Art.86 alin.1 şi art.87 alin.1 din oug nr.195/2002 r

Sentinţă penală 579 din 06.12.2012


Titlu: art.86 alin.1 şi art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 R

Dosar nr. Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Penală Nr. 579/2012

Şedinţa publică de la 06.12.2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE M. M.

Grefier L. I. B.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti a fost reprezentat de procuror C. C.

Pe rol fiind judecarea procesului penal  privind pe inculpatul P. G., trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti nr…./P/2011, pentru săvârşirea infracţiunilor  prevăzute  şi pedepsite de dispoziţiile  art.86 alin.1 şi art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 R.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns inculpatul P. G.,  asistat de avocat din oficiu C. A..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că prin Serviciul Registratură, la data de 28.11.2012 a fost depusă fişa de cazier judiciar a inculpatului, după care,

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa a constatat terminată cercetarea judecătorească şi a acordat cuvântul pe fond.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti a expus starea de fapt şi a pus concluzii de condamnare a inculpatului în baza art. 86 alin. 1 şi art. 87 alineat 1 din OUG nr. 195/2002R cu aplicarea  art. 3201 alineat 7 Cod  de procedură  penală  şi obligarea acestuia la cheltuieli judiciare în favoarea statului.

De asemenea, a solicitat ca în cauză să se facă aplicarea dispoziţiilor art. 33-34 Cod penal.

Avocat C. A. pentru inculpat a solicitat ca la individualizarea pedepsei să se reţină că a avut o conduită sinceră, nu este cunoscut cu antecedente penale, aplicarea dispoziţiilor art. 3201 Cod procedură penală şi reducerea cu 1/3 a pedepsei.

Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei a solicitat ca în baza art. 81 Cod penal instanţa să dispună suspendarea condiţionată a executării.

Inculpatul P. G., a recunoscut şi  regretat săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată, însuşindu-şi  concluziile  avocatului  său.

J U D E C Ă T O R I A

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti nr. …/P/2011 din data de 17.10.2012 a fost trimis în judecată inculpatul P. G., pentru săvârşirea infracţiunilor  prevăzute  şi pedepsite de dispoziţiile  art.86 alin.1 şi art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 R.

În fapt, în noaptea de 03.12.2011, în jurul orei 00:10, lucrătorii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Tg. Cărbuneşti s-au sesizat cu privire la faptul că inculpatul P. G. a condus pe drumul public, pe raza …, jud. Gorj, autoturismul marca Dacia cu numărul de înmatriculare …, fără a avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule şi având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 gr./litru alcool pur în sânge

Din probatoriul administrat  a reieşit  următoarea situaţie de fapt:

În noaptea de 03.12.2011, în jurul orei 00:10, patrula de ordine şi siguranţă publică din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Tg. Cărbuneşti a oprit pentru control, pe raza …, jud. Gorj, autoturismul marca Dacia cu numărul de înmatriculare …, care circula din direcţia Hurezani în direcţia Tg. Jiu.

Astfel cum rezultă din procesul-verbal încheiat cu această ocazie, autoturismul era condus de inculpatul P. G. care, fiind testat cu aparatul etilotest, în prezenţa martorilor asistenţi P. G. M. şi M. M., s-a constatat o concentraţie alcoolică de 0,60 mg/l de alcool în aerul expirat.

Inculpatul a fost condus la Spitalul Tg. Cărbuneşti unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, potrivit procesului-verbal de prelevare a sângelui încheiat la 03.12.2011.

Din buletinele de analiză toxicologică nr. 1680/2525 şi 1681/2526 din data de 05.12.2011, rezultă că inculpatul avea la ora 00:45 o alcoolemie de 1,30 g/l alcool pur în sânge, iar la ora 01.45 o alcoolemie de 1,10 g/l alcool pur în sânge.

Din adresa nr. 43098/19.01.2012 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Vâlcea, a reieşit faptul că inculpatul P. G. nu figurează ca posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Inculpatul P. G. a recunoscut săvârşirea faptei, arătând că în seara de 02.12.2011, a consumat  băuturi alcoolice împreună cu învinuitul L. C. şi a condus autoturismul acestuia din urmă pe drumurile publice, deşi nu avea permis de conducere şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. A mai precizat inculpatul că autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare … i-a fost încredinţat de învinuitul L. C., acesta din urmă având cunoştinţă despre faptul că nu avea permis de conducere şi consumase în prealabil băuturi alcoolice.

Starea  de  fapt expusă  a fost dovedită cu: proces – verbal  de constatare a  infracţiunii flagrante; buletine  de  analiză  toxicologică nr.1680/2525 şi 1681/2526 din data de 05.12.2011, adresa nr. 43098/19.01.2012 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Vâlcea, declaraţii inculpat şi declaraţii martori.

În drept, fapta inculpatului P. G., care în noaptea de 03.12.2011, în jurul orei 00:10, lucrătorii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Tg. Cărbuneşti s-au sesizat cu privire la faptul că inculpatul P. G. a condus pe drumul public, pe raza com. Licurici, sat Negreni, jud. Gorj, autoturismul marca Dacia cu numărul de înmatriculare …, fără a avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule şi având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 gr./litru alcool pur în sânge, întruneşte elementele  constitutive ale infracţiunilor  prevăzute  şi pedepsite de dispoziţiile  art.86 alin.1 şi art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002 R şi s-a probat cu declaraţiile  inculpatului, buletine  de  analiză  toxicologică nr.1680/2525 şi 1681/2526 din data de 05.12.2011, adresa nr. 43098/19.01.2012 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Vâlcea şi declaraţii martori.

În şedinţa publică din data de 15.11.2012 a fost ascultat inculpatul care a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată, arătând că solicită judecarea în cazul producerii instituite de  art.3201 cod procedură penală, nu solicită  alte probe.

Analizând probele de la dosar, instanţa reţine că în noaptea de 03.12.2011, în jurul orei 00:10, lucrătorii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Tg. Cărbuneşti s-au sesizat cu privire la faptul că inculpatul P. G. a condus pe drumul public, pe raza com. Licurici, sat Negreni, jud. Gorj, autoturismul marca Dacia cu numărul de înmatriculare …, fără a avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule şi având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 gr./litru alcool pur în sânge. 

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere dispoziţiile părţii generale a codului penal, limitele de pedeapsă fixate în OUG nr. 195/2002, gradul de pericol social al faptei săvârşite, conduita sinceră manifestată în tot cursul procesului penal, amploarea fenomenului infracţional la regimul circulaţiei pe drumurile publice şi că nu este cunoscut cu antecedente penale.

Totodată, instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile art. 3201 Cod de procedură penală care reglementează reducerea limitelor pedepselor atunci când judecata are loc în cazul recunoaşterii vinovăţiei de către inculpat până la începerea cercetării judecătoreşti.

Potrivit art. 3201 alineat 7 Cod de procedură „Instanţa va pronunţa condamnarea inculpatului, care beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii”.

Mai mult, la individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului, instanţa va reţine , ca circumstanţe atenuante,lipsa antecedentelor penale ale inculpatului, atitudinea sinceră şi de colaborare a  acestuia încă de la momentul la care a fost surprins în trafic, astfel că, în acest sens urmează ca instanţa să condamne inculpatul P. G., în baza art. 86 alin 1 din OUG 195/2002, cu aplic art. 320 1alin. 7 C.p.p., la 10 (zece )luni închisoare, în baza art. 87 alin 1 din OUG 195/2002, cu aplic art. 320 1alin. 7 C.p.p., la 11 (unsprezece )luni închisoare .

În baza art. 33-34 C.pen., inculpatul P. G. va executa pedeapsa rezultantă, de 11 luni închisoare.

Va aplica inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 81 C.pen., va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe o perioadă de 2 ani şi 11 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen., va dispune suspendarea pedepsei accesorii, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

Va pune în vedere inculpatului disp. art. 83 C.pen., a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate.

Văzând şi dispoziţiile  art. 191 şi următoarele Cod de procedură penală;

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite cererea formulată de inculpatul P. G., privind judecarea sa potrivit procedurii prev. de art. 3201C.p.p.

În baza art. 86 alin 1 din OUG 195/2002, cu aplic art. 320 1alin. 7 C.p.p., condamnă inculpatul P. G. la 10 (zece )luni închisoare .

În baza art. 87 alin 1 din OUG 195/2002, cu aplic art. 320 1alin. 7 C.p.p., condamnă inculpatul P. G. la 11 (unsprezece )luni închisoare .

În baza art. 33-34 C.pen., inculpatul P. G. va executa pedeapsa rezultantă, de 11 luni închisoare.

Aplică inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

În baza art. 81 C.pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe o perioadă de 2 ani şi 11 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen.,dispune suspendarea pedepsei accesorii, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

Pune în vedere inc. disp. art. 83 C.pen., a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate.

Obligă inc. la 800 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 200 lei , reprezentând onorariu avocat din oficiu C. A. , va fi avansat anticipat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de recurs.

Pronunţată azi, 6.12.2012, în şedinţă publică.

PREŞEDINTE,

 M. M.

Grefier

L. I. B.

Red. M.M, tehnored. B.L.I., 2 ex, 11.12.2012