Contestatie la executare

Sentinţă civilă 15966 din 16.11.2012


Prin Sentinţa civilă nr. 15966/16.11.2012 (ramasa irevocabila) pronunţată în Dosar nr.16424/281/2012, Judecătoria Ploieşti a admis cererea având ca obiect „contestaţie la executare” formulată de către contestatorul M.E.D. în contradictoriu cu intimata S.C. M.E. S.R.L. si a dispus somaţiei din 04.04.2012 si a procesului-verbal privind plata cheltuielilor de executare din data de 04.04.2012 emise de Biroul Executorului Judecătoresc Rădulescu Remus în dosarul de executare nr. 35/2012. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că, cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti sub nr.16424/281/2012, contestatorul MED a formulat contestaţie la executare în contradictoriu cu intimata S.C. ME S.R.L. şi a solicitat admiterea contestaţiei şi constatarea nulităţii absolute a actelor de executare îndeplinite în cauză deoarece au fost emise cu încălcarea dispoziţiilor legale imperative ale art. 372 C.pr.civ., iar în subsidiar, în condiţiile în care se va aprecia că executarea silită a început în mod legal şi că există titlu executoriu, să se dispună  anularea formelor de executare îndeplinite în cauză – respectiv a somaţiei din data de 04.04.2012 şi a procesului – verbal privind plata cheltuielilor de executare în cuantum de 15.349,98 lei.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că BEJ Rădulescu Remus l-a somat pe contestator să achite către intimată suma de 694.700 lei precum şi suma de 15.349,98 lei cu titlu de cheltuieli de executare.

Deşi în cuprinsul somaţiei se face menţiunea că obligaţia pentru care s-a pornit executarea silită este prevăzută într-un titlul executoriu, contestatorului i-a fost comunicată odată cu somaţia numai un contract de cesiune de creanţă în baza căruia s-a pornit executarea silită, fiind comunicat şi procesul – verbal privind cheltuielile de executare, nefiind comunicat titlul executoriu în baza căruia se susţine că s-a pornit executarea silită.

În continuare contestatorul a arătat că în baza legii nu constituie titlu executoriu contractul de cesiune de creanţă, şi nu s-a depus nici un  alt înscris din care să rezulte că acesta este investit cu formulă executorie, fiind încălcate disp. 372 C.pr.civ.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia tardivităţii, iar pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca  neîntemeiată şi obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecată.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Instanţa a reţinut că:

Titlul executoriu a carui executare silita a fost declansata in dosarul de executare nr. 35/2012 al BEJ Radulescu Remus il constituie contractul de cesiune de creanta nr. 5230/09.12.2010.

Excutarea silita a acestei sentinte a fost incuviintata prin Incheierea pronuntata de Judecatoria Ploiesti la data de 30.03.2012 in dosarul nr. 12311/281/2012.

La data de 04.04.2012, BEJ Radulescu Remus a emis somatia de executare impotriva contestatoarei si procesul-verbal de stabilire cheltuieli de executare.

Analizand inscrisurile anexate contestatiei, instanta retine ca executarea silita in cadrul prezentului dosar a fost declansata in mod nelegal in temeiul unui inscris care nu indeplineste cerinta de a constitui un titlu executoriu.

Potrivit art. 399 alin. 2 C.pr.civ. nerespectarea dispozitilor privitoare la executarea silita insasi sau la efetcuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal.

Potrivit art. 372 C.pr.civ excutarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscris care, potrivit legii, constituie titlul executoriu.

In speţa, titlul executoriu nu poate fi reprezentat de contractul de cesiune de creanta invocat de intimata, intrucat nicio dispozitie legala nu atribuie aceasta insusire contractului de cesiune de creanta.

In plus, potrivit art. 17 din Legea nr. 99/1999, numai contractul de garantie reala este titlu executoriu, in prezenta cauza garantia anexata contractului de cesiune de creanta fiind una personala (fidejusiune), sub conditia incetarii contractului incheiat intre parti.

Astfel, executorul judecătoresc a procedat in mod nelegal la punerea in executare silita si la solicitarea incuviintarii executării silite a unui inscris care nu are calitatea de titlu executoriu.

Avand in vedere aspectele relevate este evident faptul ca, in baza art. 399 alin 2 din C.pr.civ, procedura de executare silite este lovita de nulitate.

In speta, instanta retine ca executarea silita a fost efectuata in mod nelegal in baza unui inscris care nu are caracter de titlu executoriu, actele de executare emise in dosarul de executare nr. 35/2012 fiind lipsite de suport legal.

Principiul disponibilităţii semnifică posibilitatea părţilor de a dispune cu privire la obiectul procesului (adică de dreptul material) şi de mijloacele procesuale de apărare a acestui drept, ceea ce înseamnă că judecătorul nu poate soluţiona un litigiu decat în raport de limitele învestirii de către părţile litigante.

În aplicarea principiului disponibilităţii, instanţa nu poate depăşi limitele obiectului fixate de contestator, în sensul că nu poate acorda mai mult sau mai puţin decât s-a solicitat, daca aspetele invocate prin actiune sunt sustinute de probatoriul administrat in cauza.

Fata de cele retinute mai sus, avand in vedere ca executarea silita a fost declansata in baza unui inscris care nu are caracter de titlu executoriu, instanta a admis contestaţia la executare formulată si a dispus anularea somaţiei din 04.04.2012 si a procesului-verbal privind plata cheltuielilor de executare din data de 04.04.2012 emise de Biroul Executorului Judecătoresc Rădulescu Remus în dosarul de executare nr. 35/2012, sentinta pronuntata devenind irevocabila prin respingerea recursului la data de 30.01.2013. 

Judecator Ivan Mihaela Dorina.