Penal - tâlhărie (art.211 C.p.)

Hotărâre 542 din 12.05.2010


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul emis la data de 26.1.2o1o în dosarul nr. 4274/P/2oo9 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului MC, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie în formă agravată, prevăzută şi pedepsită de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c C.p.

S-a reţinut prin rechizitoriu că la data de 16.6.2oo9, în jurul orei 15.3o, inculpatul a comis infracţiunea de tâlhărie în dauna părţii vătămate Boier Dumitru, reuşind să sustragă de la aceasta, prin violenţă, suma de 5 lei.

În cursul urmăririi penale au fost audiaţi: inculpatul [ff. 7, 11 d.u.p.], partea vătămată Boier Dumitru [ff. 13, 14 d.u.p.], martorii TP şi FM [ff. 15 – 18 d.u.p.]. De asemenea, s-a întocmit proces verbal de constatare şi desfăşurare a actelor premergătoare [f. 12] şi au fost ataşate o serie de ordonanţe de scoatere de sub urmărire penală şi aplicare a unei sancţiuni cu caracter administrativ privind pe inculpat [ff. 2o - 25].

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpatul [f. 4o], partea vătămată Boier Dumitru [f. 41], martorii TP şi FM [ff. 52, 53]. De asemenea, s-a primit la dosar copia fişei de cazier judiciar a inculpatului [f. 38].

La termenul de judecată din data de 1o.3.2o1o partea vătămată a arătat că nu are pretenţii civile de la inculpat, fapt consemnat în încheierea de şedinţă de la acea dată.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 16.6.2oo9, ora 8.oo, inculpatul a ieşit în centrul comunei Şăulia, la un bar. Acolo, inculpatul a consumat băuturi alcoolice până în jurul orei 15.oo, moment la care a ieşit din bar şi a plecat spre locuinţa sa, fiind însoţit de cei doi copii minori ai săi, în vârstă de 3 şi respectiv 5 ani.

Ajungând în dreptul imobilului aparţinând numitului Căţănaş Vasile, inculpatul s-a aşezat împreună cu copii săi, pe răzor, la umbră şi a continuat să consume băuturi alcoolice. La scurt timp, pe drum, a apărut partea vătămată Boier Dumitru care se întorcea din centrul comunei. Văzându-l pe acesta, inculpatul a s-a aruncat spre el, l-a prin cu mâna de piciorul stâng şi l-a trântit la pământ. Odată fiind făcute acestea, inculpatul a continuat să imobilizeze pe partea vătămată prin ţinerea ei la pământ cu o mână, şi cu cealaltă a căutat prin buzunarele acesteia, găsind suma de 5 lei pe care şi-a însuşit-o. În urma acţiunii de căutare forţată a banilor, inculpatul a rupt cusătura de la unul din buzunarele pantalonilor părţii vătămate.

Această situaţie de fapt se reţine potrivit declaraţiilor părţii vătămate, declaraţii care sunt confirmate în totul de declaraţiile a doi martori care au văzut cele întâmplate, mai precis martorii TP şi FM. De altfel, martorul TP a intervenit oral în favoarea părţii vătămate şi i-a cerut inculpatului să nu mai continue activitatea sa îndreptată împotriva părţii vătămate.

Inculpatul MC a avut o atitudine oscilantă, iniţial cu ocazia audierii sale din data de 17.6.2oo9 nerecunoscând săvârşirea faptei. Ulterior, la data de 27.8.2oo9 a recunoscut cele întâmplate. Fiind audiat de instanţă, inculpatul s-a limitat doar la a afirma că menţine declaraţiile din faza de urmărire penală, nedorind să facă alte precizări.

Potrivit art. 211 alin. 1 C.p. constituie infracţiunea de tâlhărie furtul săvârşit prin întrebuinţare de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea. De asemenea, conform art. 211 alin. 2 lit. c C.p. constituie infracţiunea de tâlhărie în formă agravată tâlhăria săvârşită în următoarele împrejurări […] într-un loc public sau într-un mijloc de transport.

Din perspectiva textelor legale menţionate şi prin raportare la starea de fapt – astfel cum a fost descrisă şi dovedită în cele ce preced - rezultă că fapta inculpatului MC care la data de 16.6.2oo9, în jurul orei 15.3o, a sustras din posesia părţii vătămate Boier Dumitru, prin violenţă, suma de 5 lei, se încadrează în dispoziţiile textului art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c C.p.

Ca atare, instanţa constată că fapta pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpaţi.

Pentru acest motiv, inculpatul urmează a fi condamnat pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie în formă agravată, prevăzută şi pedepsită de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c C.p.

La stabilirea în concret a pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 72 alin. 1 C.p. potrivit cărora la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Astfel, instanţa are în vedere faptul că, până la urmă, inculpatul a înţeles importanţa unei conduite sincere în cursul procesului penal şi a recunoscut comiterea infracţiunii, motiv pentru care va face aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c şi art. 76 alin. 1 lit. b C.p.

De asemenea, instanţa are în vedere faptul că inculpatul nu are antecedente penale, acesta nefiind condamnat definitiv pentru săvârşirea altor infracţiuni. Cu toate acestea, instanţa are în vedere şi ordonanţele de scoatere de sub urmărire penală şi aplicare a unei sancţiuni cu caracter administrativ privind pe inculpat, ordonanţe care sunt ataşate la dosarul de urmărire penală. Aceste ordonanţe sunt emise la datele de 11.9.2oo9, 14.9.2oo9, 23.9.2oo9 şi respectiv 11.11.2oo9, în patru dosare de urmărire penală diferite. Ordonanţele privesc faptele de lovire sau alte violenţe, furt calificat, distrugere şi tâlhărie în formă agravată.

Ori, în fiecare dintre aceste situaţii s-a reţinut că MC a săvârşit faptele prevăzute de legea penală care au fost reţinute în sarcina sa, însă s-a apreciat de către Parchet că aceste fapte nu întrunesc gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Prin urmare, nu se poate reţine în sarcina inculpatului MC comiterea acestor infracţiuni, dar se poate nota de către instanţă persistenţa în persoana inculpatului a unui comportament antisocial, acesta manifestând o lipsă deplină de respect faţă de normele care guvernează relaţiile sociale fireşti şi normale în cadrul unei comunităţi, relaţii care sunt considerate de o asemenea importanţă vitală, încât se bucură de protecţia legii penale.

Dacă reacţia societăţii va fi, în continuare, una indulgentă faţă de inculpat, atunci acesta nu îşi va modifica comportamentul şi va continua să fie un factor de risc pentru comunitate şi societate. În concluzie, instanţa apreciază că pedeapsa închisorii în cuantum de 2 ani şi 6 luni, cu executare în cadrul unui loc de deţinere, este suficientă şi adecvată pentru realizarea scopului pedepsei penale, astfel cum acest scop este înscris în conţinutul art. 52 C.p.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie care se va aplica, instanţa ia în considerare împrejurările discutate mai sus şi apreciază că pentru reeducarea inculpatului este necesară interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a şi b C.p., motiv pentru care, în baza şi în condiţiile prevăzute de art. 71 alin. 2 C.p. va interzice inculpatului MC exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a şi b C.p. ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

Instanţa va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 349 raportat la art. 189 şi art. 191 alin. 1 C.p.p., va obliga inculpatul la plata sumei de 39o lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat [1oo de lei pentru faza de urmărire penală şi 29o de lei pentru faza de judecată], din care suma de 2oo lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.