Infractiunea de ultraj si alte infractiuni

Sentinţă penală 203 din 15.05.2015


Constată că prin rechizitoriul Parchetului Moinesti, inregistrat pe rolul acestei instante la data de 24.12.2013,  sub nr. 5689/260/2013, au fost trimişi  in judecată  inculpatul  SDG şi IVA, intrucât in data de 9.06.2013,  acestia au pătruns fără  drept in locuinta părtii  vătămate SG,  ulterior au săvârsit infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri,  iar inc. SDG a lovit pe partea  vatamată PV ce are certificat medical cu 8-9 zile ingrijiri medicale cu spitalizare,  iar inculpatul  minor  IV a lovit pe partea  vătămată PS si are certificat medical  cu 2-3 zile ingrijiri  medicale,  fără  spitalizare.

Din probatoriul cauzei rezultă că  la data de 9.06.2013, cei doi inculpati se deplasau pe drumul comunal  din satul Turluaianu, com Beresti – Tazlau,  fiind sub influenta băuturilor alcoolice, l-au văzut pe PV  iesind din curtea bunicului său SG, ulterior decedat si  l-au urmărit pe acesta in curtea lui SG unde  s-a ascuns.

Cei doi inculpati au intrat fără  drept in curtea părtii  vătămate SG

Au plecat din curtea acestuia si  pe  drum având o atitudine  agresivă, s-au  luat de mai multi trecători,  inculpatul  SD lovind pe partea vătămată  PV, iar inculpatul IV  lovind pe partea vătămată  PS

Cei doi inculpati au lovit partea vătămată  cu pumnii,  dar si cu obiecte contondente.

 Conflictul a incetat la aparitia organelor  de politie  anunţate  prin serviciile speciale de către cetăţenii agresati.

In cauză s-a constituit parte civilă  PSA doar cu daune morale pentru ca a fost lovita de inc. IV

Partea vătămată PV si-a retras plângerea penala faţă  de SD fără  a avea pretentii civile de la acesta.

 Plângerea penală  poate fi retrasă  pentru inractiunea de lovire de care instanta va lua act, dar conform prevederilor legale din NCP si faţă  de infractiunea de violare de domiciliu.

Parte vătămată raportat la această  infractiune este defunctul SG  care până  la data decesului nu a făcut o cerere in acest sens, astfel incat moştenitorii introduşi in cauză ai acestei părti vătămate  in acceptiunea instantei nu pot face si nu au făcut o astfel de cerere de retragere a plângerii penale, rezultând că  inculpatii urmează să  fie judecati pentru săvârsirea acestei fapte, respectiv violare de domiciliu in dauna părtii  vătămate SG.

Ambii inculpati au declarat că  recunosc săvârsirea faptelor si doresc să  fie apreciati conform procedurii simplificare prevăzute de art. 375 cu referire  la art 396 pct 10 NCPP.

Instanta faţă  de probatoriul cauzei, declaratii de martori, procesele  verbale de constatare ale organelor  de politie, constituire  de parte civilă  a Spitalului Moinesti, certificat medico- legal si declaratii ale părtilor vătămate – părti civile si ale părtilor  responsabile civilmente  apreciază că cei  doi  inculpati au săvârşit  infractiunile de violare  de domiciliu  in dauna părtii vătămate SG  in prezent decedat, a infractiunilor de lovire SD asupra părtii  vătămate PV, IV – minor,  asupra părtii vătămate PS si ulterior  agresând mai mute persoane pe drumul public, infractiunea de tulburare a ordinii si linistii publice.

Instanta va lua act de declaratia părtii  vătămate PV de retragere a plângerii penale faţă  de inculpatul  SG, aspect faţă  de care raportat la art. 396 al.6 cu referire  la art.  16 lit g NCPP va inceta p. penal  faţă  de acest inculpat pentru săvârşirea infractiunii de lovire raportat la noua prevedere legală,  prin schimbarea incadrării juridice din vechea prevedere legală.

Va condamna pe inculpatul  SD pentru infractiunea de tulburare a linistii publice la o pedeapsă  cu amenda raportat la  prevederile art. 61 NCP,  retinând noua încadrare penală  si infractiunea săvârsită  impreună  cu un minor prin schimbarea incadrării juridice  din vechea reglementare penală,  fapta sâvârşită cu un minor, cu reţinerea legii mai favorabile art. 5 din NCP:

Instanţa apreciază  faţă  de ambii inculpati ca mai favorabilă atât  sub aspectul  pedepselor prevazute cat si din punctul de vedere al individualizării acestora raportat la concusrsului de infarctiuni eset legea penala noua.

 Instanţa va condamna  pentru infracţiunea  de violare de domiciliu prevăzută de art.  224 al.1 noua reglementare  penală  pe inculpatul SD reţinând  fapta săvârsită  cu un minor, noua lege penală  mai favorabilă  art. 5,  dar si aspecte legate de art.  375 si 396 al. 10 CPP privind reducerea pedepsei cu 1/3  şi îl va condamna pe  acesta la pedeapsa amenzii raportat la art.  61 din NCP.

In cauză  infracţiunile  au fost săvârşită  in concurs real de infracţiuni,  fapt pentru care instanţa va face aplicarea art.  38 – 39 NCP aplicând pedeapsa cea mai grea, la  care va adăuga un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă  aplicată.

Inculpatul  va executa pedeapsa amenzii de 1650 lei .

Va atrage atentia inculpatului asupra  prevederilor  legate de neplata amenzii aplicate prevăzute  de art.  63 NCP.

Inculpatul  minor IVA a solicitat de asemenea să fie judecat in procedura simplificată, instanţa apreciind si faţă  de acest inculpat  raportat la probatoriul cauzei ca faptele au fost săvârşite.

In individualizarea  pedepsei  conform art. 74 CP,  instanţa  ţinând cont de minoritatea inculpatului,  de atitudinea  sa sincera si de comportamentul avut in faţa instanţei, pentru faptele săvârşite  îi va aplica măsura educativă  a stagiului de formare civică  prevăzut  de art. 117 NCP,  obligându-l pe minor să  participe timp de o lună  la programul de formare civică  legat de intelegerea consecinţelor legale ale faptelor sale si de comportamentul pe care inculpatul  trebuie să-l  aibă  in societate.

Pe latură  civilă  instanţa va lua act că partea  vătămată  PV  nu a solicitat pretenţii  de la SDG si că  mostenitorii lui SG  de asemenea nu s-au constituit parte  civilă  in cauză.

Partea vătămată  PS s-a constituit parte  civilă ci doar  cu dane morale la care instanta il va obliga pe inculpatul minor in solidar cu părtile responsabile  civilmente  părintii săi, la 500 lei,  apreciind numărul  redus de ingrijiri medicale 2-3 zile si că  partea civilă  nu a fost internată in spital.

Partea  vătămată PV a fost internată in Spitalul Moineşti care s-a constituit parte  civilă cu suma de  712, 99 lei,  la fel si serviciul de ambulanţă  care a  transportat această  parte  vătămată  la Spitalul Moinesti.

Raportat la art.  25 pct.  5 CPP, faţă  de cererea de retragere a plângerii penale formulată  de partea vătămată  PV pentru infractiunea de lovire. Instanta va lăsa nesolutionate actiunile civile ale Spitalului Moinesti si Serviciului  de Ambulanţă Bacău pentru transportul si spitalizarea părtii vătămate PV

Raportat la art.  274 al.1  si următoarele din CPP, va obliga pe SDG  la 700 lei cheltuieli  judiciare  către stat luând act de faptul că  inculpatul  a avut in cauză  apărător ales intrucât a fost condamnat  pentru o parte din faptele săvârsite.

In baza art.  274 al.1 si 3 Cpp va obliga pe inculpatul minor IV  in  solidar cu părtile  responsabile  civilmente la 700 lei cheltuieli  judiciare  către stat.

 

Onorariul apărătorului din oficiu  pentru av. TM. se va suporta din fondurile MJ conform art.  274 al. 1 ultima teză  C.p.p.

Partea vătămată  PV  si-a retras plângerea penală  pentru lovire, fapt pentru care raportat la art.  275 al.2 lit.  b Cpp va obliga pe această parte vătămată  la 100 lei cheltuieli  judiciare către stat.

Partea vătămată PA a avut in cauză  apărător, fapt pentru care conform art.  276 Cpp instanta va obliga pe inculpatul  IV in solidar cu părtile responsabile  civilmente  la plata onorariului de  apărător de 1500 lei conform chitanţei la dosar.