Drept procesual civil .Perimarea cererii. Încheiere de suspendare a judecatii neatacata cu recurs. Cerere de repunere pe rol respinsa.

Hotărâre 283 din 24.09.2015


DREPT PROCESUAL CIVIL .Perimarea cererii. Încheiere de suspendare a judecatii neatacata cu recurs. Cerere de repunere pe rol respinsa.

- art. 1551 din Codul de procedura civila

- art. 248 din Codul de procedura civila

Încheierea de suspendare a judecatii în temeiul art. 1551 din Codul de procedura civila si respectiv încheierea prin care a fost respinsa cererea de repunere pe rol, cu consecinta mentinerii suspendarii, desi puteau fi atacate cu recurs pe toata durata suspendarii, au ramas irevocabile.

Fata de solutia irevocabila de respingere a cererii de repunere pe rol, aceasta cerere de reluare a judecatii nu are efectul întreruperii cursului perimarii, argument în considerarea caruia, în mod legal, în aplicarea prevederilor art. 248 din Codul de procedura civila, instanta a constatat prin sentinta recurata ca cererea introductiva s-a perimat. 

Curtea de Apel Oradea, Sectia I-a civila

Decizia civila nr. 283/2015 - R din 24.09.2015 (dosar nr. 1110/111/2012)

Prin sentinta civila nr. 271/LM din data de 22.04.2015, pronuntata de Tribunalul B., în dosar nr. 1110/111/2012, s-a constatat perimata actiunea formulata de reclamantii C. M., P. F., B. D., B. L. V., G. A., S. O., P. I., A. I., C. D., D. F., M. M., S. G., J. F. R., S. R. F., B. M., I. E., B. P., P. G., D. G. R., M. R. si  C. I. toti cu domiciliul procesual ales la cab. av. P. C. din O., str. A. L., nr.xx, ap.x, jud. B.  în contradictoriu cu  pârâta S.N.T.F.M. CFR M. S.A. cu sediul în B., sector 1, str.  D. G., nr. xx.

Fara cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a avut în vedere urmatoarele considerente:

S-a constatat ca  procesul a fost  suspendat la data de  19 iunie  2013 în temeiul art. 155 ind. 1 Cod procedura civila  fata de neîndeplinirea de catre reclamanti a obligatiilor stabilite în sarcina lor.

La data de  3 iunie 2014  reclamantii  au formulat cerere de repunere pe rol, stabilindu-se termen de judecata pentru discutarea cererii de repunere pe rol la data de 17 septembrie 2014.

La data de 17 septembrie 2014  s-a respins cererea de repunere pe rol formulata de catre reclamanti având în vedere ca acestia nu si-au îndeplinit în mod corespunzator si efectiv obligatiile stabilite în sarcina lor de catre instanta, prin încheierile de sedinta din data de 22 mai 2013 si 19 iunie 2013, pentru a se permite desfasurarea normala a judecatii, respectiv de a se face dovada decesului reclamantului G. A. si a se indica mostenitorii acestuia, de a preciza pentru ce perioada solicita fiecare reclamant încadrarea activitatii în grupa I de munca sau conditii speciale în care a lucrat fiecare reclamant, având în vedere ca nu toti au lucrat pâna la data de 01.07.2011, ca altii au deja obtinuta grupa I de munca sau conditii speciale de munca, iar altora li s-au respins deja astfel de cereri, prin hotarâri judecatoresti.

Conform disp. art. 248 Cod procedura civila orice cerere de chemare în judecata, contestatie, apel, recurs, revizuire si orice alta cerere de reformare sau de revocare se perima de drept, chiar împotriva incapabililor daca a ramas în nelucrare din vina partii timp de un an.

Instanta a apreciat ca nefondate sustinerile reclamantilor în sensul ca în speta termenul de perimare s-a întrerupt prin formularea cererii de repunere pe rol.

Potrivit art. 249 Cod procedura civila perimarea se întrerupe prin îndeplinirea unui act de procedura facut in vederea judecarii procesului de catre partea care justifica un interes. Pentru a întrerupe termenul de perimare actul de procedura trebuie sa aiba ca obiectiv repunerea pe rol în vederea judecarii pricinii.

Dar, pentru ca un act de procedura sa aiba ca efect întreruperea termenului de perimare trebuie sa fie valabil facut, respectiv cu intentia de reluare a judecatii. În speta, cererea reclamantilor de repunere a cauzei pe rol a fost respinsa prin Încheierea din 17.09. 2014, având în vedere ca acestia nu si-au îndeplinit în mod corespunzator si efectiv obligatiile stabilite în sarcina lor de catre instanta, pentru a se permite desfasurarea normala a judecatii, în consecinta aceasta cerere nu a fost facuta în vederea continuarii judecatii si nu are efect de întrerupere al termenului de perimare.

Constatându-se perimarea cererii de chemare in judecata, instanta nu se mai poate pronunta asupra admisibilitatii în principiu a cererilor de interventie formulate, întrucât perimarea se rasfrânge asupra tuturor partilor din proces, indiferent de pozitia lor procesuala si aceasta datorita caracterului unitar al procesului civil.

Întrucât a trecut mai mult de 1 an de la data încetarii împrejurarilor care au determinat suspendarea, fara ca în prezentul dosar sa se mai faca vreun act de procedura în vederea continuarii judecatii, instanta în baza art. 248 Cod procedura civila a constatat ca actiunea este perimata de drept.

Împotriva acestei hotarâri, au formulat recurs reclamantii C. M., P. F., B. D., B. L. V., G. A., S. O., P. I., A. I., C. D., D. F., M. M., S. G., J. F. R., S. R. F., B. M., I. E., B. P., P. G., D. G., M. R., C. I., solicitând admiterea acestuia, desfiintarea hotarârii prin care s-a constatat perimarea, si trimiterea dosarului la Tribunalul B. în vederea continuarii judecarii cauzei.

Prin motivele de recurs s-a invocat în esenta faptul ca, reclamantii au solicitat repunerea pe rol a cauzei ce fusese suspendata la data de 19.06.2013, astfel, prin efectuarea acestei cereri, s-a îndeplinit un act de procedura în vederea judecarii procesului, cursul perimarii fiind întrerupt, cererea de redeschidere a procesului care a fost suspendat având drept efect întreruperea perimarii.

Fiind efectuat un act de întrerupere, pentru a interveni perimarea este necesar ca pricina sa ramâna din nou în nelucrare din culpa partii, începând sa curga un nou termen de perimare integral, de un an, timpul scurs pâna la momentul întreruperii nefiind luat în calculul noului termen.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 299 si urm. din vechiul Cod de procedura civila.

Intimata pârâta, prin întâmpinarea formulata, a solicitat respingerea recursului, mentinerea hotarârii recurate ca fiind temeinica si legala, aratând ca, întrucât prezentul dosar a ramas în nelucrare din vina reclamantilor si a intervenientilor mai mult de un an, termen prevazut expres de art. 248 Cod procedura civila, sentinta pronuntata de Tribunalul B. este temeinica si legala.

Examinând hotarârea recurata, prin prisma motivelor invocate cât si din oficiu, instanta de recurs a retinut urmatoarele:

La prima instanta, judecata a fost suspendata prin încheierea din 19.06.2013, în temeiul art.155 indice 1 Cod procedura civila, fata de neîndeplinirea de catre reclamanti a obligatiilor stabilite în sarcina lor, temei de suspendare imputabil, ce conduce la producerea efectului perimarii.

Reclamantii recurenti au formulat o cerere de repunere pe rol, stabilindu-se termen de judecata la data de 17.09.2014. Prin încheierea de la aceasta data a fost respinsa cererea de repunere pe rol, cu consecinta mentinerii suspendarii, considerându-se ca reclamantii nu si-au îndeplinit în mod corespunzator si efectiv obligatiile stabilite în sarcina lor de catre instanta, prin încheierile de sedinta anterioare, din data de 22.05.2013 si 19.06.2013.

Încheierea de suspendare din 19.06.2013 cât si încheierea din 17.09.2014, desi puteau fi atacate cu recurs pe toata durata suspendarii, au ramas irevocabile.

Fata de solutia irevocabila de respingere a cererii de repunere pe rol, aceasta cerere de reluare a judecatii nu are efectul întreruperii cursului perimarii.

De aceea, în mod legal, în temeiul art. 248 Cod procedura civila Tribunalul a constatat prin sentinta ce face obiectul prezentului recurs ca cererea introductiva s-a perimat, fiind împlinit termenul de 1 an.

Astfel, în temeiul art. 312 Cod procedura civila instanta a respins ca nefondat recursul formulat împotriva Sentintei civile nr. 271/LM/22.04.2015 pronuntata de Tribunalul B.

Intimata nu a solicitat cheltuieli de judecata în faza recursului.