Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 1118 din 04.11.2015


Reclamantul JV, în contradictoriu cu pârâta BMM, a solicitat instanţei să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru terenul de 500 mp situat în intravilanul localităţii GH. Având în vedere că reclamantul a dovedit că terenul este înscris în TP 1793/1996, că între moştenitori s-a încheiat un partaj succesoral notarial, iar reclamantul a cumpărat terenul de la dobânditorul dreptului de proprietate, ulterior decedat, moştenitorii acestuia recunoscând vânzarea, instanţa a admis acţiunea aşa cum a fost formulată.