Contestatie la executare

Sentinţă penală 26 din 11.01.2012


 Dosar nr.8479/327/2011

SENTINŢA PENALĂ  NR.26

Şedinţa publică de 11 ianuarie 2012

INSTANŢA

Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele:

La data de 05.12.2011 a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe, sub nr. …, contestaţia formulată de petentul-condamnat …, în conformitate cu Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, împotriva Încheierii nr. … pronunţată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului ….

În motivarea contestaţiei, condamnatul a arătat că telefonul, despre care s-a făcut vorbire în raportul de incident, nu-i aparţine, este victima unei înscenări, astfel că a fost sancţionat în mod nelegal.

La dosarul cauzei s-au ataşat actele care au stat la baza pronunţării Încheierii judecătorului delegat nr…..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit Raportului de incident, înregistrat sub nr…., în urma unor informaţii a fost efectuată percheziţia persoanei private de libertate … din camera 404 şi astfel a fost depistat telefonul mobil Nokia 1112, asupra sa.

Prin Hotărârea Comisiei de disciplină nr.889/16.11.2011 s-a constatat că abaterea disciplinară săvârşită de către petentul-condamnat este foarte gravă, fapt pentru care s-a dispus suspendarea dreptului la vizite, pe o durată de 3 luni.

Prin Încheierea nr… pronunţată de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul …, în temeiul art. 74 alin.4 din Legea nr. 275/2006, a fost respinsă plângerea petentului ca nefondată, reţinându-se că, chiar dacă iniţial petentul nu a cunoscut existenţa obiectului interzis, a încercat să îl păstreze pentru a-l folosi în viitor; din momentul în care a găsit telefonul şi până la momentul în care a fost văzut telefonul în mâna sa, de către agent, a trecut o perioadă de timp ce nu îl exonerează de răspunderea disciplinară şi care demonstrează intenţia petentului de a deţine un telefon mobil în penitenciar.

Potrivit art.70 alin.1 lit.d) Legea nr.275/2006, constituie abatere disciplinară - procurarea sau deţinerea de bani, bunuri ori de alte valori, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

Potrivit art. 63 lit.j) din HG 1897/2006, persoanelor private de libertate le este interzisă procurarea, deţinerea, utilizarea sau transmiterea de bani, medicamente, telefoane mobile, accesorii ale telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori în alte condiţii decât cele admise.

Declaraţia petentului se coroborează cu declaraţia numitului …, potrivit căreia, urmare a unei înţelegeri anterioare cu o altă persoană privată de libertate, … urma să primească alimente şi ţigări; în momentul în care a intrat în posesia bunurilor asupra cărora convenise, a constatat că printre acestea se afla şi un telefon mobil, înfăşurat într-o pungă de plastic.

Cu toate că petentul susţine că nu intenţiona să păstreze telefonul mobil, acesta nu a înştiinţat în nici un moment echipa de control, în privinţa deţinerii acestuia. Astfel, de la momentul descoperii telefonului mobil de către petent şi până la momentul efectuării percheziţiei, a trecut suficient timp în care acesta ar fi putut înştiinţa agenţii care efectuau controlul, despre telefonul mobil pe care îl avea asupra sa şi conjunctura în care a ajuns în posesia acestuia.

Or, această atitudine nesinceră nu poate conduce la concluzia pe care petentul-condamnat tinde să o inducă instanţei de judecată, respectiv faptul că i s-ar fi înscenat această abatere disciplinară, ci faptul că petentul intenţiona să păstreze telefonul mobil.

Privitor la înscrisurile depuse în probatoriu, se apreciază că starea de sănătate a fiicei petentului nu poate determina o reindividualizare a sancţiunii disciplinare aplicate petentului, întrucât acesta trebuie să îşi corecteze comportamentul corespunzător regulilor aplicabile în locurile de deţinere.

De asemenea, nu vor fi reţinute criticile petentului(învederate prin concluziile scrise) referitoare la defavorizarea sa pe criteriul etniei din care face parte, întrucât acest aspect nu rezultă din nicio probă.

Pentru aceste considerente, contestaţia petentului-condamnat Dima Ion va fi respinsă ca nefondată.

În temeiul art. 192 alin.2 Cod proc.pen., petentul-condamnat va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Onorariul parţial al avocatului din oficiu, în sumă de 25 lei, stabilit potrivit art.3 din Protocolul privind stabilirea onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică în materie penală, se va vira din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Tulcea, pentru av. …..