Contestaţie la executare – respingere pentru netemeinicie

Sentinţă penală 418 din 16.10.2015


Contestaţie la executare – respingere pentru netemeinicie.

Sentinţa penală nr. 418/16.10.2015

Şedinţa publică din 16.10.2015

Prin sentinţa penală nr. 418/16.10.2015 pronunţată de Tribunalul Galaţi, s-a respins, ca neîntemeiată, contestaţia la executare formulată de petentul P.V.

Instanţa reţine că petentul a formulat prezenta contestaţie la executare întrucât este nemulţumit de cuantumul sporului de 5 ani închisoare care i-a fost aplicat, petentul solicitând în esenţă fie înlăturarea sporului, fie reducerea sporului de pedeapsă aplicat de la 5 ani la 3 ani şi 4 luni.

Tribunalul constată că motivul invocat de petent în cadrul contestaţiei la executare nu se regăseşte printre cazurile prevăzute de art. 598 alin.1, lit. a-d C.p.p., reţinându-se de instanţă faptul că petentul, în situaţia în care era nemulţumit de cuantumul sporului aplicat prin s.p. nr. 528/15.05.2014 a Tribunalului Galaţi, avea posibilitatea de a contesta hotărârea instanţei de fond, lucru pe care de altfel petentul l-a şi făcut aşa cum rezultă din actele dosarului însă prin d.p. nr. 408/C/18.08.2014 a Curţii de Apel Galaţi a fost respinsă, ca nefondată, contestaţia formulată de petentul P.V. În atare situaţie, faţă de cele mai sus expuse, contestaţia la executare formulată de petent urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.