Art. 193 Cod penal

Sentinţă penală 468/2013 din 17.10.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Penală Nr. 468/2013

Şedinţa publică de la 17 Octombrie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE M. M.

Grefier L. I. B.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti a fost reprezentat de procuror Bîjnea Cătălin.

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpatul B. P. P., cu domiciliul în comuna S., sat S., judeţ Gorj trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbuneşti nr. …/P/2012 din data de ….2013 pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped. de art. 193 Cod penal, cu aplic. art. 40 Cod penal şi pe partea vătămată T. D. R., cu domiciliul în comuna S., sat S., judeţ Gorj.

La apelul  nominal făcut în şedinţă publică au răspuns părţile personal.

Procedura de  citare este legal  îndeplinită.

S-a făcut  referatul  cauzei de  către  grefierul de  şedinţă, după care,

Nemaifiind cereri de formulat, în baza art. 300 C.proc.pen, instanţa pune în discuţia participanţilor regularitatea actului de sesizare.

Reprezentantul Ministerului Public solicită să se constate că instanţa a fost legal sesizată, actul de sesizare fiind legal întocmit.

Inculpatul îşi însuşeşte concluziile reprezentantului Ministerului Public.

Partea vătămată lasă soluţia la aprecierea instanţei.

În baza art. 300 alin. 1 C.proc.pen. instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile legale de sesizare a acesteia.

Instanţa procedează la luarea unei declaraţii părţii vătămate, în conformitate cu art. 320 Cod penal, care învederează că se constituie parte civilă cu suma de 2000 lei reprezentând daune morale, declaraţie consemnată şi ataşată la fila … din dosarul cauzei.

Instanţa aduce la cunoştinţa inculpatului dispoziţiile art. 3201 C.proc.pen şi posibilitatea soluţionării cauzei prin parcurgerea procedurii recunoaşterii vinovăţiei.

Inculpatul arată că doreşte soluţionarea cauzei prin parcurgerea procedurii reglementate de dispoziţiile art. 3201 C.proc.pen.

În temeiul art. 322 C.proc. pen. se procedează la citirea actului de sesizare a instanţei.

Instanţa aduce la cunoştinţa inculpatului drepturile prevăzute de art. 70 C. proc.pen. punându-i în vedere că în situaţia în care va fi de acord să dea declaraţie în dosar aceasta poate fi folosită şi împotriva sa.

Instanţa, în conformitate cu art. 323 C.proc.pen. procedează la audierea inculpatului B. P. P., declaraţie consemnată şi ataşată la fila 6 din dosarul cauzei.

După care, instanţa, având în vedere cererea formulată de inculpat, precum şi declaraţia expresă a acestuia dată în faţa instanţei, acordă cuvântul pe cerere:

Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea cererii inculpatului privind judecarea sa în cadrul procedurii simplificate prev. de art. 320 1C.p.p.

Inculpatul şi partea vătămată solicită de asemenea, admiterea cererii.

Instanţa, analizând cererea, prin prisma dispoziţiilor art. 3201C.p.p., constată că aceasta îndeplineşte condiţiile cerute de lege, în sensul că recunoaşterea acestuia este nemijlocită şi neechivocă, că inculpatul îşi însuşeşte probatoriul administrat în cursul urmăririi penale în totalitate, astfel că o admite.

La interpelarea instanţei, participanţii învederează că nu mai au cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat.

În conformitate cu art. 339 alin. 2 Cod procedură penală instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul participanţilor asupra fondului cauzei:

Reprezentantul  Ministerului  Public expune oral starea de fapt, după care solicită condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 193 Cod penal, cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală şi art. 83 Cod penal întrucât se află în termenul de încercare şi obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare către stat.

Partea vătămată solicită condamnarea inculpatului.

Inculpatul B. P. P. având  ultimul cuvânt recunoaşte  şi  regretă săvârşirea faptelor pentru  care a  fost trimis  în judecată.

JUDECĂTORIA

 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti nr. …/P/2012 din data de ….2013 a fost trimis în judecată inculpatul B. P. P., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev şi ped. de art. 193 Cod penal, cu aplic. art. 40 Cod penal.

S-a reţinut ca stare de fapt că, prin plângerea adresată Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbuneşti la data de ….2012, partea vătămată T. D. R. a solicitat tragerea la răspundere penală a inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, sesizând faptul că în data de ….2012, în timp ce se afla în pădurea proprietatea mamei sale, situată pe raza comunei S., sat S., punctul „U.”, a fost ameninţat cu moartea de către inculpat.

Din probatoriul administrat a rezultat următoarea situaţie de fapt: în toamna anului 2012, partea vătămată T. D. R. a obţinut aprobarea de la O. S. H. pentru a tăia un număr de 16-20 arbori din pădurea proprietatea mamei sale, T. L., în punctul „U.” de pe raza satului S..

Pentru doborârea arborilor din pădure şi transportul acestora la domiciliu a apelat la sprijinul pădurarului B. D., cel care îi marcase arborii anterior stabilind să se deplaseze în pădure în ziua de ….2012.

În dimineaţa zilei de ...2012, în jurul orelor 09:00, partea vătămată s-a deplasat în pădure împreună cu pădurarul B. D. şi cu martorul D. P., care fusese adus de către pădurar pentru a-i ajuta la tăiatul arborilor.

După ce au fost doborâţi de pe picior, arborii au fost căraţi cu tractorul până la marginea pădurii, urmând ca ulterior să fie ridicaţi din acel loc şi transportaţi la locuinţa părţii vătămate.

Partea vătămată a declarat că, la unul dintre transportul, datorită faptului că martorii B. D. şi D. P. nu ştiau limitele proprietăţilor, au trecut cu tractorul pe terenul inculpatului, fără însă a-i provoca pagube, terenul fiind necultivat şi le-a atras atenţia să ocolească prin alt loc pentru a preîntâmpina vreun conflict cu acesta.

În jurul orelor 12.00, în timp ce se aflau la marginea pădurii şi încărcau arborii în remorcă pentru a-i transporta la domiciliu, inculpatul a venit la aceştia şi a început să o ameninţe şi să o înjure pe partea vătămată, reproşându-i faptul că a trecut cu tractorul pe terenul său.

Din declaraţiile părţii vătămate şi ale celor doi martori a reieşit că inculpatul a venit în grabă dinspre locuinţa sa, ţinând în mână o bardă/secure cu coada de circa 40-50 cm şi lama de 20-25 cm şi s-a repezit asupra părţii vătămate, ridicând barda deasupra capului acesteia făcând gesturi ameninţătoare cu ea şi o ameninţa pe partea vătămată că o omoară, zicând că „el nu are copii şi se duce la puşcărie”. Martorii şi partea vătămată au precizat că au fost surprinşi de atitudinea agresivă a inculpatului pentru câteva momente au rămas fără nicio reacţie, întrucât lovirea părţii vătămate de către inculpat părea iminentă. Partea vătămată, datorită spaimei trăite nu a reacţionat în nici un fel, întrucât, aşa cum a precizat în declaraţie, chiar a crezut că va fi lovită cu barda de către inculpat şi datorită acestui şoc a încremenit pe loc fără să mai poată scoate o vorbă. Acesta cât şi martorii au declarat că inculpatul era foarte nervos şi agitat şi o înjura, zicându-i că îi ia gâtul cu barda.

Fiind convins că inculpatul o va lovi cu barda în cap pe partea vătămată martorul B. D. a considerat că trebuie să intervină şi a încercat să îl calmeze pe inculpat, vorbindu-i frumos, pentru a preîntâmpina vreo reacţie violentă din partea acestuia, întrucât era foarte agitat şi orice cuvânt necugetat l-ar fi enervat mai mult.

Văzând intervenţia martorului B. D., partea vătămată a încercat şi ea să îl calmeze pe inculpat, cerându-şi scuze pentru faptul că au trecut cu lemnele pe terenul său, asigurându-l că nu vor mai repeta această greşeală. În cele din urmă inculpatul a plecat din locul respectiv şi s-a îndreptat spre locuinţa sa.

Inculpatul, prin acţiunea sa, a produs o temere serioasă părţii vătămate, care a alarmat-o în mod efectiv, producându-i o spaimă pe care nu a mai trăit-o niciodată, mai ales că atât victima cât şi martorii îl consideră ca fiind capabil de a săvârşi fapte penale dintre cele mai grave, având în vedere că înainte cu patru ani a avut curajul să atace un poliţist cu drujba, fiind cunoscut în comunitate ca fiind o persoană violentă, impulsivă şi recalcitrantă.

În drept, fapta inculpatului B. P. P., constând în aceea că, la data de 25.10.2012 a ameninţat-o cu moartea pe partea vătămată T. D. R., ridicând în acelaşi timp o secure deasupra capului acesteia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ameninţare, prev. şi ped. de art. 193 Cod penal, atât sub aspectul laturii obiective cât şi al celei subiective.

Inculpatul a recunoscut şi regretat săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată, solicitând ca judecata să aibă loc potrivit procedurii instituite de dispoziţiile art. 3201C.p.p, cerere admisă de instanţă în şedinţa publică din 17.10.2013.

Însă, deşi inculpatul a recunoscut faptele săvârşite, instanţa reţine că acestea au un grad redus pe pericol social,raportat atât la modalitatea de săvârşire a faptei, dar şi la persoana inculpatului, care , deşi cunoscut cu antecedente penale, a recunoscut şi regretat în mod nemijlocit fapta săvârşită,faptă care, prin conţinutul ei concret, este lipsită în mod evident de pericolul social cerut de lege pentru ca o faptă să constituie infracţiune, mai mult,  acesta plecând din locul unde a avut loc conflictul dintre părţi şi s-a îndreptat spre locuinţa sa la scurt timp, aspect reliefat de declaraţiile părţii vătămate şi ale martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale, fiind evident că atitudinea ameninţătoare a acestuia s-a rezumat practic la proferarea de cuvinte şi gesturi ameninţătoare, care nu au fost ed natură să impacienteze partea vătămată.

Astfel, în raport de toate circumstanţele reale ale comiterii infracţiunii precum şi cele personale ale inculpatului,  în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 lit. b1 C.p.p. corob. cu disp. art. 181 C.pen. va achita inculpatul B. P. P. pentru infracţiunea prev. de art. 193 C.pen cu aplic. art. 40 C.pen. şi, apreciind că în cauză este suficientă aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, va aplica inculpatului B. P. P. sancţiunea cu caracter administrativ prev. de art. 91 lit. c C.pen, în speţă amenda în cuantum de 500 lei.

Dat fiind contextul săvârşirii faptei, dar şi persoana inculpatului, cât şi a părţii vătămate, se apreciază că, pe latură civilă, acesta din urmă este îndreptăţit la acordarea de daune morale, însă nu în cuantumul solicitat de partea vătămată, considerente pentru care, instanţa  va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea vătămată T. D. R. şi va obliga inculpatul la 500 lei cu titlu de daune morale către acesta.

În baza art. 191 alin.1 Cod procedură penală va obliga inculpatul B. P. P. la 500 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 200 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu A. N. de la urmărirea penală va fi avansată anticipat din fondurile MJ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite cererea formulată de inculpatul B. P. P., privind judecarea sa în cadrul procedurii instituite de disp. art. 320 ind. 1 C.p.p. şi în consecinţă:

În baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 lit. b1 C.p.p. corob. cu disp. art. 181 C.pen. achită inculpatul B. P. P., pentru infracţiunea prev. de art. 193 C.pen cu aplic. art. 40 C.pen.

Aplică inculpatului B. P. P. sancţiunea cu caracter administrativ prev. de art. 91 lit. c C.pen, în speţă amenda în cuantum de 500 lei.

Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea vătămată T. D. R. şi obligă inculpatul la 500 lei cu titlu de daune morale către acesta.

Obligă inculpatul B. P. P. la 500 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 200 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu A. N. de la urmărirea penală va fi avansată anticipat din fondurile MJ.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.10.2013.

Preşedinte,

M. M.

Grefier,

L. I. B.

Red. M.M., tehnored. L.B., 2 ex.

09.11.2013