Ordonanţă preşedinţială

Sentinţă civilă 3924 din 07.03.2014


Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la 22.10.2014 reclamanta a chemat in judecata pe pârâtii solicitand  incetarea oricarei utilizari referiri sau mentionari a marcii MIFEGYNE suspendarea functionarii domeniilor web ……….. si a site-urilor aferente acestora, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii  reclamanta arata ca societatile parate incalca dreptul exclusiv al reclamantei asupra marcii internationale MIFEGYNE prin intermediul domeniilor WEB inregistrate la  RoTLD si a situr-urilor aferente  acestora in cadrul  carora utilizeaza fara drept marca Mifegyne promovand produsulfarmaceutic Mifegyne, creând aparenta ca sunt distribuitoarele  acestor produse,  facand publicitate inselatoare cu privire la produsul farmaceutic, desi  nu sunt detinatoarele autorizatiei de distribuire si nici nu au incheiat cu  reclamanta un contract in acest sens, creând astfel un prejudiciu imposibil de  recuperat in intregime.

In dovedire  s-au depus inscrisuri.

Parata a depus intampinare, solicitand respingerea  cererii ca inadmisibila.

In  motivarea  acestei  exceptii se arata  ca reclamanta nu a  respectat procedura  de conciliere obligatorie; de  asemenea  solicita respingerea cererii ca neintemeiata, deoarece intre parti  exista o relatie contractuala si in prezent pe niciun site  al  paratelor nu  se  promoveaza, induce in  eroare si  recomanda produsul Mifegyne, intrucat incheierea  contractului cu LINEPHARMA interzice acest drept.

Paratele  au formulat  cerere  reconventionala, solicitand  daune interese pentru prejudiciul  cauzat in urma promovarii actiunii, in cuantum de …… lei, precum si obligarea reclamantei la  plata unei cautiuni si  cheltuieli  de judecata.

In dovedire s-au  depus inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului, pe cererea  principala, instanta retine ca, reclamanta a chemat in judecata paratele, deoarece  societatile parate incalca dreptul exclusiv al reclamantei asupra marcii internationale MIFEGYNE prin intermediul domeniilor WEB inregistrate la  RoTLD si a situr-urilor aferente  acestora in cadrul  carora utilizeaza fara drept marca Mifegyne promovand produsulfarmaceutic Mifegyne, creând aparenta ca sunt distribuitoarele  acestor produse,  facand publicitate inselatoare cu privire la produsul farmaceutic, desi  nu sunt detinatoarele autorizatiei de distribuire si nici nu au incheiat cu  reclamanta un contract in acest sens, creând astfel un prejudiciu imposibil de  recuperat in intregime.

Pentru  a fi  admisibila cererea de ordonanta  presedintiala trebuie  sa indeplineasca conditiile prev. de art.978 si 996 c.pr.civila, in mod cumulativ.

In  ceea ce  priveste prima conditie, privind aparenta  de  drept invocata de reclamanta, fara  a intra in cercetarea fondului, instanta apreciaza ca reclamanta detine dreptul exclusiv asupra marcii internationale Mifegyne conform Certificatului de  inregistrare din …… si  a certificatului de  reinnoire din …… emise  de Organizatia  Internationala a  a Proprietatii Intelectuale.

In ceea  ce priveste  faptul ca parata exercita o  actiune ilicita,  care ar  risca  sa  produca titularului  dreptului un prejudiciu greu  de reparat, aceasta problema reclama o dezlegare juridica pe fondul pricinii,  ori in cadrul  sumar  al  ordonantei presedintiale nu  se pot analiza aspecte care ar prejudeca fondul.

Cu privire la celelalte  doua conditii urgenta si  vremelnicia, instanta  apreciaza ca nici ele nu sunt indeplinite in cauza, deoarece reclamanta nu a dovedit in mod concret urgenta  ca o conditie a ordonantei presedintiale, care sa  rezulte  din anumite imprejurari, din  care se poate prezuma neîndoielnic  acest lucru.

Cu privire la vremelnicie, instanta  considera  ca si  ea trebuie  privita cu  rezerva,  deoarece masura, ce se solicita  a fi luata, are  prin natura ei un caracter definitiv.

Cum aceste conditii legale trebuie implinite cumulativ, instanta apreciaza  ca nu suntem in prezenta incidentei  textelor reglementate de ordonanta  presedintiala,  cererea  fiind neintemeiata, urmand a fi  respinsa.

In ceea  ce priveste  cererea  reconventionala, instanta apreciaza ca este pe deplin nedovedita, deoarece paratele nu au dovedit prejudiciul rezultat in urma prmovarii  actiunii. Aceasta imprejurare  trebuia  dovedita in mod  exigent  prin  invocarea si probarea unor imprejurari  care au  condus la daunele interese pretinse. Simpla afirmatie ca s-au cauzat prejudicii, prin formularea  cererii de chemare in judecata, nu poate sustine existenta  unor  daune interese, la care sa  fie obligata reclamanta.

In aceste conditii si cererea reconventionala urmeaza a fi  respinsa.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea principala privind pe reclamant Bucureşti, şi pe pârât., pârât ambii cu sediul in  sector 1, Bucureşti, si pârât.

Respinge cererea reconventionala formulata de paratii reclamanti si  in contradictoriu cu reclamanta  parata,.

Cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare.

 Pronuntata in sedinta publica azi, 07.03.2014.

Domenii speta