Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.)

Sentinţă penală 1274/2014 din 13.03.2014


Dosar nr. 1200/280/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 1274/2014

Şedinţa publică de la 13 Martie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.C.V.

Grefier M.R

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe condamnatul M.N.A., având ca obiect contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - sesizare transmisă de comisia prevăzută de HG 836/2013.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dezbaterile de fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 27.02.2014, fiind consemnate în încheierea de amânare de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă

INSTANŢA

La data de 17.01.2014 a fost înregistrată la Judecătoria Piteşti sesizarea formulată de Comisia de evaluare a incidenţei aplicării legii penale mai favorabile din cadrul Penitenciarului Colibaşi cu privire la condamnatul M.N.A..

S-a motivat că numitul M.N.A. se află în executarea Sentinţei penale nr. 244/2012 a Judecătoriei Piteşti în baza căreia s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 279/2012 al Judecătoriei Piteşti.

Susnumitul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 7 ani ca urmare a contopirii mai multor pedepse. Executarea pedepsei a început la data de 15.12.2009.

Comisia a apreciat că o parte din infracţiunile reţinute în fişa de evaluare au fost săvârşite în minoritate.

În susţinerea sesizării au fost înaintate la dosar următoarele înscrisuri: fişa de evaluare, copiile mandatelor de executare emise pe numele condamnatului şi sentinţele penale în baza cărora aceste mandate au fost emise, precum şi cazierul judiciar al condamnatului.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Instanţa apreciază că pentru a putea aplica art. 21 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a Codului penal, care prevede că: pedeapsa închisorii executabilă, aplicată în baza Codului penal din 1969 pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii, se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii, este necesar ca pedepsele aplicate pentru infracţiuni săvârşite în minoritate, aplicate condamnatului M.N.A. trebuie să fie contopite, iar în final pedeapsa rezultantă să fie înlocuită cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie.

Această contopire este posibilă având în vedere prevederile art. 23 alin. 4 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală, care stabilesc: instanţa sesizată cu privire la situaţiile prevăzute la alin. (2) va examina şi rezolva, din oficiu, referitor la aceeaşi persoană, orice aspecte necesare soluţionării cauzei.

Mai mult, contopirea pedepselor trebuie efectuată în temeiul Codului penal din 1968, aceasta fiind legea sub imperiul căreia a luat naştere pluralitatea de infracţiuni şi este totodată lege penală mai favorabilă faţă de situaţia concretă a condamnatului.

În consecinţă instanţa va proceda cu prioritate la descontopirea pedepselor rezultante, aplicate prin Sentinţele penale menţionate în fişa de evaluare , pedepse ce vor fi repuse în individualitatea lor.

1) În conformitate cu art. 23 alin. 4 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală instanţa descontopeşte pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare aplicată prin Sentinţa Penală nr. 244 pronunţată de Judecătoria Piteşti la data de 25.01.2011, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 14.02.2012 în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor:

- 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.  208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a,e,g,i C.pen cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen rap. la art. 3201 C.pr.pen

- 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1 şi 4,art. 209 alin.1 lit.a,e,g,i C.pen cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen prin sentinţa penală nr. 1325/16.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penală nr. 69/R/25.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1,209 alin.1 lit.a,g C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 1468/02.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penale nr. 822/16.12.2010 a Curţii de Apel Piteşti.

- 3 ani inchisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin.2 C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 1468/02.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penale nr. 822/16.12.2010 a Curţii de Apel Piteşti

- 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 1468/02.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penale nr. 822/16.12.2010 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani inchisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin. 2 C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 113/10.09.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 268/18.11.2010 a Tribunalului Argeş şi decizia penală nr. 36/18.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.g C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 113/10.09.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 268/18.11.2010 a Tribunalului Argeş şi decizia penală nr. 36/18.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 210 C.pen. rap. la  art. 209 alin.1 lit.i C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 113/10.09.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 268/18.11.2010 a Tribunalului Argeş şi decizia penală nr. 36/18.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti.

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 20 C.pen rap. la art.  208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 193 C.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 11 pct.1 din legea nr. 61/1991 aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 11 pct.1 din legea nr. 61/1991 aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 11 pct.1 din legea nr. 61/1991 aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 321 C.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 2 ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 208 alin.1, 209 alin.1 lit.g,i C.pen şi art. 3201 C.pr.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 1124/30.05.2011 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin nerecurare la data de 26.07.2011

-6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 213 C.pen cu reţinerea art. 3201 C.pr.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 1306/21.06.2011 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin neapelare la data de 12.07.2011;

- sporul de 1 an aplicat ca urmare a contopirii pedepselor susmenţionate

- 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 214/20.04.2006 a Judecătoriei Costeşti, definitivă prin neapelare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208, 209 lit. a,g,i C.pen., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.pen. în privinţa căreia s-a dispus revocarea beneficiului suspendării condiţionate în temeiul art. 83 C.p.

2) În conformitate cu art. 23 alin. 4 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală 1417/11.04.2012 a Judecătoriei Piteşti, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 03.05.2012 în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor:

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208, 209 alin. 1 lit. e,g,i C.pen. cu aplicarea art. 320 1 C.pr.pen.;

- 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 214/20.04.2006 a Judecătoriei Costeşti, definitivă prin neapelare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208, 209 lit. a,g,i C.pen., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.pen. în privinţa căreia s-a dispus revocarea beneficiului suspendării condiţionate în temeiul art. 83 C.p.;

3) În conformitate cu art. 23 alin. 4 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 9 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală 1895/03.04.2013 definitivă prin nerecurare la data de 23.04.2013 în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor:

-3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat  prevăzut de  art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a şi i C.pen. cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 1 şi 7 C.p.p.;

-2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 214/20.04.2006 a Judecătoriei Costeşti, definitivă prin neapelare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208, 209 lit. a, g, i C.pen., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.pen. în privinţa căreia s-a dispus revocarea beneficiului suspendării condiţionate în temeiul art. 83 C.p.;

4) În conformitate cu art. 23 alin. 4 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 9 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală 2492/24.11.2011 definitivă prin nerecurare la data de 28.12.2011 în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor:

-2 (doi) ani şi 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C.p., cu reţinerea art. 37 lit. b C.p. şi cu aplicarea art. 3201 C.p.p.

-2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 214/20.04.2006 a Judecătoriei Costeşti, definitivă prin neapelare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208, 209 lit. a,g,i C.pen., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.pen. în privinţa căreia s-a dispus revocarea beneficiului suspendării condiţionate în temeiul art. 83 C.p.;

Instanţa va menţine măsura revocării beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 214/20.04.2006 a Judecătoriei Costeşti, definitivă prin neapelare.

În baza art. 21 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, instanţa constată incidenţa dispoziţiilor art. 6 alin 1 Cod penal cu privire la pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 214/20.04.2006 a Judecătoriei Costeşti, definitivă prin neapelare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208, 209 lit. a,g,i C.pen., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.pen. în privinţa căreia s-a dispus revocarea beneficiului suspendării condiţionate în temeiul art. 83 C.p. şi o înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 2 ani, stabilită conform art. 21 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009.

Instanţa constată că faptele pentru care numitul M.N. a fost condamnat prin Sentinţele penale susmenţionate (cu excepţia faptei pentru care a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 214/20.04.2006 a Judecătoriei Costeşti) şi prin Sentinţa penală numărul 17/23.02.2012 a Judecătoriei Costeşti, definitivă prin nerecurare la data de 06.02.2012 sunt concurente.

În baza art. 85 C.pen menţine anularea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş.

În baza art. 85 alin. 1, art. 36 alin. 2 raportat la art. 33 lit. a C.pen. contopeşte:

- 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.  208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a,e,g,i C.pen cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen rap. la art. 3201 C.pr.pen

- 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1 şi 4,art. 209 alin.1 lit.a,e,g,i C.pen cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen prin sentinţa penală nr. 1325/16.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penală nr. 69/R/25.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1,209 alin.1 lit.a,g C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 1468/02.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penale nr. 822/16.12.2010 a Curţii de Apel Piteşti.

- 3 ani inchisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin.2 C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 1468/02.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penale nr. 822/16.12.2010 a Curţii de Apel Piteşti

- 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1,209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 1468/02.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penale nr. 822/16.12.2010 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani inchisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin.2 C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 113/10.09.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 268/18.11.2010 a Tribunalului Argeş şi decizia penală nr. 36/18.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.g C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 113/10.09.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 268/18.11.2010 a Tribunalului Argeş şi decizia penală nr. 36/18.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 210 C.pen. rap. la  art. 209 alin.1 lit.i C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 113/10.09.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 268/18.11.2010 a Tribunalului Argeş şi decizia penală nr. 36/18.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti.

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 20 C.pen rap. la art.  208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 193 C.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 11 pct.1 din legea nr. 61/1991 aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 11 pct.1 din legea nr. 61/1991 aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 11 pct.1 din legea nr. 61/1991 aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 321 C.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 2 ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 208 alin.1, 209 alin.1 lit.g,i C.pen şi art. 3201 C.pr.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 1124/30.05.2011 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin nerecurare la data de 26.07.2011

-6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 213 C.pen cu reţinerea art. 3201 C.pr.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 1306/21.06.2011 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin neapelare la data de 12.07.2011;

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208, 209 alin. 1 lit. e,g,i C.pen. cu aplicarea art. 320 1 C.pr.pen. aplicată prin Sentinţa penală 1417/11.04.2012 a Judecătoriei Piteşti, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 03.05.2012 ;

-3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat  prevăzut de  art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a şi i C.pen. cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 1 şi 7 C.p.p. aplicată prin Sentinţa penală 1895/03.04.2013 definitivă prin nerecurare la data de 23.04.2013;

-2 (doi) ani şi 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C.p., cu reţinerea art. 37 lit. b C.p. şi cu aplicarea art. 3201 C.p.p. aplicată prin Sentinţa penală 2492/24.11.2011 definitivă prin nerecurare la data de 28.12.2011;

-5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzut de  art. 208 alin. 1- art. 209 alin. 1 lit. g şi i C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. şi  art. 37 lit. a C. pen., în condiţiile art. 3201 alin. 7 C.p.p., aplicată prin Sentinţa penală nr. 17/23.01.2012, definitivă prin nerecurare şi dispune ca numitul M.N.A. să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare, sporită cu un an şi 6 luni închisoare, în total 6 ani şi 6 luni închisoare.

Instanţa va anula Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 279/14.02.2012 emis de Judecătoria Piteşti, Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 2921/28.12.2011 emis de Judecătoria Piteşti, Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 33/16.02.2012 emis de Judecătoria Costeşti, Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 1712/08.05.2012 emis de Judecătoria Piteşti şi Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 2347/23.04.2013 emis de Judecătoria Piteşti şi dispune emiterea unui nou mandat pentru pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare.

În temeiul art. 88 şi 36 C.p. 1968 deduce din pedeapsa închisorii de 6 ani şi 6 luni închisoare, perioada arestului preventiv începând cu data de 23.09.2009 până la 24.09.2009 şi perioada executată cu începere de la data de 15.12.2009 la zi.

Va dispune ca, după executarea mandatului pentru pedeapsa de 6 ani şi 6 luni  închisoare, să se ia măsuri privind punerea în executare a măsurii educative a internării în centrul de detenţie pe o perioada de 2 ani, potrivit art. 515 Cod procedură penală.

 Instanţa nu poate proceda la contopirea acestei măsuri educative cu pedeapsa închisorii de 6 ani şi 6 luni, potrivit dispoziţiilor art. 129 N.C.p. în lipsa unei dispoziţii legale exprese, sens în care rămâne valabilă revocarea suspendării condiţionate, dispuse cu autoritate de lucru judecat, condamnatul M.N.A. urmând să execute alăturat pedepsei de 6 ani şi 6 luni închisoare şi măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 2 ani.

Această interpretare este susţinută şi de faptul că legiuitorul prin Legea de punere în aplicare a Codului penal a înţeles să reglementeze doar situaţia în care condamnaţi minori la pedeapsa închisorii cu suspendare sunt judecaţi în prezent pentru fapte ce atrag revocarea suspendării.

În această situaţie, potrivit art. 22 alin. 4 din Legea nr. 187/2012, dacă a doua faptă a fost săvârşită după majorat, instanţa revocă suspendarea, iar pedeapsa închisorii aplicată minorului va fi înlocuită cu măsura educativă a internării într-un centru educativ, în final aceasta fiind contopită cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune în temeiul art. 129 alin. 2 N.C.p.

Acelaşi tratament nu a fost reglementat de legiuitor în cazul pedepsei închisorii executabile aplicate pentru fapte săvârşite în minoritate, când sunt aplicabile exclusiv dispoziţiile art. 21 alin.1 din Legea de punere în aplicare a Codului penal.

Mai mult, instanţa are în vedere şi faptul că prin aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei nu se urmăreşte crearea pentru condamnat a aceleiaşi situaţii cu cea pe care ar fi avut-o dacă ar fi fost judecat potrivit noii reglementări, ci doar verificarea legalităţii pedepsei.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, conf. art. 275 alin. 3 Cod procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite sesizarea.

Potrivit art. 6 din Noul Cod Penal constată că modalitatea de contopire a pedepselor aplicate condamnatului M.N.A. este mai favorabilă potrivit Codului Penal din 1968.

În conformitate cu art. 23 alin. 4 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 9 luni închisoare aplicată prin Sentinţa Penală nr. 244 pronunţată de Judecătoria Piteşti la data de 25.01.2011, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 14.02.2012 în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor:

- 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.  208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a,e,g,i C.pen cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen rap. la art. 3201 C.pr.pen

- 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1 şi 4,art. 209 alin.1 lit.a,e,g,i C.pen cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen prin sentinţa penală nr. 1325/16.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penală nr. 69/R/25.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1,209 alin.1 lit.a,g C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 1468/02.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penale nr. 822/16.12.2010 a Curţii de Apel Piteşti.

- 3 ani inchisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin.2 C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 1468/02.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penale nr. 822/16.12.2010 a Curţii de Apel Piteşti

- 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1,209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 1468/02.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penale nr. 822/16.12.2010 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani inchisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin.2 C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 113/10.09.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 268/18.11.2010 a Tribunalului Argeş şi decizia penală nr. 36/18.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.g C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 113/10.09.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 268/18.11.2010 a Tribunalului Argeş şi decizia penală nr. 36/18.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 210 C.pen. rap. la  art. 209 alin.1 lit.i C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 113/10.09.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 268/18.11.2010 a Tribunalului Argeş şi decizia penală nr. 36/18.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti.

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 20 C.pen rap. la art.  208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 193 C.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 11 pct.1 din legea nr. 61/1991 aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 11 pct.1 din legea nr. 61/1991 aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 11 pct.1 din legea nr. 61/1991 aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 321 C.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 2 ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 208 alin.1, 209 alin.1 lit.g,i C.pen şi art. 3201 C.pr.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 1124/30.05.2011 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin nerecurare la data de 26.07.2011

-6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 213 C.pen cu reţinerea art. 3201 C.pr.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 1306/21.06.2011 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin neapelare la data de 12.07.2011;

- sporul de 1 an aplicat ca urmare a contopirii pedepselor susmenţionate

- 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 214/20.04.2006 a Judecătoriei Costeşti, definitivă prin neapelare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208, 209 lit. a,g,i C.pen., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.pen. în privinţa căreia s-a dispus revocarea beneficiului suspendării condiţionate în temeiul art. 83 C.p.

În conformitate cu art. 23 alin. 4 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală 1417/11.04.2012 a Judecătoriei Piteşti, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 03.05.2012 în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor:

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208, 209 alin. 1 lit. e,g,i C.pen. cu aplicarea art. 320 1 C.pr.pen.;

- 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 214/20.04.2006 a Judecătoriei Costeşti, definitivă prin neapelare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208, 209 lit. a,g,i C.pen., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.pen. în privinţa căreia s-a dispus revocarea beneficiului suspendării condiţionate în temeiul art. 83 C.p.;

În conformitate cu art. 23 alin. 4 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 9 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală 1895/03.04.2013 definitivă prin nerecurare la data de 23.04.2013 în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor:

-3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat  prevăzut de  art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a şi i C.pen. cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 1 şi 7 C.p.p.;

-2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 214/20.04.2006 a Judecătoriei Costeşti, definitivă prin neapelare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208, 209 lit. a, g, i C.pen., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.pen. în privinţa căreia s-a dispus revocarea beneficiului suspendării condiţionate în temeiul art. 83 C.p.;

În conformitate cu art. 23 alin. 4 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 9 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală 2492/24.11.2011 definitivă prin nerecurare la data de 28.12.2011 în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor:

-2 (doi) ani şi 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C.p., cu reţinerea art. 37 lit. b C.p. şi cu aplicarea art. 3201 C.p.p.

-2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 214/20.04.2006 a Judecătoriei Costeşti, definitivă prin neapelare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208, 209 lit. a,g,i C.pen., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.pen. în privinţa căreia s-a dispus revocarea beneficiului suspendării condiţionate în temeiul art. 83 C.p.;

Menţine măsura revocării beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 214/20.04.2006 a Judecătoriei Costeşti, definitivă prin neapelare.

În baza art. 21 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, constată incidenta dispoziţiilor art. 6 alin 1 Cod penal cu privire la pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 214/20.04.2006 a Judecătoriei Costeşti, definitivă prin neapelare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208, 209 lit. a,g,i C.pen., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.pen. în privinţa căreia s-a dispus revocarea beneficiului suspendării condiţionate în temeiul art. 83 C.p. şi o înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 2 ani, stabilită conform art. 21 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009.

Constată că faptele pentru care numitul M.N. a fost condamnat prin Sentinţele penale susmenţionate (cu excepţia faptei pentru care a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 214/20.04.2006 a Judecătoriei Costeşti) şi prin Sentinţa penală numărul 17/23.02.2012 a Judecătoriei Costeşti, definitivă prin nerecurare la data de 06.02.2012 sunt concurente.

În baza art. 85 C.pen menţine anularea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş.

În baza art. 85 alin. 1, art. 36 alin. 2 raportat la art. 33 lit. a C.pen. contopeşte:

- 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.  208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a,e,g,i C.pen cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen rap. la art. 3201 C.pr.pen

- 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1 şi 4,art. 209 alin.1 lit.a,e,g,i C.pen cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen prin sentinţa penală nr. 1325/16.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penală nr. 69/R/25.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1,209 alin.1 lit.a,g C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 1468/02.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penale nr. 822/16.12.2010 a Curţii de Apel Piteşti.

- 3 ani inchisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin.2 C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 1468/02.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penale nr. 822/16.12.2010 a Curţii de Apel Piteşti

- 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1,209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 1468/02.06.2010 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin decizia penale nr. 822/16.12.2010 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani inchisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin.2 C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 113/10.09.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 268/18.11.2010 a Tribunalului Argeş şi decizia penală nr. 36/18.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.g C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 113/10.09.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 268/18.11.2010 a Tribunalului Argeş şi decizia penală nr. 36/18.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 210 C.pen. rap. la  art. 209 alin.1 lit.i C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 113/10.09.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 268/18.11.2010 a Tribunalului Argeş şi decizia penală nr. 36/18.01.2011 a Curţii de Apel Piteşti.

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 20 C.pen rap. la art.  208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,g,i C.pen. aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 193 C.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 11 pct.1 din legea nr. 61/1991 aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 11 pct.1 din legea nr. 61/1991 aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 11 pct.1 din legea nr. 61/1991 aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 321 C.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 100/13.08.2010 a Judecătoriei Costeşti definitivă prin decizia penală nr. 23/27.01.2011 a Tribunalului Argeş

- 2 ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 208 alin.1, 209 alin.1 lit.g,i C.pen şi art. 3201 C.pr.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 1124/30.05.2011 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin nerecurare la data de 26.07.2011

-6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 213 C.pen cu reţinerea art. 3201 C.pr.pen aplicată prin sentinţa penală nr. 1306/21.06.2011 a Judecătoriei Piteşti definitivă prin neapelare la data de 12.07.2011;

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208, 209 alin. 1 lit. e,g,i C.pen. cu aplicarea art. 320 1 C.pr.pen. aplicată prin Sentinţa penală 1417/11.04.2012 a Judecătoriei Piteşti, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 03.05.2012 ;

-3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat  prevăzut de  art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a şi i C.pen. cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 1 şi 7 C.p.p. aplicată prin Sentinţa penală 1895/03.04.2013 definitivă prin nerecurare la data de 23.04.2013;

-2 (doi) ani şi 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C.p., cu reţinerea art. 37 lit. b C.p. şi cu aplicarea art. 3201 C.p.p. aplicată prin Sentinţa penală 2492/24.11.2011 definitivă prin nerecurare la data de 28.12.2011;

-5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzut de  art. 208 alin. 1- art. 209 alin. 1 lit. g şi i C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. şi  art. 37 lit. a C. pen., în condiţiile art. 3201 alin. 7 C.p.p., aplicată prin Sentinţa penală nr. 17/23.01.2012, definitivă prin nerecurare şi dispune ca numitul M.N.A.să execute pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) ani închisoare, sporită cu un an şi 6 luni închisoare, în total 6 ani şi 6 luni închisoare.

Anulează Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 279/14.02.2012 emis de Judecătoria Piteşti, Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 2921/28.12.2011 emis de Judecătoria Piteşti, Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 33/16.02.2012 emis de Judecătoria Costeşti, Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 1712/08.05.2012 emis de Judecătoria Piteşti şi Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 2347/23.04.2013 emis de Judecătoria Piteşti şi dispune emiterea unui nou mandat pentru pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare.

În temeiul art. 88 şi 36 C.p. 1968 deduce din pedeapsa închisorii de 6 ani şi 6 luni închisoare, perioada arestului preventiv începând cu data de 23.09.2009 până la 24.09.2009 şi perioada executată cu începere de la data de 15.09.2009 la zi.

Dispune ca, după executarea mandatului pentru pedeapsa de 6 ani şi 6 luni  închisoare, să se ia măsuri privind punerea în executare a măsurii educative a internării în centrul de detenţie pe o perioada de 2 ani, potrivit art. 515 Cod procedură penală.

Conform art. 23 alin. 8 din Legea nr. 255/2013, dispozitivul hotărârii se comunică procurorului şi condamnatului, la data pronunţării, respectiv azi 13.03.2014.

O copie a prezentei hotărâri se comunică comandantului locului de deţinere în care se află încarcerat condamnatul, în vederea punerii în executare a măsurii dispuse.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, conf. art. 275 alin. 3 Cod procedură penală.

Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.

Pronunţată şedinţă publică, astăzi, 13.03.2014.

Preşedinte,

G.C.V.

Grefier,

M.R.