Executarea contra mostenitorilor .Notificarea mostenitorilor majori in termen de 8 zile in mod colectiv la ultimul domiciliu al defunctului,pentru continuarea executarii. Intreruperea perimarii executarii prin introducerea de catre creditor a unei a...

Decizie 1302 din 12.11.2009


Executarea contra mostenitorilor .Notificarea mostenitorilor majori in termen de 8 zile in mod colectiv la ultimul domiciliu  al defunctului,pentru continuarea executarii. Intreruperea perimarii executarii prin introducerea de catre creditor a unei actiuni de partaj.

Asupra recursului civil de fata;

Prin  sentinta civila nr. 1586 din data de 6 martie 2009, pronuntata de Judecatoria Slatina, in dosarul civil nr. 5585/311/2008, s-a respins ca neintemeiata contestatia la executare formulata de contestatoarea D. I.  in contradictoriu cu intimatul N.M..

A fost respinsa cererea contestatoarei de obligare a intimatului la plata cheltuielilor de judecata.

A fost obligata contestatoarea la plata sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca au fost respectate dispozitiile prevazute de art. 397 al.1 cod procedura civila privind executarea mostenitorilor in cazul in care debitorul a decedat .

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs contestatoarea , considerand-o netemeinica si nelegala , intrucat instanta de fond a rezolvat gresit exceptia perimarii  invocata , intrucat sunt indeplinite conditiile impuse de art. 389 cod procedura civila.

Considera recurenta  ca demersul intimatului  privind iesirea din indiviziune nu poate fi considerat ca act de executare , situatie in care termenul de 6 luni ar fi fost intrerupt.

De asemenea, nu au fost respectate prevederile impuse de art. 397 al. 1 cod procedura civila ce ar atrage nulitatea absoluta a actelor de executare , conditiile de forma  impuse procedurii de conceptare  a mostenitorilor majori fiind obligatorii.

 Interpretarea data de instanta de fond instituie un tratament discriminatoriu in materia executarii silite intre debitorii primari si succesorii majori ai acestora, intrucat nerespectarea prevederilor legale pentru debitorii primari ar atrage nulitatea absoluta, iar pentru mostenitorii majori nerespectarea normelor ar genera  anularea actelor de executare(nulitate relativa).

Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate dar si in lumina dispozitiilor art. 304 ind.1 cod procedura civila, tribunalul urmeaza sa constate ca recursul este nefondat.

Prin cererea de sesizare a instantei , contestatoarea a solicitat anularea actelor de executare intocmite de executorul judecatoresc cu motivarea ca daca imobilul ar fi scos la vanzare , contestatoarea nu ar avea unde sa locuiasca.

La 16.01.2009 contestatoarea si-a precizat actiunea in sensul ca se impune anularea actelor de executare , deoarece nu au fost respectate dispozitiile art. 397 al.1 cod procedura civila in materia continuarii executarii impotriva mostenitorilor majori, respectiv  notificarea creditorului din 19.05.2008 este realizata prin executor si nu de catre executorul judecatoresc , fiind semnata de catre creditor fara a purta stampila si semnatura executorului judecatoresc .

Considera contestatoarea ca nu au fost respectate cerintele de forma si continut ale notificarii in  considerarea termenului de 8 zile ca termen de gratie acordat de lege mostenitorilor pentru executarea voluntara , incalcarea acestora atragand nulitatea actului potrivit art. 105 alin.2 cod procedura civila.

Al doilea motiv invocat de contestatoare in cererea de precizare este reprezentat de exceptia perimarii executorii , in conditiile in care autoarea a fost somata la 22.10.2007, iar notificarea  mostenitorului  major s-a facut la 19.05.2008 peste termenul de 6 luni (cererea creditorului prin care se insista in executare fiind datata 14.05.2008).

Faptul ca in acest timp s-a aflat pe rolul judecatoriei un dosar ce a vizat iesirea din indiviziune , nu duce la intreruperea cursului perimarii ori la suspendarea sa.

Apararile contestatoarei au fost inlaturate de instanta de fond , avand in vedere dispozitiile art. 389 cod procedura civila si art. 397 al. 1 cod procedura civila.

Tribunalul apreciaza ca solutia este temeinica si legala , atata timp cat din lucrarile dosarului de executare rezulta faptul ca executorul judecatoresc a respectat dispozitiile impuse de art. 397(1) cod procedura civila privind executarea contra mostenitorilor, legiuitorul neimpunand anumite formalitati in vederea intocmirii notificarii , din continutul acesteia rezultand faptul ca mostenitorii majori trebuie sa fie instiintati in mod colectiv la ultimul domiciliu al defunctului in termen de 8 zile privind continuarea executarii silite.

Intrucat legiuitorul nu impune alte formalitati , tribunalul constata ca notificarea emisa de executorul judecatoresc se incadreaza in cerintele normelor privind  executarea  contra mostenitorilor debitorului decedat , textul de lege fiind respectat, contestatoarea nefacand dovezi din care sa rezulte existenta unei vatamari  ca urmare a incheierii actului  asa cum cer , de fapt,  dispozitiile art. 105(2) cod procedura civila.

Sub aspectul exceptiei prescriptiei executarii ce poate fi invocata de debitor, tribunalul apreciaza ca exceptia este nefondata.

In dispozitiile art. 389 cod procedura civila, legiuitorul a impus constatarea de drept a perimarii unei executari daca creditorul a  lasat sa treaca 6 luni de la data indeplinirii oricarui act de executare.

In textul de lege mentionat , legiuitorul impune o conditie,  si anume  a faptului ca in perioada de 6 luni , creditorul sa nu fi efectuat alte acte de urmarire a debitorului sau.

Introducerea actiunii de partaj de catre creditor reprezinta un act de urmarire in sensul dat de dispozitiile art. 389 cod procedura civila, deoarece prin aceasta actiune creditorul cauta sa-si valorifice creanta sa , sanctiunea perimarii putandu-se aplica numai creditorului inactiv , adica acelui care lasa sa treaca 6 luni de la data indeplinirii ultimului act de executare si care in aceasta perioada nu indeplineste nici un alt act din care sa rezulte intentia sa de a continua executarea .

Intrucat instanta de fond a dat o interpretare corespunzatoare textelor de lege mentionate mai sus , raportat la continutul cererii cu care a fost sesizata, tribunalul in conformitate cu dispozitiile art. 312 cod procedura civila va respinge recursul.

Data publicarii pe portal : 07.12.2009