Ultraj

Sentinţă penală 466 din 10.05.2011


Ultraj

Data publicare portal: 08.07.2011

Prin sentinţa penală nr. 466/10.05.2011 pronunţată în dosarul nr. 13908/311/2010*, instanţa în baza art. 334 C.p.p dispune schimbarea încadrării juridice data faptei săvârşite de către inculpaţi prin actul de sesizare al instanţei din infracţiunea prevăzută de art. 239 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 37 lit. b C.p. pentru inculpatul MV şi art.  239 alin. 2 C.p. pentru inculpata  MO, în art. 239 alin. 1 şi 5 C.p., cu aplicarea art. 37 lit. b C.p. pentru inculpatul MV şi art.  239 alin. 2  şi 5 C.p. pentru inculpata  MO.

I. În baza art. 239 alin. 1 şi 5 C.p., cu aplicarea art. 37 lit. b C.p. şi art. 3201 C.p., condamnă pe inculpatul MV, în prezent deţinut în Penitenciarul Colibaşi, judeţul Argeş, la o pedeapsă de 1 an închisoare în regim de detenţie, conform art. 57 C.p.

Constată că infracţiunea în prezenta cauză este concurentă cu infracţiunile ce au făcut obiectul sentinţei penale nr. 17/MF/23.12.2008 a Tribunalului Argeş, sentinţă pronunţată în dosarul nr. 299/109/2008.

Descontopeşte pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor:

- 5 ani închisoare pentru art. 7 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 37 lit. b C.p. şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a,b C.p.

- 1 an închisoare pentru art. 25 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 37 lit. b C.p.

În baza art. 33 lit. a şi art.34 lit. b C.p. contopeşte aceste pedepse cu pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre, urmând ca inculpatul MV să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare sporită cu 6 luni, în total 5 ani şi 6 luni închisoare în regim de detenţie conform art. 57 C.p. şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. b C.p. după executarea pedepsei principale.

Ia act că inculpatul este arestat intr-o altă cauză.

În baza art. 36 alin. 2 C.p. deduce din pedeapsa aplicată perioada executată în arest preventiv începând cu 30.10.2007 până la 15.08.2008, precum şi perioada executată începând cu 28.01.2011 la zi.

Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 35MF/2008 din 27.01.2011 emis de Tribunalul Argeş în executarea sentinţei penale nr. 17/MF/23.12.2008 a Tribunalului Argeş, rămasă definitiva prin decizia penală nr. 251/26.01.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti şi dispune emiterea unui nou mandat corespunzător după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În baza art 71 C.pen cu referire la cauza Sabou si Parcalab vs Romania interzice inculpatului drepturile prevăzute de art 64 lit a teza II si b C.pen pe durata executării pedepsei.

II. În baza art. 239 alin. 2  şi 5 C.p., condamnă pe inculpata MO, la o pedeapsă de 1 an închisoare.

În baza art. 81 C.pen dispune suspendarea condiţionata a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani, termen stabilit în condiţiile art. 82 C.pen.

În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen.

În baza art 71 C.pen interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a) teza finala si b) C.pen, pedeapsa accesorie ce va fi suspendata pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, in condiţiile art. 71 alin 5 C.pen.

În baza art 14 si 346 C.p.pen cu aplicarea art 998 C.civ  admite în parte  acţiunea civilă şi obligă inculpaţii în solidar, la plata sumei de 6000 lei cu titlu de daune morale către partea civilă BI.

În baza art. 191 alin 1, 2 Cod procedură penală obligă inculpaţii la plata sumei de câte 300 lei, suma reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă JD.S. nr. 4089/P/2010 înregistrat pe rolul Judecătoriei Slatina sub nr. 13908/311/2010, au fost trimişi în judecată inculpaţii MV, în stare de libertate, în prezent deţinut în Penitenciarul Colibaşi, pentru săvârşirea infracţiunii prev de  art.  239 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 37 lit. b C.p. şi  MO, în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii prev. de  art.  239 alin. 2 C.p.

 În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că la data de 01.08.2010 inculpatul MV a adresat ameninţări cu acte de violenţă agentului şef BI – şeful Postului de Poliţie C. aflat în exerciţiul funcţiunii, în timp ce a intervenit pentru aplanarea unui conflict spontan declanşat între SC şi inculpat, iar inculpata MO l-a agresat pe agentul şef BI, şeful Postului de Poliţie C  aflat în exerciţiul funcţiunii, în timp ce a încercat să-l imobilizeze pe inculpatul MV, în sensul că l-a îmbrâncit, l-a tras de haine şi l-a zgâriat, eliberându-i-se în acest sens un certificat medico-legal.

Cu ocazia cercetării judecătoreşti, au fost audiaţi inculpaţii, inculpatul Mîrţoiu Virgil a recunoscut săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, iar inculpata Mârţoiu Oana nu a recunoscut săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată.

A fost audiată partea vătămată BI, care a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 15.000 lei reprezentând daune morale.

 Au fost audiaţi martorii din acte K.G, RV, SD, SC, declaraţiile acestora luate cu respectarea dispoziţiilor legale fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.

Tot pe parcursul cercetării judecătoreşti, instanţa observând fişa de cazier judiciar a inculpatului a dispus întocmirea unui referat de către Biroul Executări Penale şi ataşarea copiei mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 35MF/2008 din 27.01.2011 emis de Tribunalul Argeş în dosarul nr. 299/109/2008.

Tot pe parcursul cercetării, instanţa a pus în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice a faptelor astfel cum au fost reţinute în rechizitoriu prin raportare la alin. 5 al art. 239 C.p., având în vedere calitatea părţii vătămate.

Din analiza coroborată a probelor administrate nemijlocit în cursul cercetării judecătoreşti, precum si a înscrisurilor depuse in cursul urmăririi penale, instanţa retine următoarele in fapt şi in drept:

La data de 01.08.2010 inculpaţii MV, MO, martora K.G şi soţul acesteia (cetăţean străin) au fost pe raza comunei B la bunicii materni, unde cei doi bărbaţi au consumat băuturi alcoolice şi au petrecut în familie. În aceeaşi zi, după orele 18.00, toţi patru au plecat cu autoturismul către municipiul P. trecând prin comuna C, jud. Olt şi au oprit la un magazin, bar aparţinând martorului SC, unde inculpatul MV şi cetăţeanul străin au început să poarte o discuţie contradictorie, violentă cu martorul, fapt pentru care au intervenit şi alte persoane aflate la bar, însă incidentul nu s-a stins, iar SC a anunţat organele de poliţie.

La faţa locului cu maşina instituţiei a sosit partea vătămată BI, şeful de post din comuna C îmbrăcat în uniforma de poliţie şi a încercat să aplaneze incidentul. În aceste condiţii, inculpatul MV aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, cu o ţinută dezordonată (doar pantaloni) a adresat injurii şi ameninţări cu acte de violenţă (moartea sa şi a familiei sale) agentului şef BI – şeful Postului de Poliţie Coloneşti aflat în exerciţiul funcţiunii, în timp ce a intervenit pentru aplanarea unui conflict spontan declanşat între SC şi inculpat.

Lucrătorul de poliţie a încercat să conducă pe inculpatul MV la maşina de poliţie, nu a reuşit întrucât a intervenit inculpata MO, care l-a îmbrâncit, împiedicat, l-a tras de haine şi l-a zgâriat pe mâini pe partea vătămată pentru a zădărnici acţiunea acestuia de a imobiliza pe inculpat şi a lua măsurile legale. În aceste condiţii, inculpatul MV a scăpat, iar lucrătorul de poliţie, după ce a urmărit-o pe inculpată a imobilizat-o, a încătuşat-o şi a adus-o la maşina de poliţie.

Profitând de această situaţie şi la îndemnul soţiei sale, inculpatul MV s-a deplasat către DN 65 E 574 îndepărtându-se de locul conflictului, situaţie în care agentul şef BV a apelat prin SNAUA 112 efectivele Poliţiei Or.S. şi cele ale SIR al IPJ Olt, după care a procedat la imobilizarea inculpatei MO.

Ulterior au sosit echipajele de poliţie din cadrul Poliţiei Or.S, SIR al IPJ Olt şi efectivele de jandarmi ale grupei operative şi de intervenţie jandarmi Scorniceşti, care au procedat la imobilizarea inculpaţilor MV şi MO.

In drept, faptele inculpatului MV, care în ziua de 01.08.2010 l-a ameninţat cu moartea şi i-a adresat cuvinte jignitoare, injurioase agentului de poliţie BI aflat in exercitiul functiunii şi pentru fapte săvârşite în exerciţiul funcţiunii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj prev. şi ped. de art. 239 alin. 1 şi 5 C.p. infracţiune săvârşită cu intenţie directă şi pentru care instanţa va dispune condamnarea acestuia având în vedere dispoz. art. 345 alin. 2 C.p.p. şi ţinând seama că prin manifestările violente fizice şi verbale ale inculpatului săvârşite în public contra unui funcţionar aflat în exerciţiul funcţiunii se aduc atingere unor categorii variate de relaţii sociale ocrotite prin legea penală şi care vizează autoritatea, organele judiciare şi relaţiile de convieţuire socială.

În drept, faptele inculpatei MO, care în ziua de 01.08.2010 a îmbrâncit, a tras de haine şi a zgâriat pe agentul de poliţie BI aflat in exercitiul functiunii şi pentru fapte săvârşite în exerciţiul funcţiunii, s-a dedat la fapte, manifestări de natură să facă necesară intervenţia echipajelor de jandarmi şi poliţie Or.S pentru a restabili ordinea, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj prev. şi ped. de art. 239 alin. 2 şi 5 C.p. infracţiuni săvârşite cu intenţie directă şi pentru care instanţa va dispune condamnarea acesteia având în vedere dispoz. art. 345 alin. 2 C.p.p. şi ţinând seama că prin manifestările violente fizice şi verbale ale inculpatei săvârşite în public contra unui funcţionar aflat în exerciţiul funcţiunii se aduc atingere unor categorii variate de relaţii sociale ocrotite prin legea penală şi care vizează autoritatea, organele judiciare şi relaţiile de convieţuire socială.

În raport de încadrarea juridică mai sus redată, instanţa în baza art. 334 C.p.p. va admite cererea invocată din oficiu şi va dispune schimbarea încadrării juridice data faptei săvârşite de către inculpaţi prin actul de sesizare al instanţei din infracţiunea prevăzută de art. 239 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 37 lit. b C.p. pentru inculpatul MV şi art.  239 alin. 2 C.p. pentru inculpata  MO, în art. 239 alin. 1 şi 5 C.p., cu aplicarea art. 37 lit. b C.p. pentru inculpatul MV şi art.  239 alin. 2  şi 5 C.p. pentru inculpata  MO.

Instanţa reţine că una din obligatiile care ii reveneau agentului de politie este aceea de a participa împreună cu echipa constituită la cercetarea la faţa locului, întocmind planşe foto, desfăşurând orice alte activităţi dispuse la nivelul subunităţii (conduce la sediul politiei persoanele care prin actiunile lor pericliteaza viata cetatenilor, ordinea publica si alte valori sociale), obligatie stabilita in acord cu dispozitiile art. 26 din Legea 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române. De altfel, in mod constant in practica judecatoreasca s-a apreciat ca politistul este considerat in timpul serviciului si in exercitarea atributiilor sale legale, ori de câte ori intervine pentru mentinerea ordinii si linistii publice, ori ia masuri pentru a impiedica savirsirea unei infractiuni.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa retine ca inculpaţii au acţionat cu intentie directa, prevăzând si urmărind producerea rezultatului faptelor lor, aspect care se deduce nu numai din modul in care au acţionat aceştia continuând sa nu respecte măsurile dispuse de un lucrător al statului aflat în exerciţiul funcţiunii atunci când acesta a intervenit pentru aplanarea incidentului, luarea măsurilor legale şi conducerea persoanelor implicate la sediul Postului de Poliţie pentru cercetări şi măsuri.

La stabilirea situaţiei de fapt, instanţa va ţine seama de declaraţiile inculpatului, care a recunoscut săvârşirea faptei astfel cum este reţinută în rechizitoriu şi care implicit presupune recunoaşterea situaţiei de fapt mai sus expuse, declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, din care rezultă existenţa acestui incident între şeful de post din comuna C, jud. Olt BI şi cei doi inculpaţi, precum şi de certificatul medico-legal din care a rezultat că partea vătămată a suferit leziuni în ziua de 01.08.2010 la nivelul membrelor superioare, prin compresiune cu degetele şi zgâriere cu unghiile.

Instanţa va înlătura de la stabilirea situaţiei de fapt declaraţia inculpatei MO susţinută în ceea ce priveşte incidentul acesteia cu lucrătorul de poliţie şi de martora KG, verişoara inculpatei, ca fiind subiectivă şi neconformă cu realitatea, având în vedere cele mai sus reţinute, declaraţiile celorlalţi martori şi actul medico-legal care susţin contrariul şi nicidecum faptul, cum s-a apărat inculpata, că în momentul incidentului lucrătorul de poliţie ar fi îmbrâncit-o şi în precipitare, cădere s-ar fi prins de hainele poliţistului şi astfel l-ar fi zgâriat.

La individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpatului, instanta urmeaza sa se raporteze la criteriile stabilite de art. 72 C.p., retinind in concret ca faptele datorita modului si locului in care au fost săvârşite au adus o atingere serioasa obiectului juridic principal, respectiv relatiilor sociale referitoare la respectul datorat autoritatii de stat si functionarilor  ce indeplinesc o functie ce implica exercitiul acestei autoritati, fiind de natura a afecta totodata increderea membrilor societatii in capacitatea organelor statului de a interveni prompt si eficient in vederea ocrotirii ordinii si linistii publice, fapt ce confera un pericol social sporit.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul MV, instanţa va constata că infracţiunea în prezenta cauză este concurentă cu infracţiunile ce au făcut obiectul sentinţei penale nr. 17/MF/23.12.2008 a Tribunalului Argeş, sentinţă pronunţată în dosarul nr. 299/109/2008.

Va descontopi pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor:

- 5 ani închisoare pentru art. 7 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 37 lit. b C.p. şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a,b C.p.

- 1 an închisoare pentru art. 25 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 37 lit. b C.p.

În baza art. 33 lit. a şi art.34 lit. b C.p. va contopi aceste pedepse cu pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre, urmând ca inculpatul MV să execute pedeapsa cea mai grea în regim de detenţie conform art. 57 C.p. , la care va adăuga un spor ţinând seama de întreaga activitate infracţională şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. b C.p. după executarea pedepsei principale.

Va lua act că inculpatul este arestat intr-o altă cauză.

În baza art. 36 alin. 2 C.p. va deduce din pedeapsa aplicată perioada executată în arest preventiv începând cu 30.10.2007 până la 15.08.2008, precum şi perioada executată începând cu 28.01.2011 la zi.

Va anula mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 35MF/2008 din 27.01.2011 emis de Tribunalul Argeş în executarea sentinţei penale nr. 17/MF/23.12.2008 a Tribunalului Argeş, rămasă definitiva prin decizia penală nr. 251/26.01.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti şi va dispune emiterea unui nou mandat corespunzător după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Instanţa reţine că scopul preventiv-educativ şi sancţionator al pedepsei si al legii penale poate fi atins în cauză prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea inculpatului MV, în limitele prevăzute de lege, pedeapsă ce urmează să fie executată în regim de detenţie conform art. 57 C.p., în condiţiile în care din fişa de cazier a acestuia a rezultat că anterior a mai fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni fiind recidivist postexecutoriu, iar faptele săvârşite sunt deosebit de grave, iar conduita acestuia ulterioară nu a fost de natură să-i creeze convingerea că trebuie să respecte valorile sociale în general şi valorile sociale ocrotite de legea penală în special, având în vedere că acesta a săvârşit în prezenta cauză o infracţiune împotriva unui reprezentant al autorităţii statului.

Potrivit disp. art. 71 alin. 1 şi 2 C.p. pedeapsa accesorie consta in interzicerea drepturilor prev. de art. 64 C.p., iar condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viata sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a - c C.p. din momentul in care hotărârea de condamnare a rămas definitiva si pana la terminarea executării pedepsei, pana la graţierea totala sau a restului de pedeapsa or până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

Astfel, în baza art. 71 alin. 2 C.p. vor fi interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II si lit. b C.p. cu referire la art. 8 CEDO, cauza Sabou si Pârcălab împotriva României şi cauza Hirst contra Marii Britanii pe durata executării pedepsei principale.

În ceea ce o priveşte pe inculpata MO, instanţa reţine ca scopul preventiv-educativ si sancţionator al pedepsei si al legii penale poate fi atins în cauză  prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea inculpatei

În ceea ce priveşte  modalitatea de executare a pedepsei, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 81 C.p. privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei întrucât inculpata nu a mai fost condamnată anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, nefiind cunoscută cu antecedente penale,  s-a prezentat constant în faţa organelor judiciare, astfel încât apreciază că scopul pedepsei şi al legii penale se poate realiza şi fără privarea de libertate, iar această modalitate de executare va constitui un avertisment suficient şi îndestulător pentru ca inculpata să nu mai persevereze în săvârşirea de noi infracţiuni.

Instanţa în baza art. 359 C.p.p. va atrage atenţia inculpatei asupra dispoz. art. 83, 84 C.p. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei dacă în termenul de încercare ce va fi stabilit în prezenta cauză va săvârşi o nouă infracţiune sau nu va achita cu rea credinţă despăgubirile civile.

Potrivit disp. art. 71 alin. 1 şi 2  C.p. pedeapsa accesorie constă în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 C.p., iar condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viata sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a – c C.p. din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitiva si până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totala sau a restului de pedeapsa ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

Astfel in baza art. 71 alin. 2 C.p. vor fi interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza finală si lit. b C.p. cu referire la art. 8 CEDO, cauza Sabou si Pârcălab împotriva României şi cauza  Hirst contra Marii Britanii pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile art. 71 alin. 5 C.p. va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe perioada termenului de încercare.

Potrivit art. 998-999 Cod civil, orice faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara, iar omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a fost cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a fost cauzat prin neglijenţa sau imprudenţa sa.

In ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa reţine că agentul şef BI s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 15.000 lei daune morale. Instanţa reţine că inculpaţii la data de 01.08.2010 l-au agresat fizic şi verbal pe agentul şef BI, şeful Postului de Poliţie C aflat în exerciţiul funcţiunii, fapte pentru care de altfel au fost trimişi în judecată, în cauză fiind aplicabile dispoziţiile art. 998-999 Cod civil.

Instanţa văzând probele administrate în cauză, în baza art. 14, 346 C.p.p. cu aplicarea art. 998 C.civ., va admite in parte acţiunea civila a părţii civile BI si va obliga inculpaţii în solidar, la plata sumei de 6000 lei cu titlu de daune morale către partea civilă BI, întrucât inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea unor fapte ilicite cauzatoare de prejudicii morale, existând o strânsă legătură de cauzalitate între aceste fapte şi prejudiciul încercat de această parte civilă, prejudiciu ce trebuie acoperit prin obligarea acestora în solidar la o sumă de bani corespunzătoare faptelor comise şi gravităţii acestora, având în vedere totodată şi calitatea părţii vătămate de lucrător al statului într-o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii şi care a fost ştirbită prin acţiunile culpabile ale celor doi inculpaţi.

Văzând şi disp. art. 191 alin. 1 şi 2 C.p.p.

Domenii speta