Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 10551 din 13.06.2014


Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la … reclamantii si au chemat in judecata pe pârâta, formuland actiune in constatare si accesiune imobiliara, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate ca la data de …. parata le-a vandut cu chitanta sub semnatura privata un teren in suprafata de … mp, situat in ….., sector 1, solicitand pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare cumparare, sa se constate ca au devenit proprietari prin accesiune imobiliara asupra constructiei edificate pe terenul mai sus mentionat, constructie compusa din 3 camere, bucatarie, doua holuri si anexe gospodaresti.

In motivarea cererii reclamantii au aratat ca la data de ….. printr-un act sub semnatura privata intitulat „chitanta”, parata le-a vandut reclamantilor terenul in suprafata de …mp. In acelasi an au edificat o constructie compusa din 3 camere, bucatarie, doua holuri si anexe gospodaresti. Arata ca  de la momentul incheierii actului au intrat in posesia terenului comportandu-se ca adevarati proprietari si platesc utilitatile si impozitul pe suprafata de teren cumparata, insa parata refuza sa incheie contractul in forma autentica, reclamantii solicitand pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare cumparare.

In dovedire reclamantii au depus inscrisuri filele 4-10 dosar.

Reclamantii si-au precizat cererea, aratand ca imobilul este o constructie compusa din 3 camere, bucatarie, 2 holuri si anexe gospodaresti, fara sa detina numar postal, fara inscriere in Cartea Funciara, fara nr. cadastral sau topografic.

Instanta a incuviintat pentru reclamanti inscrisuri, integoratoriu, martori si expertiza constructii si evaluatorie. Rapoartele de expertiza au fost depuse la dosar de ing. si respectiv.

Declaratiile martorilor, si, fiind depuse la dosar.

Reclamantii au renuntat la proba cu interogatoriu.

Au fost depuse relatii privind imobilul de la DITL, Comisia Aplicarii Legii 10/2001, privind situatia juridica a terenului.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca intre reclamanti si parata s-a incheiat la ….. un inscris sub semnatura privata, prin care parata a vandut reclamantilor terenul in suprafata de ….. mp situat in ….. sector 1. Parata era proprietara terenului, ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de ..mp. si ulterior si a sentintei civile nr….., prin care i s-a atribuit acesteia terenul respectiv in urma partajului succesoral.

Inscrisul privat prin care reclamantii au dobandit imobilul poate avea valoarea juridica a unui antecontract de  vanzare cumparare care da dreptul reclamantilor sa solicite obligarea paratilor la incheierea contractului in forma autentica, pronuntarea de catre instanta a unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare cumparare este o creatie a unei anumite practici judecatoresti realizate pe baza art.1073-1077 din vechiul c.civil, dar care nu reprezinta o constructie riguros juridica.

Temeiul de drept invocat 1270 c.civil este unul general referitor la forta obligatorie a actului juridic si nu are aplicabilitate in sensul dezlegarii raporturilor juridice deduse judecatii.

Referitor la art.1279 c.civil se retine ca legiuitorul precizeaza  …(” dacă promitentul refuză să încheie contractul promis, instanţa, la cererea părţii care şi-a îndeplinit propriile obligaţii, poate să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract, atunci când natura contractului o permite, iar cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite. Prevederile prezentului alineat nu sunt aplicabile în cazul promisiunii de a încheia un contract real, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Rezulta deci indubitabil ca in materia contractelor reale, deci referitoare la un imobil, nu sunt aplicabile dispozitiile art.1279 c.civil invocate de reclamanti.

Potrivit art.1669 c.civil …” Când una dintre părţile care au încheiat promisiunea bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă toate celelalte condiţii de validitate sunt îndeplinite”.

Instanta nu poate considera ca valabil incheiat in conditiile legii inscrisul sub semnatura privata intitulat „chitanta” fila 4 dosar, deoarece cu privire la bunurile imobile o conditie ad validitatem este incheierea actului in forma autentica.

In aceste conditii cererea reclamantilor privind constatarea dreptului de proprietate nu poate fi primita, fiind neintemeiata din perspectiva temeiurilor de drept invocate de catre reclamanti. De altfel, ea  este inadmisibila ca o cerere de constatare a dreptului de proprietate intemeiata pe art.111 din vechiul cod de procedura civila, deoarece reclamantii aveau deschisa calea realizarii dreptului, respectiv a obligarii paratei „de a face”.

In acest fel cererea privind accesiunea imobiliara care este conditionata de existenta proprietatii asupra terenului este si ea neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Iunie 2014.