Plângere împotriva ordonanţei de clasare a parchetului de pe lângă curtea de apel ploieşti, menţinută prin ordonanţa procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel ploieşti

Sentinţă penală 53 din 05.02.2015


Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. …/42/2014 petentul MG, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni, a formulat, conform art. 340 N.c.p.p., plângere împotriva Ordonanţei de clasare nr. 295/P/2013 din 11 iulie 2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, menţinută prin Ordonanţa nr.1249/II/1/2014 din 11. 08.2014 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, cauză venită spre competenţă soluţionare în baza încheierii din şedinţa din camera de consiliu din 14.10.2014, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti.

În motivarea plângerii petentul a arătat că este netemeinică şi nelegală bazată pe un probatoriu insuficient şi greşit interpretat.

A mai arătat că a cerut efectuarea mai multor probe şi că nu s-au luat măsuri împotriva lui SM care a declarat pe proprie răspundere că a încălcat regulile de circulaţie şi a săvârşit infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri , procurorul de caz refuză reconstituirea cazului, s-au făcut presiuni asupra martorului S.G. să declare că el a lovit cu autoturismul pe SM şi că în urma declaraţiilor mincinoase ale martorilor SD si SM a fost arestat.

A solicitat audierea lui SM si efectuarea cercetărilor judecătoreşti întrucât trebuie efectuate expertizele solicitate în timpul urmăririi penale.

Examinând actele si lucrările dosarului precum şi susţinerile petentului, instanţia apreciază că soluţia pronunţată de organele de urmărire penală prin rezoluţia nr. 295/P/2013 din 11. iulie 2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, menţinută prin ordonanţa nr.1249/II/1/2014 din 11.08.2014 a Procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, este temeinică si legală.

În plângerea formulată a susţinut că la data de 16 decembrie 2012, în timp ce se afla în parcarea xxx situată pe DN 1 în autoturismul marca Rover cu nr. de înmatriculare xxx, a fost agresaţi fizic şi verbal de către numitul SM, şi, în timp ce se aflau pe DN1 circulând de la Ploieşti către Braşov, aceeaşi persoană i-a şicanat în trafic urmărind permanent să le pună viaţa în pericol.

A mai arătat că a reţinut procurorul că în vederea soluţionării cauzei au fost folosite actele de procedură întocmite înainte de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, conform art. 4 alin.1 din Legea nr. 255/2013 întrucât au fost îndeplinite cu respectarea dispoziţiilor legale la acea dată, şi au fost solicitate relaţii de la instanţele şi unităţile de parchet pe rolul cărora s-au aflat cauzele menţionate. Totodată, s-a arătat că au fost audiate persoanele vătămate, făptuitorul şi martora SD.

Prin Ordonanţa 295/P/2013 din 11 iulie 2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti s-a dispus clasarea cauzei care a avut ca obiect plângerea formulată de MG şi SG prin care s-a sesizat săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor calificat prevăzută de art. 32 Cp. rap. la art. 188 Cp. şi art. 189 al. 1 lit. f Cp., tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 Cp. lovire şi alte violenţe prev. de art. 193 al. 1 Cp., ameninţare prev. de art. 206 Cp. şi distrugere prev. de art. 253 al. 1 Cp, întrucât nu există probe că persoana reclamată a săvârşit aceste infracţiuni, astfel încât punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale este împiedicată.

Conform probatoriului desfăşurat in cursul cercetării plângerii petentului , organele de urmărire penală au reţinut că în data de 16.12.2012 în intervalul orar 14:15 - 14:50, în urma unor neînţelegeri şi schimburi acute de replici şi injurii iniţiate în jurul orei 14:00 în parcarea supermarketului xxx din comuna yyy, judeţul Prahova, inculpaţii MG conducător al autoturismului Rover cu nr. de înmatriculare …, însoţit pe locul din dreapta faţă de SG şi MMC conducător al autoturismului VW de culoare albă cu nr. de înmatriculare …, au urmărit în trafic autoturismului VW Golf cu nr de înmatriculare xxx, condus de către partea vătămată SM, autoturism pe care se afla pe locul dreapta faţă logodnica sa partea vătămată SD - şi au efectuat împreună, completându-se reciproc, manevre periculoase cu cele două autoturisme, cu intenţia vădită de a lovi şi de a proiecta pe contrasens autoturismul VW Golf, în condiţiile în care pe DN 1 direcţia Ploieşti - Câmpina toate autoturismele implicate rulau cu peste 140 km/oră. In cadrul efectuării acestor manevre în care cele trei autoturisme în mai multe rânduri au intrat pe contrasens, în cele din urmă autoturismul Rover condus de către inculpatul MG a intrat pe prima bandă de circulaţie a accelerat, iar în momentul când a ajuns în dreptul autoturismului VW Golf, deşi pe banda sa de mers nu avea niciun autovehicul ori obstacol în mod vădit intenţionat a virat stânga, acroşând autoturismul Golf în partea sa lateral dreaptă, proiectându-l pe contra sens şi expunându-1 iminenţei unui impact fatal cu autovehiculele ce se deplasau regulamentar pe cele două benzi de circulaţie din sens opus.

Totodată prin chiar modul de a acţiona al celor doi inculpaţi, acţiuni extreme comise cu autoturismele personale (viteza foarte mare, schimbări bruşte a benzilor de circulaţie şi slalom printre celelalte autoturisme din trafic, tamponare voluntară a unui alt autoturism, dese pătrunderi pe contrasens) s-a tulburat în mod grav liniştea şi ordinea publică pe porţiunea de mers între Băneşti şi Băicoi, stârnind indignarea şi spaima celorlalţi participanţi la trafic (există înregistrări audio SNUAU - 112, unde au fost semnalate incidente din trafic).

Ulterior, în cursul urmăririi penale la data de 4.01.2013, fiind audiată în cauză, în calitate de martor SG, a făcut afirmaţii mincinoase susţinând că „nu a existat o tamponare între autoturismele marca Rover şi VW Golf, că manevrele şicanatorii în trafic au fost efectuate exclusiv de către partea vătămată SM, că autoturismul VW Golf nu s-a întors pe sensul de mers către Ploieşti, ş.a."

Potrivit art. 15 c.p.p. acţiunea penală se pune în mişcare şi se exercită când există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există cazuri care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acesteia.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului şi având în vedere şi criticile formulate de petent, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Prahova apreciază că în cauză nu există probe că intimatul SM a săvârşit infracţiunile pentru care au fost cercetat, respectiv infracţiunilor de tentativă de omor calificat prevăzută de art. 32 Cp. rap. la art. 188 Cp. şi art. 189 al. 1 lit. f Cp. , tulburarea ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 Cp. lovire şi alte violenţe prev. de art. 193 al. 1 Cp., ameninţare prev. de art. 206 Cp. şi distrugere prev. de art. 253 al. 1 Cp.

Toate solicitările petentului au fost examinate de instanţă cu ocazia cercetării sale ca inculpat în cauza sus-menţionată, în care s-a stabilit de către toate instanţele de la toate gradele de jurisdicţie că SM are calitatea de parte vătămată, toate probatoriile necesare justei soluţionări a cauzei fiind administrate în cursul procedurilor judiciare.

Faţă de cele arătate mai sus, judecătorul de cameră preliminară apreciază că soluţiile dispuse de organele de urmărire penală sunt legale şi temeinice, astfel că în baza art. 341 alin. 6 lit. a Cod procedură penală, va respinge plângerea formulată de condamnatul MG în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni, împotriva Ordonanţei de clasare nr.295/P/2013 din 11 iulie 2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, menţinută prin Ordonanţa nr.1249/II/1/2014 din 11.08.2014 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

 Văzând si disp.art. 275 alin.2. c.p.p.