Contopire pedepse

Hotărâre 185 din 15.05.2015


Prin cererea înregistrată la Judecătoria Rădăuţi la data de … 2015, condamnatul U.L.-P. a solicitat, în temeiul art. 585 al. 1,2 Cod procedură penală (art. 449 al. 2 Cod procedură penală de la 1968), coroborat cu art. 36 al. 2 Cod penal de la 1968, contopirea pedepselor la care a fost condamnat pentru infracţiuni concurente, prin doua hotărâri penale definitive, urmând să execute o singura pedeapsă.

În motivarea cererii, condamnatul a arătat că prin doua hotărâri penale definitive, a fost condamnat pentru fapte concurente şi anume prin sentinţa penală nr. .. 2013 pronunţată de Judecătoria Dorohoi (dosar ./2012), rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia penală nr. . 2013 a Curţii de Apel Suceava prin respingerea apelului, a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare cu aplicarea art. 81 Cod penal (3 ani şi 10 luni termen de încercare) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art. 74 lit.c şi art. 76 lit. b Cod penal şi prin decizia penală nr. . 2013 a Curţii de Apel Suceava (dosar nr. ./2012), prin admiterea apelului declarat împotriva sentinţei penale nr. - din.. martie 2013 a Judecătoriei Rădăuţi, a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu aplicarea art. 86/1 Cod penal (termen de încercare 4 ani) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la contrabandă în forma agravantă, prevăzută de art. 26 Cod penal, raportat la art. 270 alin.3, combinat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 74 alin.1, lit.a, art.76, alin.1, lit.b Cod penal.

 

În drept, condamnatul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 585 alin.1, 2 Noul Cod procedură penală (art. 449 alin.2 Cod procedură penală 1968), coroborat cu art. 36 alin.2 Cod penal 1968, solicitând contopirea celor două pedepse, aplicarea regulilor de la concursul de infracţiuni conform art. 34 Cod penal 1968, şi să se aprecieze că nu mai este cazul să se aplice un spor la pedeapsa rezultantă întrucât la fiecare din cele două condamnări a beneficiat de reţinerea circumstanţelor atenuante, în prezent aflându-se în executarea pedepsei cu suspendare sub supraveghere, îşi îndeplineşte toate obligaţiile stabilite în sarcina sa.

De asemenea, a solicitat ca din pedeapsa rezultantă să se deducă durata arestării preventive de la data de 02 noiembrie 2012 şi până la 29 aprilie 2013.

Din analiza materialului probator, instanţa a constatat că prin sentinţa penală nr. …din.. 2013 pronunţată de Judecătoria Dorohoi în dosar ../2012, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia penală nr. ..din ../ . 2013 a Curţii de Apel Suceava prin respingerea apelului, inculpatul U.L.P. a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an şi 10 luni închisoare, cu aplicarea art. 81 Cod penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, prevăzuta şi pedepsită de art. 270 alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art. 74 lit.c şi art. 76 lit. b Cod penal, fiind stabilit un termen de încercare de 3 ani şi 10 luni.

Prin sentinţa penală nr. penală nr. ./ .. 2013 a Judecătoriei Rădăuţi, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. ./. 2013 a Curţii de Apel Suceava, inculpatul U. L. P. a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu aplicarea art. 86/1 Cod penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la contrabandă în forma agravantă, prevăzută de art. 26 Cod penal, raportat la art. 270 alin.3, combinat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 74 alin.1, lit.a, art.76, alin.1, lit.b Cod penal, fiind stabilit un termen de încercare de 4 ani.

În mod cert cele două fapte ale condamnatului sunt concurente, prima fiind săvârşită la data de 20 mai 2010, iar cea de a doua la data de 31 iulie/1 august 2012, fiecare dintre aceste fapte fiind, aşadar, săvârşită înainte de rămânerea definitivă a hotărârii prin care a fost condamnat pentru cealaltă faptă.

În consecinţă, în baza art. 85 Cod penal de la 1969, se impune anularea atât a suspendării sub supraveghere, dispusă prin sentinţa penală nr. ./. 2013 a Judecătoriei Rădăuţi, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. ./. 2013 a Curţii de Apel Suceava, cât şi a suspendării condiţionate dispusă prin sentinţa penală nr. ./. 2013 pronunţată de Judecătoria Dorohoi în dosar ./2012, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia penală nr. . 2013 a Curţii de Apel Suceava.

În acest fel, chiar dacă astfel cum au fost individualizate, cele două pedepse nu aveau acelaşi regim de executare, executarea unei pedepse fiind suspendată condiţionat, iar cealaltă suspendată sub supraveghere, prin anularea ambelor suspendări, pedepsele redevin executabile.

De altfel, pentru ca instanţa să poată proceda la contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente este necesar ca pedepsele să fie executabile, în acest sens instanţa reţinând că, potrivit art. 585 alin. 1, 2 lit. a Noul Cod procedură penală (art. 449 alin.2 lit. a Cod procedură penală de la 1969), pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa concursului de infracţiuni.

În consecinţă, în baza art. 85 Cod penal de la 1969, raportat la art. 86/5 Cod penal de la 1969, instanţa va anula suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată condamnatului pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrabandă în forma agravantă, prevăzută de art. 26 Cod penal, raportat la art. 270 alin.3, combinat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, art.76 alin. 1 lit. b Cod penal, prin sentinţa penală nr. ./. 2013 a Judecătoriei Rădăuţi, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. ./. 2013 a Curţii de Apel Suceava.

În baza art. 85 Cod penal de la 1969, va anula suspendarea condiţionată a pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare, aplicată condamnatului pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin.3, raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art. 74 lit. c şi art. 76 lit. b Cod penal, prin sentinţa penală nr. ./. 2013 pronunţata de Judecătoria Dorohoi (dosar ./2012), rămasă definitivă prin decizia penală nr. ./. 2013 a Curţii de Apel Suceava.

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b şi 36 Cod penal de la 1969, raportat la art. 85 Cod penal de la 1969, instanţa va contopi cele două pedepse, aplicând inculpatului pedeapsa cea mai mare, respectiv 2 ani închisoare, pedeapsă la care consideră că nu se impune aplicarea unui spor de pedeapsă.

În baza art. 71 Cod penal de la 1969, instanţa va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal de la 1969 şi pe durata executării pedepsei.

În temeiul art. 86/1 Cod penal de la 1969, instanţa va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor de 2 (doi) ani închisoare aplicate inculpatului U.L. P., pe un termen de încercare de 4 (patru) ani, calculat în condiţiile art. 86/2 Cod penal de la 1969, termen de încercare care începe să curgă de la data rămânerii definitivă a prime hotărâri, respectiv 27 martie 2013.

În temeiul art. 86/3 Cod penal de la 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul U. L. P. se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, trimestrial, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Suceava;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă;

În temeiul art. 71 alin.5 Cod penal de la 1969, instanţa va suspenda executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului U. L. P. pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.

În temeiul art. 359 Cod procedură penală, se va atrage atenţia inculpatului U. L. P. asupra dispoziţiilor art. 86/4 coroborat cu art.83 şi urm. Cod penal de la 1969.

În baza art. 88 Cod penal de la 1969, se va deduce din durata pedepsei rezultante aplicată condamnatului durata arestării preventive de la data de .. 2012 la .. 2013.

În baza art. 275 al. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.