Partaj judiciar

Sentinţă civilă 741 din 12.03.2015


rin cererea inregistrata la instanta cu nr. X din 8.05.2014, reclamantul X X a chemat in judecata paratii X X, X X, X X, X X. X, X X. X, X X si X X, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

- sa se dispuna iesirea partilor din indiviziunea privitoare la imobilul situat in satul/com. X, jud. X, compus din casa de locuit si din suprafata de 1.424 m.p. teren aferent, teren inscris in titlul de proprietate nr. X/X, avand vecinatatile: X X, X X, X X si drum satesc;

- sa fie obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata.

Domenii speta