Contestatie la executare

Hotărâre 82 din 27.01.2015


Dosar nr. XXX/193/2014 contestaţie la executare 

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI-SECŢIA PENALĂ

Şedinţa publică din xx.xx.xxxx

Completul constituit din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani reprezentat prin procuror

DECIZIA NR. XX

Pe rol, pronunţarea asupra contestaţiei formulată de condamnatul P. F. G., împotriva sentinţei penale nr.XXXX din xx.xx.xxxx, pronunţată în dosarul nr. XXX/193/2014 al Judecătoriei Botoşani.

Dezbaterile în fond asupra cauzei, au avut loc în şedinţa publică din xx.xx.xxxx, cuvântul părţilor fiind consemnat în încheierea de şedinţă din acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi, când instanţa având nevoie de un timp mai îndelungat pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru astăzi când,

Deliberând,

T R I B U N A L U L

Asupra contestaţiei de faţă:

Examinând actele şi lucrările dosarului se constată că prin sentinţa penală nr.XXXX din xx.xx.xxxx, Judecătoria Botoşani a respins, ca nefondată, contestaţia la executare formulată de comisia nr.2 de evaluare a incidenţei aplicării legii favorabile constituite la Penitenciarul Botoşani privind pe condamnatul P. F. G., născut la xx.xx.xxxx, fiul lui F. şi A., deţinut în Penitenciarul Botoşani.

A admis sesizarea din oficiu având ca obiect modificarea pedepselor aplicate aceluiaşi condamnat.

A constatat că infracţiunile pentru care a fost condamnat numitul P. F. G. prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Fălticeni (modificată prin decizia penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava),  sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava (definitivă la xx.xx.xxxx), sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava (definitivă la xx.xx.xxxx) şi sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a aceleiaşi instanţe (definitivă la xx.xx.xxxx) sunt concurente.

A înlăturat dispoziţia de adiţionare a pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava la pedeapsa de 1 an  închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Fălticeni, aşa cum a fost modificată prin decizia penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava.

A înlăturat dispoziţia de adiţionare a pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava la pedeapsa de  2 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava.

 A înlăturat dispoziţia de adiţionare a pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava la pedeapsa de  2 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava.

 A menţinut măsura revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava.

 În baza art.36 alin.2 din Codul penal din 1969 raportat la art.33 lit.a, art.34 lit.b din Codul penal din 1969, cu aplicarea art.6 din Codul penal, a contopit pedeapsa de 1 an  închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Fălticeni, cu pedeapsa de 2 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava, cu pedeapsa de 2 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava şi cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a aceleiaşi instanţe şi a dispus ca petentul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În temeiul art.83 din Codul penal din 1969 a adiţionat la această pedeapsă rezultantă pedeapsa de 1 an şi 6 luni  închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava, cu privire la care s-a revocat suspendarea condiţionată, petentul având de executat pedeapsa finală de 4 (patru) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

Pe durata şi în condiţiile art.71 din Codul penal din 1969 petentul va fi lipsit de drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a doua, lit.b din Codul penal.

 A menţinut starea de detenţie a petentului.

 A dedus din pedeapsă reţinerea din xx.xx.xxxx, arestarea preventivă  de la xx.xx.xxxx până la xx.xx.xxxx, arestarea preventivă şi detenţia de la xx.xx.xxxx la zi.

A anulat vechile mandate de executare şi a dispus emiterea unui nou mandat conform prezentei sentinţe.

 În conformitate cu dispoziţiile art.275 alin.3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Onorariul avocatului din oficiu în sumă de 100 lei s-a virat Baroului Botoşani din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că:

Prin sentinţa penală nr.XXX din xx.xx.xxxx a Judecătoriei Fălticeni, jud. Suceava (definitivă la xx.xx.xxxx prin decizia penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava) numitul P. F. G. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de tentativă de furt calificat prevăzută de art.20 raportat la art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit.e din Codul penal din 1968 cu aplicarea art.320 ind.1 din Codul de procedură penală (faptă datând din xx.xx.xxxx).

În baza art.83 din Codul penal anterior s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava, pedeapsă ce a fost adiţionată la cea  de un an şi şase luni stabilită ulterior, petentul având de executat pedeapsa totală de 3 ani închisoare.

S-a dedus din pedeapsă reţinerea de la xx.xx.xxxx la xx.xx.xxxx şi s-a făcut aplicarea disp. art.71 şi art.64 lit.a teza a doua, lit.b din Codul penal.

Sentinţa primei instanţe a fost modificată prin decizia penală XXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava în sensul că numitul P. F. G. a fost condamnat la un an închisoare în loc de un an şi şase luni, pedeapsa finală fiind de 2 ani şi 6 luni închisoare, ca urmare a adiţionării pedepsei de un an şi şase luni cu privire la care s-a revocat suspendarea condiţionată a executării.

Prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava, definitivă la xx.xx.xxxx prin respingerea recursului declarat de inculpat (decizia penală nr.XX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava) s-a dispus condamnarea numitului P. F. G. la pedeapsa de 2  ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a,i, alin.2 lit.b din Codul penal din 1968 cu aplicarea art.41 din acelaşi cod, art.320 ind.1 din Codul de procedură penală ( actele materiale fiind comise la datele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx).

S-a constatat că infracţiunea este comisă în cursul termenului de încercare faţă de pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendarea executării stabilită prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava astfel că în baza art.83 din Codul penal anterior a revocat suspendarea executării şi a adiţionat această pedeapsă la cea de 2 ani, rezultând o pedeapsă totală de 3 ani şi 6 luni închisoare.

Prin aceeaşi sentinţă s-a făcut aplicarea disp. art.71 şi art.64 lit.a teza a doua, lit.b din Codul penal, s-a menţinut starea de arest a contestatorului şi s-a dedus din pedeapsă reţinerea şi arestarea preventivă de la xx.xx.xxxx la xx.xx.xxxx şi de la xx.xx.xxxx la zi.

În baza hotărârii menţionate s-a emis mandatul de executare nr.XXX/xxxx din xx.xx.xxxx.

Numitul P. F. G. a mai fost condamnat prin sentinţa penală nr.XXX din xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava, definitivă la xx.xx.xxxx, la 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a,i din Codul penal din 1968 cu aplicarea art.320 ind.1 din Codul de procedură penală, faptă datând din data de xx.xx.xxxx.

În baza art.83 din Codul penal anterior s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava, pedeapsă ce a fost adiţionată la cea de  2 ani stabilită ulterior, petentul având de executat pedeapsa totală de 3 ani şi 6 luni închisoare.

S-a făcut în cauză aplicarea disp. art.71 şi art.64 lit.a teza a doua, lit.b din Codul penal, s-a menţinut starea de arest a contestatorului şi s-a dedus din pedeapsă reţinerea din xx.xx.xxxx şi arestarea preventivă de la xx.xx.xxxx la zi.

În baza acestei hotărâri s-a emis mandatul de executare a pedepsei nr.XXX/XXXX din xx.xx.xxxx.

Prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava, definitivă la xx.xx.xxxx prin decizia penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Suceava, s-a aplicat petentului P. F. G. pedeapsa de 3 ani închisoare pentru o infracţiune de furt calificat prevăzută de art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit.i din Codul penal din 1968 cu aplicarea art.320 ind.1 din Codul de procedură penală, infracţiune comisă la xx.xx.xxxx.

Pe durata executării pedepsei s-a interzis condamnatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a doua, lit.b din Codul penal, conform art.71 din Codul penal din 1968.

Examinând actele şi lucrările dosarului de fond se constată că sesizarea comisiei, nu este fondată  şi că nu se impune modificarea pedepselor aplicate condamnatului, pedepse care nu depăşesc limitele maxime prevăzute de actualul Cod penal. În sarcina condamnatului s-au reţinut mai multe infracţiuni de furt calificat pentru care s-au aplicat pedepse cuprinse între un an închisoare şi 3 ani închisoare.

 A mai considerat că, faptele pentru care s-au aplicat pedepsele prin cele patru sentinţe menţionate anterior se regăsesc în art.228, art.229 alin.1 din actualul Cod penal, text ce prevede o pedeapsă maximă de 5 ani închisoare. Cum niciuna din pedepse nu depăşeşte acest maxim, modificarea lor nu este justificată. De menţionat în acest sens şi dispoziţiile art.4 din Legea 187/2012 conform cărora pedeapsa aplicată pentru o infracţiune printr-o hotărâre ce a rămas definitivă sub imperiul Codului penal din 1969, care nu depăşeşte maximul special prevăzut de Codul penal, nu  se reduce în urma intrării în vigoare a  noii legi.

A mai arătat că, aşa cum s-a precizat anterior, cauza de faţă a fost recalificată din punct de vedere juridic şi considerată ca o sesizare din oficiu întemeiată pe art.585 din Codul de procedură penală. Potrivit acestui text de lege, pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a sentinţei sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitivă, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii: concursul de infracţiuni, recidiva, pluralitatea intermediară şi acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

A mai arătat că, pentru stabilirea concursului de infracţiuni instanţa trebuie să analizez comparativ datele comiterii infracţiunilor cu datele la care au rămas definitive sentinţele de stabilire a pedepselor.  În urma acestei analize s-a constatat că numitul P. F. G. a desfăşurat activitatea infracţională în perioada xx.xxxx – xx.xxxx în timp ce hotărârile de condamnare au rămas definitive începând cu luna xx.xxxx. În aceste condiţii există concurs de infracţiuni ceea ce justifică admiterea sesizării.

A mai considerat că, în actualul Cod penal (în vigoare de la 1 februarie 2014) concursul de infracţiuni se regăseşte în art.38 alin.1, condiţiile de existenţă a concursului fiind aceleaşi. În ce priveşte regimul sancţionator, se constată că potrivit noilor dispoziţii penale, acesta este mai aspru deoarece prevede obligativitatea adăugării unui spor de o treime din totalul celorlalte pedepse la pedeapsa cea mai grea (aceasta fiind cea care se aplică în cazul în care s-au stabilit numai pedepse cu închisoare aşa cum este speţa de faţă). Ori, în vechea reglementare, în caz de concurs de infracţiuni se stabilea pedeapsa cea mai grea la care se putea adăuga un spor, aplicarea şi cuantumul acestuia fiind lăsat la aprecierea judecătorului.

În consecinţă, făcând aplicarea principiului legii favorabile (instituit şi de art.6 din Codul penal) prima instanţă a avut  în vedere la stabilirea pedepsei. vechile dispoziţii penale referitoare la concursul de infracţiuni respectiv art.33 şi art.34 din Codul penal.

Faţă de cele arătate s-a  procedat la contopirea pedepselor stabilite pentru infracţiuni concurente după ce mai întâi prima instanţă a procedat la înlăturarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare cu privire la care s-a revocat beneficiul suspendării condiţionate. Astfel, s-au înlăturat dispoziţiile de adiţionare a pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava la pedepsele de: 1 an  închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Fălticeni, 2 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava şi 2 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava.

Totodată, s-a menţinut măsura revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava.

În baza art.36 alin.2 din Codul penal din 1969 raportat la art.33 lit.a, art.34 lit.b din Codul penal din 1969, cu aplicarea art.6 din Codul penal,  s-au contopit  pedepsele de 1 an  închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Fălticeni, 2 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava, 2 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava şi 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a aceleiaşi instanţe şi a dispus ca  numitul P. F. G. să execute pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În temeiul art.83 din Codul penal din 1969  s-a adăugat la această pedeapsă rezultantă pedeapsa de 1 an şi 6 luni  închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava, cu privire la care s-a revocat suspendarea condiţionată, condamnatul având de executat pedeapsa finală de 4 (patru) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

Pe durata şi în condiţiile art.71 din Codul penal din 1969 condamnatul a fost lipsit de drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a doua, lit.b din Codul penal.

S-a menţinut starea de detenţie a petentului şi s-a dedus din pedeapsă reţinerea din xx.xx.xxxx, arestarea preventivă  de la xx.xx.xxxx până la xx.xx.xxxx, arestarea preventivă şi detenţia de la xx.xx.xxxx la zi.

Vechile mandate de executare emise de Judecătoria Fălticeni şi Judecătoria Suceava în baza celor patru sentinţe prezentate au fost anulate şi s-a emis un nou mandat conform prezentei sentinţe.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat contestaţie condamnatul P. F. G., arătând că i s-a adăugat un spor de pedeapsă prea mare .

Analizând motivele contestaţiei formulate de condamnat în raport cu actele şi lucrările dosarului de fond, instanţa apreciază că această este nefondată.

Verificând actele şi lucrările dosarului de fond se contată că instanţa de fond în mod corect s-a sesizat din oficiu, constatând că sunt concurente faptele pentru care contestatorul a fost condamnat pentru cele patru sentinţe penale mai sus menţionate.

Urmare a aplicării concursului de infracţiuni prevăzut de vechiul cod penal, lege mai favorabilă acestuia, s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, fără a se mai adăuga vreun spor. La această pedeapsă în mod corect s-a adiţionat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX din xx.xx.xxxx, cu privire la care s-a revocat suspendarea condiţionată, prin sentinţele penale nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Fălticeni, XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava şi XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Suceava, sentinţe care au făcut obiectul prezentei contopiri şi bucurându-se de puterea lucrului judecat.

Aşa fiind, cum pedeapsa aplicată de către prima instanţă este legală şi temeinică, se va respinge ca nefondată contestaţia formulată.

Văzând şi dispoziţiile art. 275 alin.2 Cod procedură penală,

Pentru aceste motive,

În numele legii,

D E C I D E:

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de condamnatul P. F. G., fiul M. şi A., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Suceava, jud. Suceava, cu domiciliul în mun. Suceava str. X nr.Y, bl.Z, sc.T, ap.U, jud. Suceava, în prezent deţinut în Penitenciarul Botoşani, împotriva sentinţei penale nr.XXXX din xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani, pe care o menţine.

Obligă contestatorul să plătească statului suma de 130 lei, reprezentând cheltuieli judiciare din contestaţie. Suma de 100 lei reprezentând onorariu avocat oficiu, se va avansa Baroului de Avocaţi Botoşani din fondurile Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE,   GREFIER,