Sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 ncpp)

Sentinţă penală - din 01.04.2019


Dosar nr. ..../205/2019

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG*

SENTINŢA PENALĂ Nr. ..../2019

Şedinţa publică de la .... Aprilie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.R.

Grefier E.G.S.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung

reprezentat de Procuror D.B.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul D. I. M. M., având ca obiect sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul, personal şi asistat de avocat D.A., care substituie pe avocat N.R.M..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care referă pe scurt obiectul cauzei, stadiul pricinii şi modul de îndeplinire a procedurii de citare.

La interpelarea instanţei, inculpatul susţine că este de acord cu aspectele reţinute în cuprinsul acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung.

Reprezentantul Ministerului Public şi apărătorul inculpatului, având cuvântul, precizează că nu au cereri de formulat sau probe de administrat.

Instanţa, luând act că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, acordă cuvântul asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul Câmpulung cu inculpatul, condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 270 al.3 din legea 86/ 2006 la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei în condiţiile art. 91 şi 92 Cod penal, urmând a se stabili termen de supraveghere de 2 ani, în baza art. 93 alin.1 Cod penal, să  fie obligat inculpatul să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de art. 93 al.1 C.pen, să i se impună inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune ..... sau organizat în instituţii din comunitate, în baza art.  93 alin.3  Cod penal să fie obligat inculpatul să presteze o muncă în folosul comunităţii  pe o durată de 60 de zile la Primăria .... sau ...., pe parcursul termenului de supraveghere, în baza art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal să se aplice inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii,  pe o durată de 2 ani,  a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie publică care implică exerciţiul autorităţii de stat, la rămânerea definitivă a sentinţei, în baza art. 65 alin. 1 Cod penal să i se aplice  inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a şi b Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei  şi până la executarea sau considerarea ca executată a sentinţei, în baza art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal să se dispună confiscarea de la inculpat a ţigărilor ridicate prin procesul verbal nr....../2018 al Inspectoratului Judeţean de Poliţie ... şi indisponibilizate prin Ordonanţa .../P/2018 din 7 ianuarie 2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, iar în baza art. 404 al.4 lit.f C.proc.pen să se dispună restituirea sumelor de bani indisponibilizate prin Ordonanţa ........./P/2018 din 7 ianuarie 2019, rămase neutilizate după reţinerea  cheltuielile judiciare. Solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Avocat D.A. pentru inculpat, având cuvântul, solicită să se ia act de acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul Câmpulung cu inculpatul.

Inculpatul, având cuvântul, susţine că este de acord cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu Parchetul Câmpulung.

Instanţa, considerându-se lămurită, reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, deliberând, constată următoarele:

Sub nr. ..../205/2019 s-a înregistrat pe rolul instanţei sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei din 20 Martie 2019 încheiat între Parchetul  de pe lângă Judecătoria Câmpulung şi inculpatul D. I. M. - M., cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută de art. 270 al. 3 Legea 86 din 2006 și pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

În considerente se arată în  esenţă că la  data de 21.09.2018 organele de poliție ale Poliției Municipiului Câmpulung, l-au identificat pe inculpatul D. M. M., în timp ce se afla pe strada Richard din Câmpulung și comercializa țigări marca Denim.

Verificându-se autoturismului acestuia, marca Audi A6, cu numărul de înmatriculare .... s-a constatat că în portbagaj se aflau depozitate mai multe pachete de țigări  de  diverse mărci, respectiv marca Ashima Luzury Size, Marvel&Blue, NZ, Victory Slims Deluxe, Victory Exclusive Denim, Marble Filter de Luze, MM Special Slims, Compliment Violet Super Slims, Compliment Blue Super Slims, netimbrate cu banderole de marcaj emise de autorităţile române

Cu privire la proveniența acestora, inculpatul D. M.-M. a precizat că le-a cumpărat în cursul acelei zile de la o persoană din piața Ceair din Pitești, le-a transportat la Câmpulung cu un vehicul de ocazie şi le-a depozitat în portbagajul autoturismului său cu  intenţia de a le vinde, având  cunoştinţă de faptul că respectivele pachete provin din contrabandă.

La data respectivă s-a procedat la indisponibilizarea sumei de 1786 lei, a vehiculului inculpatului şi a 616 pachete de țigarete,  ulterior prin Ordonanţa ...../P/2018 din 27 decembrie 2018, dispunându-se restituirea vehiculului către inculpat.

 Odată cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei,a fost înaintat instanţei în dosarul de urmărire  penală.

Examinând acordul de recunoaştere a vinovăţiei,  sub  aspectul  admisibilităţii  acestuia,  instanţa  reţine cele ce  succed:

Acordul a  fost încheiat cu  privire  la o infracţiune pentru care legea prevede  o pedeapsă cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi, iar din probele administrate rezultă suficiente date  cu privire la  săvârşirea  faptei şi vinovăţia inculpatului.

Sub  aspect formal, acordul a  fost încheiat în  formă  scrisă, conţine toate datele prevăzute de art. 482 Cod Procedură Penală şi a fost verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei, efectelor şi limitelor încheierii de către Procurorul ierarhic superior, conform art. 478 al.1-4 Cod Procedură Penală.

La momentul  încheierii,  inculpatul D. I. M. - M. a fost asistat de apărător ales , recunoscând comiterea faptei, iar pedeapsa  s-a  stabilit cu respectarea dispoziţiilor  prevăzute de art. 480 Cod Procedură Penală.

Instanţa reţine că la 21 septembrie 2018 organele de poliție din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung, l-au identificat pe D. M. M., în timp ce se afla pe strada Richard din Câmpulung și comercializa țigări marca Denim.

Procedându-se la verificarea autoturismului acestuia, cu numărul de înmatriculare ....., marca Audi A6, s-a constatat că în portbagajul lui se aflau depozitate mai multe pachete de țigări marca Ashima Luzury Size, Marvel&Blue, NZ, Victory Slims Deluxe, Victory Exclusive Denim, Marble Filter de Luze, MM Special Slims, Compliment Violet Super Slims, Compliment Blue Super Slims.

Cu privire la proveniența acestora, D. M. M. a precizat că nu deține documente de proveniență legală și că le-a cumpărat în cursul acelei zile de la o persoană din piața Ceair din Pitești, pentru suma de 4300 lei, aducându-le la Câmpulung cu o mașină de ocazie, după care le-a introdus în portbagajul autoturismului său Audi A6 cu numărul de înmatriculare ....... Totodată D. M. M. a precizat că avea cunoştinţă că pachetele conţinând ţigări în cauză provin din contrabandă.

 Organele de poliţie au ridicat la 21 septembrie 2019 din autoturismului inculpatului D. M. M., cu numărul de înmatriculare ......, marca Audi A6, următoarele  pachete de țigări:

- 101 pachete țigări marca Ashima Luzury Size ambalate în 10 cartușe de câte 10 pachete /cartuș, netimbrate cu banderole de marcaj emise de autoritățile române,

- 119 pachete țigări Marvel&Blue, ambalate în 11 cartușe de câte 10 pachete /cartuș, netimbrate cu banderole de marcaj emise de autoritățile române;

- 153 pachete țigări NZ ( 3060 țigarete) sigilate, netimbrate cu banderole de marcaj emise de autoritățile române.

-  63 pachete țigări  ( 1260 țigarete) Victory Slims Deluxe sigilate, netimbrate cu banderole de marcaj emise de autoritățile române;

-  2 pachete țigări, ( 40 țigarete) Victory Exclusive, sigilate, netimbrate cu banderole de marcaj emise de autoritățile române ;

- 37 pachete țigări Denim, ( 740 țigarete) sigilate, netimbrate cu banderole de marcaj emise de autoritățile române;

- 37 pachete țigări ( 740 țigarete)  Marble Filter de Luze, sigilate, netimbrate cu banderole de marcaj emise de autoritățile române,

- 54 pachete țigări  MM Special Slims, ( 1080 Țigarete) sigilate, netimbrate cu banderole de marcaj emise de autoritățile române;

- 40 pachete țigări Compliment Violet Super Slims, sigilate, netimbrate cu banderole de marcaj emise de autoritățile române,

- 10 pachete țigări Compliment Blue Super Slims sigilate, netimbrate cu banderole de marcaj emise de autoritățile române.

Cu aceeaşi ocazie s-a ridicat de la D. M. M.  şi autoturismul cu numărul de înmatriculare .... și suma de 1786 lei.

Pe parcursul urmăririi inculpatul a solicitat restituirea autoturismului cu numărul de înmatriculare .......

Din actele dosarului nu a reieşit că autoturismul marca Audi A6 cu numărul de înmatriculare ..... a fost folosit la săvârșirea faptei pentru care este cercetat D. M. - M., prev. și ped. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006 și nici nu a fost fabricat, pregătit sau adaptat în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

În aceste condiții, prin Ordonanţa ......./P/2018 din 27 decembrie 2018 s-a dispus restituirea autoturismului marca Audi A6 cu numărul de înmatriculare ...... ridicat de la D. M. M., la ... septembrie 2018, prin procesul verbal ..../2018 al Inspectoratului Județean de Poliție Argeș.

Prin Ordonanţa ...../P/2018 din 7 ianuarie 2019 s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asupra tigărilor şi a sumei de bani ridicate la ... septembrie 2018, prin procesul verbal ......../2018, al Inspectoratului Județean de Poliție Argeș, de la inculpatul D. M. M..

 Pe parcursul cercetărilor penale s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico ştiinţifice pentru a se stabili dacă ţigaretele găsite la 21 septembrie 2018 la inculpatul D. M. M. puteau fi introduse în România şi deţinute legal cu respectarea dispoziţiilor legale, dacă inculpatul a solicitat autorizarea unui antrepozit fiscal, dacă activităţile de colectare, preluare, transport, deţinere, desfacere şi vânzare s-au făcut cu respectarea dispoziţiilor Codului fiscal, dar şi ce taxe sau impozite trebuiau plătite pentru activităţile de colectare, preluare, transport, deţinere, desfacere şi vânzare a ţigărilor ridicate de organele de poliţie de la D. M. M..

Din Raportul de constatare ..../P/2018 ( filele 44-60 dosar) reiese că ţigaretele puteau fie eliberate pentru consum sau puteau fi importate pe teritoriul României numai dacă erau marcate fiscal, însă, aşa cum reiese din procesul verbal de ridicare din 21 septembrie 2019,  cele găsite la inculpat nu erau timbrate cu banderole de marcaj emise de autoritățile române.

 Tot din Raportul de constatare ..../P/2018 reiese că ţigaretele sunt produse accizabile şi sunt supuse marcării, iar ele pot fie eliberate pentru consum sau puteau fi importate pe teritoriul României numai dacă erau sunt marcate fiscal.

 Din acelaşi raport rezultă că D. M. M. nu a fost înregistrat la organul fiscal ca antrepozitar fiscal autorizat, nu are calitatea de deţinător de antrepozite fiscale de producţie de ţigarete şi produse de tutun, nu deţine documente justificative  de provenienţă pentru cantităţile de tutun găsite la acesta şi nici nu a solicitat autorizarea unui antrepozit fiscal la domiciliu.

 Raportul de constatare 2022/P/2018, întocmit de către inspectorul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, a mai stabilit că inculpatul D. M. M. a creat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 7433 lei, sumă pe care acesta a achitat-o cu chitanţa Serie .... nr:.... ..... ianuarie 2019.

 Din cele de mai sus reiese că la ... septembrie 2018, D. M. M.  a fost depistat în timp ce deţinea şi oferea spre comercializare un număr de 616 pachete cu ţigări provenite din contrabandă, cunoscând provenienţa ilegală a acestora.

 În drept, fapta inculpatului D. M. M., de a deţine şi oferi spre comercializare un număr de 616 pachete cu ţigări provenite din contrabandă, cunoscând provenienţa ilegală a acestora, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 al. 3 Legea 86 din 2006  şi  pedepsite cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

Cu ocazia audierii, inculpatul D. M. - M. a recunoscut și regretat fapta comisă.

În acest context,  instanţa va admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei, urmând  a  pronunţa  următoarea pedeapsă:

 În baza art. 270 al.3 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 480 al.4 Cod procedură penală.

 Va  condamna pe inculpatul D. M. - M.  la  pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, iar în baza art. 91 şi 92  Cod penal se  va  dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei  de 1 an şi 6 luni, stabilindu-se 2 ani termen de supraveghere.

 În baza art.  93 alin.1 Cod penal

 Inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune la datele fixate de această instituţie,

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa,

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare ce depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea,

- să comunice schimbarea locului de muncă,

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă

 Conform art.93 al.2 lit.d Cod penal

 Impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune ...... sau organizat în instituţii din comunitate.

 În baza art. 93 alin.3  Cod penal

 Inculpatul va presta o muncă în folosul comunităţii  pe o durată de 60 de zile la Primăria ....... sau Primăria .... pe parcursul termenului de supraveghere.

 În baza art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal

 Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii,  pe o durată de 2 ani,  a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în alte funcţii publice şi  a dreptului de a ocupa o funcţie publică care implică exerciţiul autorităţii de stat, la rămânerea definitivă a sentinţei.

 În baza art. 65 alin. 1 Cod penal

 Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a şi b Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei  şi până la executarea sau considerarea ca executată a sentinţei.

Totodată,  instanţa va pune  în  vedere inculpatului că,  potrivit art. 96 Cod  penal, dacă  pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă  nu  respectă  măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse sau  săvârşeşte o nouă infracţiune,  instanţa va dispune  revocarea suspendării executării pedepsei şi va dispune executarea acesteia  în  condiţii de  detenţie.

Totodată,  în baza art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal, va dispune confiscarea de la inculpat a ţigărilor ridicate prin procesul verbal nr.36136/2018 al Inspectoratului Judeţean de Poliţie .... şi indisponibilizate prin Ordonanţa ...../P/2018 din 7 ianuarie 2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung.

Nu  în ultimul rând, va  reţine  instanţa că inculpatul D. M. M.  a achitat  prejudicial creat  bugetului consolidat al statului  în  cuantum de 7.433 lei, dovadă  stând  chitanţa Seria  .... nr:..../18 ianuarie 2019,  astfel  încât în baza art. 404 al.4 lit.f Cod procedură penală  va restitui suma de bani indisponibilizată prin Ordonanţa ...../P/2018 din 7 ianuarie 2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, după deducerea  cheltuielilor judiciare.

 În baza art. 274 Cod procedură penală, inculpatul va  fi  obligat la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 În baza art. 485 alin.1  Cod procedură penală.

 Admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung şi inculpatul D. M. M. în dosarul penal nr. ..../P/2018 la data de 20 martie 2019 şi în consecinţă:

 În baza art. 270 al.3 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 480 al.4 C.proc.pen.

 Condamnă pe inculpatul D. M. - M.  fiul lui ... şi ..., născut la data de ....., în ......, județul ...., domiciliat în ...., de cetăţenia ..., ..., studii ..., stagiul militar ...., pensionar, fără antecedente penale, având  C.N.P. ..... la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

 În baza art. 91 şi 92  Cod penal

 Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei  de 1 an şi 6 luni, stabilindu-se termen de supraveghere de 2 ani.

 În baza art.  93 alin.1 Cod penal

 Inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de probaţiune la datele fixate de această instituţie,

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa,

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare ce depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea,

- să comunice schimbarea locului de muncă,

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă

 Conform art.93 al.2 lit.d Cod penal

 Impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune .... sau organizat în instituţii din comunitate.

 În baza art. 93 alin.3  Cod penal

 Inculpatul va presta o muncă în folosul comunităţii  pe o durată de 60 de zile la Primăria .. sau Primăria ......, pe parcursul termenului de supraveghere.

 În baza art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal

 Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii,  pe o durată de 2 ani,  a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în alte funcţii publice şi  a dreptului de a ocupa o funcţie publică care implică exerciţiul autorităţii de stat, la rămânerea definitivă a sentinţei.

 În baza art. 65 alin. 1 Cod penal

 Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a şi b Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei  şi până la executarea sau considerarea ca executată a sentinţei.

 În baza art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal

 Dispune confiscarea de la inculpat a ţigărilor ridicate prin procesul verbal nr.36136/2018 al Inspectoratului Judeţean de Poliţie ... şi indisponibilizate prin Ordonanţa .../P/2018 din 7 ianuarie 2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung.

 În baza art. 404 al.4 lit.f C.proc.pen.

 Dispune restituirea sumelor de bani indisponibilizate prin Ordonanţa ..../P/2018 din 7 ianuarie 2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, rămase neutilizate după reţinerea  cheltuielile judiciare.

 În baza art. 274 Cod procedură penală.

 Obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

 Cu apel în 10 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică, azi,  … aprilie 2019.

Preşedinte, Grefier,

……… ………..