Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 1726 din 08.03.2010


operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

Sentinta civila Nr. 1726

Sedinta publica de la 08 Martie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE :RAMONA BIANCA TUFAN

GREFIER :ELENA CIORTAN

Pe rol fiind judecarea actiunii civile în constatare formulata de reclamantul R.N. în contradictoriu cu pârâtii S.C. T. SRL si D.T..

La apelul nominal facut in  sedinta publica, a raspuns avocat ..... pentru reclamantul, si  pârâtul D.T.  în calitate de administrator pentru  pârâta  S.C. T. SRL.

Procedura  de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta , i s-a luat o declaratie pârâtului D.T. care a fost consemnata si atasata la dosarul cauzei, dupa care, constatându-se  dosarul în stare de judecata, s-a acordat cuvântul pe fond.

 Avocat M. P. pentru reclamant a solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata, precizând ca executorul judecatoresc sa înscrie în actul de adjudecare cele doua camere , respectiv biroul si dormitorul care au facut parte din imobil, ca imobilul a fost înscris în cartea funciara, fara cheltuieli de judecata .

Pârâtul D.T. în calitate de  administrator  al  pârâtei  S.C. T. SRL, a aratat ca lasa solutia la aprecierea instantei.

J U D E C A T A

Prin  actiunea civila înregistrata sub nr.30/318/2010 pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu, reclamantul R.N. a chemat în judecata pe pârâtii S.C. T. SRL si D.T., solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta,  sa se constate ca  este  proprietarul a întregului imobil  casa  de locuit P+1  situat în ...........  în care se  include  si un  biroul si un dormitor de la parterul  cladirii, încaperi care au  fost omise a fi trecute în actul de adjudecare cu  ocazia  întocmiri acestuia.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca prin actul de adjudecarea nr. ...... din ......, încheiat în dosarul de executare nr. ....... de BEJ  B.F., a devenit  proprietarul  imobilului descris mai sus în urma finalizarii  procedurii  de executare  silita.

A  precizat ca în actul de adjudecare s-a  specificat expres  ca a fost  adjudecat  imobilul casa  de  locuit  tip P+1 acoperit  cu  tigla  înscris  în cartea  funciara nr. .......  a municipiului ....  cu  nr.  cadastral ...... si terenul  constructiei  în suprafata de .....  mp imobile  situate  în ...... iar  prin catul de adjudecare  nr. .....  încheia  în aceeasi  zi  s-a  adjudecat  si  terenul  de .....  mp  situat în continuare.

Desi în actul  de adjudecare  si în ipoteca  constituita în favoarea  ....., este trecut întregul imobil P+1 compus  la parter  din dormitor, baie, bucatarie, living  si la  etaj  camera de zi, dormitor  si un hol cu scara interioara, cu  ocazia încheierii procesului verbal  de executare din 11.02.2008 au  fost  exceptate  din neatentie  un dormitor  si un birou care  faceau parte  din imobil dar  care  erau  despartite de  o usa  care a fost blocata.

A  precizat  ca din neatentie a  acceptat reclamantul sa  blocheze o  usa  interioara, împrejurarea  care a  condus  la neocuparea  întregului imobil.

În dovedirea  actiunii,  reclamantul a depus la dosar, în copie,  urmatoarele  înscrisuri:

adresa ...  emisa de CEC  BANK Sucursala  ..., plansa  foto, plan de amplasament si  schita imobilului, încheierea nr. ........ emisa  de OCPI  ....... actele  de

adjudecare mr. ....si ....... din ...., încheierile  nr.  .... pronuntata de Judecatoria  TG-Jiu în dosarul nr. ......., nr. ......  pronuntata  de Judecatoria Tg-Jiu  în dosarul nr. 234/318/2008, contract de  vânzare  cumparare  autentificat  sub nr. ......, act de  dezmembrare autentificat  sub nr. ......,  extras de carte  funciara nr. .....  si  ...., proces  verbal  pentru  impozitul de teren  datorat de  persoane fizice, certificat  de atestare  fiscala pentru  persoane  fizice  din 22.01.2008, proces verbal  de  situatie  întocmit  în  dosarele  nr. .......  de  BEJ  B.F., raport  de evaluare, sentinta  civila  nr. .....  pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu  în dosarul nr. .........

Instanta, din oficiu, a dispus întocmirea unei adrese catre  Biroul Executorului Judecatoresc BF  pentru a comunica  actul  de  adjudecare nr. .....  încheiat  în cadrul dosarului de executare nr. ......, acesta  fiind  înaintat  instantei pentru  termenul de judecata  din data de  08.02.2010.

La  termenul de  judecata din data de 08.03.2010, pârâtul D.T. în calitatea  de  administrator  la  SC T. SRL a aratat  ca la momentul încheierii actului de adjudecare în cadrul  procedurii  de executare silita, imobilul  cuprindea  atât  dormitorul  cât si biroul mentionat  în  cererea  de  chemare  în judecata. Acesta a mai aratat ca  fosta proprietara  BR a blocat usa  prin care se  facea  accesul la  aceste camere  însa personal  nu a avut  cunostinta  ca  cele  doua camere  au fost omise  a fi  trecute în actul  de adjudecare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, respectiv  actele depuse la dosarul de reclamant coroborate cu actul de adjudecare din dosarul de executare silita , precum si dispozitiile legale aplicabile în materie, instanta constata ca actiunea de fata nu este întemeiata, urmând sa fie respinsa cu urmatoarea motivare.

Conform art. 111 cod procedura civila :" partea care are interes poate sa faca cerere pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului."

 În cauza de fata reclamanta a intrat în proprietatea imobilului situat în ........, respectiv una casa de locuit P+1 înscrisa în Crtea Funciara ...... cu numar cadastral ..... si teren aferent de 288 m.p. la care se adauga si 158 m.p. teren situat în continuarea casei, prin actul de adjudecare nr. ..... din 08 ianuarie 2008 încheiat de BEJ ...... în dosar de executare nr. ........

Imobilul a fost dobândit ca urmare a executarii silite solicitate de creditorul R.N. împotriva debitoarei  S.C. T. SRL cu sediul în ................, reprezentata de administrator D.T.. 

Actul de adjudecare a fost astfel întocmit la data de 08 ianuarie 2008 iar continutul acestuia a fost cunoscut de catre reclamant de la acea data, deoarece în partea finala a actului se face mentiunea ca un exemplar a fost predat acestuia , actul fiind semnat personal de adjudecatar.

Reclamantul avea posibilitatea sa conteste continutul actului de adjudecare în momentul primirii acestuia sau ulterior în termenul prevazut de lege , ori acesta  a înteles sa formuleze actiunea de fata precizând ca obiect constatarea dreptului sau, ceea ce excede situatia descrisa mai sus.

Reclamantul avea la îndemâna actiunea în realizarea dreptului , astfel ca poate folosi dispozitiile unor actiuni de drept comun pentru dobândirea dreptului sau.

În acest sens s-a pronuntat si practica judiciara în materie, respectiv ca actiunea în constatare având, potrivit art. 111 cod procedura civila, un caracter subsidiar  nu poate fi primita decât daca reclamantul nu poate cere realizarea dreptului.

În consecinta, instanta apreciaza actiunea da fata ca neîntemeiata urmând sa o respinga

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge actiunea civila în constatare formulata de reclamantul R.N., domiciliat în .........,  cu domiciliul  procedural ales  pentru  comunicarea actelor  la  familia R.N.  din ......, în contradictoriu cu pârâtii SC "T" SRL, cu sediul în ....... si D.T.(  administrator) domiciliat în ..............

 Cu recurs .

Pronuntata în sedinta publica , azi, 08.03.2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

RAMONA BIANCA TUFAN Grefier,

ELENA CIORTAN

Red. R.T. /Tehn EC

23 Martie 2010/5ex.

1