Prop. lib. cond.

Sentinţă penală 182 din 20.02.2009


Dosar nr. 524/327/2009

SENTINŢA PENALĂ NR.182/20.02.2009

J U D E C A T A :

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.524/327/2009 din 28.01.2009, petentul ------------- a solicitat liberarea sa condiţionată.

Petentul a motivat cererea sa.

La dosarul cauzei s-au depus cererea de liberare condiţionată formulată de petent şi adresa nr.16716/05.02.2009 emisă de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.666/2007 a Judecătoriei Tulcea, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuia să de dovadă.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 06.02.2007, urmând ca aceasta să expire  la data de 05.02.2011. De la data de 06.02.2011începe executarea unei alte pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de furt, aplicată prin sentinţa penală nr.1364/2007 a Judecătoriei Tulcea şi expiră la 05.08.2012.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute  2/3 din pedeapsă, respectiv 1338 zile.

De la data de 06.02.2007 până la 20.02.2009 condamnatul  a executat 746 zile, la care i se adaugă 0 zile ca urmare a muncii prestate- fost consumator de droguri, totalizând 746 zile.

Se mai menţionează că pe perioada executării pedepsei a fost pedepsit disciplinar de trei ori, rapoartele nefiind ridicate.

Având în vedere situaţia expusă prin raportare la dispoziţiile art.59 Cod penal, instanţa apreciază cererea ca nefondată,  urmând a o respinge în acest temei.

Va fixa termen pentru reiterarea cererii la data de  19.02.2010.

Va obliga condamnatul la plata sumei de 120 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care suma de 100 lei urmând se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru avocat ----------.