Plângere art 340 c Pr Pen

Sentinţă penală xxxxxxxxxx din 30.01.2014


.Dosar 403/284/2014/ plângere art 340 C Pr Pen.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Răcari la data de 12.03.2014 sub nr. 403/284/2014, petentul G Gh. A a formulat plângere împotriva rezoluţiei emise de procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari din data de 24.02.2014 în dosarul nr. 1214/P/2013.

În motivarea plângerii, se arată că numiţii D Gh. I şi P I. N, în baza înţelegerii dintre ei, au săvârşit infracţiunile de tulburare de posesie, fals şi înşelăciune, în urma cărora P N a beneficiat de produse agricole şi subvenţii primite de la Ministerul Agriculturii şi A.P.I.A. De asemenea, se arată că, în motivarea soluţiei parchetului se menţionează că a existat o înţelegere cu privie la transferul dreptului de proprietate, aspect care nu corespunde realităţii. Acest aspect nu a fost avut în vedere nici de către procurorul şef  al parchetului la soluţionarea plângerii împotriva soluţiei de netrimitere în judecată.

Prin rezoluţia din data 30.01.2014, în temeiul art. 228 alin. 6 rap. la art. 10 lit. b cod procedură penală, procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari  a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numitul Petre Nicolae sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 246, 288 şi 220 alin. 1 cod penal şi neînceperea urmăririi penale faşă de numitul Duţă Ion sub aspectul săvârşirii inracţiunilor prevăzute de art. 288 şi 220 alin. 1 cod penal.

Prin SP ....instanța a admis plângerea a desfiinţat rezoluţia atacată a dispus trimiterea cauzei procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Racari în vederea începerii urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev şi ped. de art. 246, 288 şi 220 cod penal, motivat de faptul că la stabilirea situaţiei de fapt prezentate anterior, organele de poliţie au avut în vedere doar declaraţia făptuitorului P N, fără a verifica în vreun fel susţinerile acestuia. De asemenea, nu s-au efectuat cercetări pentru a se stabili dacă, P N, în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, cu ştiinţă nu a îndeplinit un act sau l-a îndeplinit în mod defectuos, prin aceasta cauzând vătămări ale intereselor legale ale reclamanţilor. S-a constatat că, deşi plângerea penală a fost formulată de numiţii G A, C M şi D E, în cauză a fost audiat doar reclamantul G A, celelalte două persoane nefiind chemate pentru a oferi lămuriri cu privire la aspectele sesizate.