Contestaţie la executare în materie contravenţională – prescrierea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii

Sentinţă civilă 2621 din 22.11.2013


Prin  contestaţia  înregistrată  la  Judecătoria  Tecuci din  09.08.2013,  Biroul  Executări  Contravenţionale al  instanţei  a  solicitat a  se costata  prescrisă  executarea  sancţiunii  cu  muncă  în  folosul comunităţii,  aplicată  contravenientului  T  P,  prin  sentinţa  civilă  nr.1593/29.06.2011, precum şi  anularea  mandatului  nr.202/2011/27.07.20112 .

 In motivare s-a  arătat  că, prin sentinţa  civilă nr.1593/29.06.2011  a  Judecătoriei  Tecuci,  s-a admis sesizarea  formulată  de  Poliţia  mun. Tecuci, prin care s-a  solicitat  ca  sancţiunea  amenzii  contravenţionale  de  360  lei,  aplicată  prin procesul verbal  de  contravenţie  seria  CC nr…………..  din  …………..  contravenientului  T  P,  domiciliat  în  comuna  Slobozia  Bradului,  jud. Vrancea, să-i  fie  transformată  în sancţiunea  obligării  la  prestarea  unei  activităţi  în folosul comunităţii, fiind  obligat la  120  ore  muncă în  folosul  comunităţii  la  Primăria  com.  Slobozia  Bradului .

 A  fost  emis  mandatul de  executare  nr.202/2011/27.07.2011 .

 A  fost ataşat  dosarul  nr.2782/324/2011 .

 Analizând sentinţa  civilă  nr.1592/29.06.2011 a Judecătoriei  Tecuci s-a  dispus  înlocuirea  sancţiunii  contravenţionale a  amenzii de 360  ei , aplicată contravenientului  T  P , prin  procesul verbal  seria  CC nr……………./23.07.2010  cu  sancţiunea  obligării  la  prestarea  unei  activităţi  în  folosul  comunităţii la  Primăria  com. Slobozia  Bradului , pe o durată  de  120  ore.

In baza acestei  sentinţe, a  fost  emis  mandatul  de executare a  sancţiunii  contravenţionale  cu  muncă  în  folosul  comunităţii  nr. 202/2011/27.07.2011 .

 Au fost  emise mai  multe  adrese  către  Primăria com. Slobozia  Bradului  pentru a  comunica  Biroului  Executări  contravenţionale al  instanţei  dacă,  contravenientul  s-a  prezentat pentru  executarea  mandatului, iar aceasta  a  răspuns  cu adresele  nr.4708/04.05.2011  şi  nr.9757/08.08.2012,  prin care a comunicat  că  sancţiunea  nu a  fost  executată.

 Potrivit art. 121  indice  1  alin.1  din OG  nr. 5572002 ,  executarea sancţiunii  prestării  unei  activităţi  în  folosul  comunităţii se  prescrie  în termen de  2 ani  de la data  rămânerii  irevocabile a  hotărârii judecătoreşti  prin care  s-a  aplicat  sancţiunea.

Pentru aceste  considerente,  instanţa urmează  să admită  sesizarea  şi să  constate  prescrisă  executarea  sancţiunii  prestării  unei  activităţi în  folosul  comunităţii de  120  ore, aplicată  contravenientului T  P, prin sentinţa  civilă  1593/29.06.2011 a  Judecătoriei  Tecuci .

 Urmează a  se  dispune  anularea  mandatului  de executare  nr. 202/2011 din  27.07.2011.