestuia au fost respinse de catre instanta pentru considerentele retinute in preambulul prezentei hotarari.

Analizand cererea reclamantului prin prisma probatoriului administrat si a dispozitiilor legale incidente in cauza, instanta retine urmatoarele:

In fapt, paratul BR este debitorul reclamantului MF, dupa cum rezulta din contractul de imprumut aut. sub nr. 1109/16.05.2008 de BNP Ruscu Rodica (filele 12,13 dosar).

In cadrul procedurii de executare silita ce a facut obiectul dosarului nr.141/2008 al BIEJ Matei Marian a fost identificat  ca apartinand paratului debitor BR in devalmasie cu sotia acestuia, parata BNL, apartamentul din Slatina, - jud.Olt (contract de vanzare-cumparare din data de 07.05.1992, data achizitionarii apartamentului situandu-se ulterior datei incheierii casatoriei asa cum rezulta din certificatul de casatorie al paratilor-fila 65).

Pe parcursul judecatii, paratul debitor nu a facut dovada ca detine alte bunuri sau venituri proprii, susceptibile a fi urmarite cu prioritate  fata de apartamentul bun comun (in conditiile art.33 al.2  C.fam. potrivit carora ,,după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor, creditorul său personal poate cere împărţirea bunurilor comune, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale”), astfel ca  beneficiul de discutiune pe care acesta l-a invocat a rămas fara eficienta.

In drept, potrivit dispoz art. 493 al.1 C.pr.civ. ,,Creditorii personali ai  unui debitor  coproprietar sau codevalmas  nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate in  proprietate comuna, ci vor trebui sa ceara mai intai  imparteala acestora.”

Raportat la considerentele de fapt si de drept invocate mai sus, instanta va admite cererea reclamantului MF si va dispune  sistarea starii de codevalmasie existenta intre cei doi parati in privinta apartamentului din Slatina, - jud.Olt.

In privinta lotizarii  instanta va atribui apartamentul paratului debitor BR, care de altfel l-a si solicitat, cu obligarea acestuia la plata unei sulte catre parata BNL. S-a avut de asemenea in vedere faptul ca apartamentul se afla in posesia  paratului BR.

Sulta se va stabili corespunzator evaluarii efectuate de expertul constructor desemnat in cauza, prin raportul de expertiza refacut, ce se va omologa.

In temeiul dispoz art.274 C.pr.civ., constatand culpa procesuala a paratilor, se va dispune obligarea acestora la plata catre reclamant a sumei de  550,3 lei  cu titlul de cheltuieli de judecata (onorariu expert constructor, taxa judiciara de timbru-partial, achitata anterior formularii cererii de ajutor public judoiciar si timbru judiciar).