Divort acord - vechiul cod

Sentinţă civilă 379/284/2013 din 06.02.2013


 Dosar nr.379/284/2013- divort acord- vechiul cod

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr. 379/284/06.02.2013, reclamantul M O a chemat-o în judecată pe pârâta M G – L, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei lor prin divorţ de comun acord, motivând că relaţia lor s-a degradat ireconciliabil

La termenul din 19.03.2013 părţile au arătat că stăruie în acţiunea de divorţ, că s-au înţeles cu privire şi la faptul ca pârâta să poarte şi pe viitor numele din căsătorie şi au solicitat ca hotărârea ce se va pronunţa să nu fie motivată.

Prin sc instanta a admis actiunea si a dispus desfacerea casatoriei prin divort, retinand ca potrivit articolului 373 litera a din Codul Civil, divorţul poate avea loc prin acordul soţilor.