Anularea unui act administrativ nepus în executare şi comunicat destinatarului după 25 de ani. Lipsa oportunităţii actului, ca o condiţie de legalitate a actului administrativ la momentul emiterii acestuia.

Decizie 70/F din 08.07.2015


Deşi actul administrativ atacat este emis cu 25 de ani în urmă, acesta nu a fost niciodată pus în executare, iar reclamantei i-a fost comunicat în mod oficial de către emitent, la începutul anului 2015.

Actul administrativ unilateral cu caracter individual este, potrivit art. 2 lit. c din Legea nr. 554/2004, acel act emis de o autoritate publică, în regim de putere,  în vederea organizării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.

Lipsa punerii în executare a dispoziţiei de transfer al reclamantei, face dovada lipsei oportunităţii acesteia, ca o condiţie de legalitate a actului administrativ la momentul emiterii acestuia. În situaţia îndeplinirii condiţiei oportunităţii, punerea în executare ar fi avut loc, iar actul administrativ ar fi produs efecte juridice. Cu atât mai mult, în prezent nu se mai poate lua în calcul oportunitatea punerii în executare cu efect retroactiv începând cu 25 de ani în urmă.