Vătamare corporală

Sentinţă penală 121 din 12.09.2014


Dosar nr. 270/308/2014

Operator de date cu caracter personal 3192

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

PENAL

SENTINŢA PENALĂ NR. 121/2014

Şedinţa publică de la 12 Septembrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE Gabriela Boşoteanu

Grefier Monica Gligor

Cu participarea reprezentantului MINISTERULUI PUBLIC

PROCUROR : VIRGINIA MARCU

Pe rol pronunţarea în  cauza penală privind pe inculpat G.I. , pe partea vătămată B.C.M. şi  partea civilă SPITALUL CLINIC DE URGENTA TG MURES PRIN REPREZENTANT LEGAL, având ca obiect vătămarea corporală gravă (art. 182) .

La apelul nominal  se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 8.09.2014, iar susţinerile şi concluziile părţilor  au fost consemnate în încheierea din acea dată , care  face parte integrantă din prezenta sentinţă , când Judecătoria, având nevoie de timp pentru a delibera , a amânat pronunţarea pentru azi 12.09.2014, când s-a pronunţat următoarea sentinţă.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, constată :

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighişoara din 30.01.2014, emis în dosar nr. 2135/P/2012, s-a dispus punerea  în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată  în stare de libertate a inculpatului G.I. , zis Ghiţă , fiul  lui Ioan şi Ana, născut la data de 14.06.1085 în Sovata, jud Mureş, domiciliat în com Vânători , sat Şoard, nr. 165 , jud Mureş, cetăţean român, fără ocupaţie , căsătorit, cu antecedente penale  posesor al CI seria MS nr. 605852, CNP 1850614261322, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de  vătămare  corporală gravă prev. şi ped. de art 182 al. 2 Cod penal .

În fapt s-au reţinut următoarele:

In data de 12.09.2010, în jurul orelor 21,00, între mai mulţi membrii ai familiilor  învinuitului , pe de o parte , şi, părţi vătămate, pe de altă parte, a izbucnit  un scandal spontan generat de faptul că  inculpatul a aruncat cu o piatră în poarta familiei B..

Astfel, membrii familiei B., printre care  B. Rodica, B. I. şi B. I. jr.,  enervaţi de gestul anterior menţionat , şi atitudinea ulterioară a învinuitului , au ieşit în stradă cu diferite obiecte în mâini ( furci , lopeţi), pentru a-i cere socoteală acestuia.  În ajutorul inculpatului G.I. au sărit Barabas Dorel, Barabas Florin , Barabas Ioan  şi Dilo Nicolae, care se aflau în apropiere şi care , la rândul , erau înarmaţi cu pari şi alte obiecte.  În acest cadru, participanţii la conflict au început să se jignească şi să se agreseze  reciproc.

Auzind gălăgie afară, din curtea familiei lui B. I. , a ieşit  şi fiul acestuia , B. Cristian  Marin, care, în acel moment,  a fost lovit  cu un par în zona capului , de către  inculpat. În urma acestei lovituri, partea vătămată a suferit o intervenţie chirurgicală la nivelul  capului pentru evacuarea unui hematom epidural, ce s-a format cu această ocazie , iar pentru  vindecarea leziunilor suferite, acesta a avut nevoie de 50-55 de zile de îngrijiri medicale.

Deşi iniţial, cu ocazia primei constatări medico – legale nr. 3118 din data de  14.09.2010 IML TG Mureş a constatat că părţii vătămate nu i-a fost pusă viaţa în primejdie, totuşi cu ocazia efectuării expertizei medico – legale nr. 850 din data de 19.10.2011, aceeaşi  instituţie a concluzionat că , prin fapta de lovire din data de 12.09.2010 viaţa părţii vătămate a fost pusă în pericol.

În cursul  urmăririi  penale s-au administrat  următoarele probe:  proces verbal de efectuare acte premergătoare,  declaraţie de învinuit  , declaraţie de parte civilă ,  declaraţiile martorilor  B. Florin ,  B. Dorel ,  Dilo Nicolae, B. Rodica, B. Ribana Rodica, B. I., B. Ioan, raportul  medico – legal  de constatare nr. 3118/2010 , raportul de expertiză medico – legală  nr. 850/2011.

În cursul cercetării judecătoreşti a fost  ascultat  inculpatul  la 2.06.2014 , persoana vătămată la data de 2 iunie 2014 şi martorii Maier Cornel şi Colceriu  Marius la 16.06.2014 .

Anterior citirii actului de sesizare, la termenul  din 2.06.2014, persoana vătămată B.C.M. s-a  constituit parte civilă  cu suma de 55.000 lei, din care 5000  lei  dane materiale, reduse apoi la cuantumul de 786,34 lei , în şedinţa publică din 8.09.2014, în ce priveşte daunele  materiale  persoana vătămată având apărător ales.

La termenul de judecată  din 2.06.2014 inculpatul  personal şi asistat  de avocat desemnat a declarat că nu doreşte să fie judecat în condiţiile procedurii abreviate a recunoaşterii  învinuirii , cu toate acestea a arătat  în declaraţia dată  faptul că l-a lovit pe Barabaş Cristian cu un par  rupt dintr-un  gard , că  n-a urmărit  în mod special lovirea acestuia ci a aruncat spre grupul în care era şi persoana vătămată  cu parul, pentru a-i opri să vină după el şi apoi l-a văzut pe Barabas Cristian pe jos şi  transportat la spital.

A solicitat personal ca judecata să se facă în baza probelor administrate  în faza de urmărire penală întrucât nu are de solicitat alte probe; s-a opus la admiterea acţiunii civile în totalitate arătând că cunoaşte faptul că Barabaş Cristian a suferit leziuni după ce l-a lovit cu parul în 12.09.2010, dar pretenţiile sale sunt prea mari faţă de posibilitatea lui financiară şi numai o plată lunară, în tranşe, ar putea executa eventual.

Persoana vătămată a declarat la 02.06.2014 că a ieşit  în poartă în 12.09.2010 pentru că a auzit gălăgie, afară era tatăl său, mama şi sora sa, tatăl său avea o furcă.  Imediat ce a ieşit în poartă a fost lovit în  cap de inculpat, lovitura fiind zdravănă; a suferit o internare de o săptămână, a urmat tratament; nu a putut lucra mult timp şi are încă dureri de cap. Martorii ascultaţi la propunerea părţii vătămate s-au referit fiecare la cele trei transporturi pe care le-au efectuat cu autoturismul pentru deplasarea persoanei vătămate la medic şi pentru tratament, în legătură cu incidentul din 12.09.2010 ocazionat de inculpat.

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt.

În data de 12.09.2010, orele 21, între mai mulţi membrii ai familiei inculpatului, veri şi cei ai persoanei vătămate a izbucnit un scandal spontan pornit de la faptul că inculpatul G.I. a aruncat cu o piatră în  poarta casei familiei Barabas. Membrii familiei Barabas, tatăl, mama, sora persoanei vătămate au ieşit în poartă cu furca, iar de cealaltă parte era inculpatul cu verii Barabas Dorel, Barabas Florin, Barabas  Ioan, Dilo Nicolae, care erau în stradă, înarmaţi cu pari rupţi din gardurile porţilor . Participanţii la conflict  s-au înjurat reciproc şi  agresat reciproc. În acest scandal a ieşit afară şi Barabas Cristian, fiul familiei Barabas, care a fost lovit în mod neaşteptat cu un par în zona capului de către inculpat, suferind leziuni pentru a căror vindecare a fost  nevoie de 50-55 zile de îngrijiri medicale, conform constatărilor medico legale nr. 3118/14.09.2010 a I.M.L. Tg. Mureş.

Inculpatul a recunoscut că a aruncat un par de la cca 7m înspre membrii familiei Barabas şi apoi s-a uitat, l-a văzut pe Barabas Cristian lovit, căzut la pământ, ulterior transportat la spital. Cu ocazia efectuării expertizei medico legale nr. 850/19.10.2011, I.M.L. Tg. Mureş a constat  că prin fapta de lovire din  12.09.2010 viaţa persoanei vătămate Barabas Cristian a fost pusă în pericol.

Dacă inculpatul susţine că l-a lovit pe Barabas Cristian cu parul în cap fără să dorească în mod deosebit să-i pricinuiască acestuia suferinţe, ci a aruncat înspre grupul familiei Barabas, mama şi tatăl persoanei vătămate au declarat că inculpatul l-a lovit direct în cap cu parul pe fiul lor. Ceilalţi martori cu care era inculpatul implicat în scandal, nu-şi amintesc când Barabas Cristian a fost lovit.

Starea de provocare invocată de inculpat nu va fi reţinută de instanţă întrucât nu este susţinută de nici un alt mijloc de probă, iar inculpatul nu a solicitat instanţei administrarea vreunui mijloc de probă care să susţină această teză probatorie.

În drept, fapta inculpatului care la data de 12.09.2010, seara, a lovit-o pe persoana vătămată Barabas Cristian cu parul în zona capului punându-i acestuia viaţa în primejdie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală gravă prev. de art. 182 al.2 C.penal.  Inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie indirectă, folosind un par, a putut prevedea realizarea consecinţelor care s-au şi produs în cauză, deşi nu a urmărit în mod special acest lucru, a acceptat posibilitatea producerii lui manifestând indiferenţă faţă de integritatea fizică a persoanei.

Pentru comiterea acestei infracţiuni inculpatul va fi condamnat. În temeiul art. 182 al.2 C.penal potrivit cu care fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii consecinţele punerii în primejdie a vieţii persoanei se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani, şi a dispoziţiilor art. 396 al.2 C.pr.penală, instanţa urmează să-i aplice inculpatului o pedeapsă la individualizarea căreia va avea în vedere dispoziţiile art. 52 C.penal, 72 C.penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei va avea în vedere criteriile generale prevăzute de textul legal, anume dispoziţiile părţii generale, limitele de pedeapsă, gradul de pericol social concret al faptei determinat de împrejurările comiterii acesteia, în plus vor fi avute în vedere elementele ce caracterizează persoana inculpatului, inclusiv conduita sinceră a acestuia. Pedeapsa ce i se va aplica este de natură a asigura reeducarea sa şi evitarea săvârşirii de noi infracţiuni. Potrivit fişei sale de cazier judiciar, rezultă că inculpatul a suferit în trecut o condamnare de 6 luni închisoare cu suspendare, pentru furt calificat în 05.11.2001, dar comiterea acestei infracţiuni care face obiectul prezentului dosar a fost posibilă în cadrul unui complex de împrejurări, care au contribuit şi ele la o conduită antisocială, abaterea inculpatului de la o conduită normală, obişnuită. Membrii familiei Barabas,  uniţi şi nervoşi şi pentru un simplu gest al inculpatului, au susţinut şi întreţinut conflictul creat şi produs de inculpat, iar scandalul s-a amplificat în condiţiile în care participanţii erau în număr relativ mare şi înverşunaţi să-şi apere bunurile.

Instanţa, având în vedere acest complex de împrejurări care au contribuit ca inculpatul să se abată de la conduita sa obişnuită, şi ţinând seama de circumstanţele comiterii faptei , va aplica inculpatului minimul prevăzut de lege pentru fapta comisă. Nu va reţine nici una dintre circumstanţele atenuante prev. de art. 74 C.penal. Inculpatul a recunoscut că a vrut doar să împiedice grupul familiei Barabaş să înainteze spre el şi a rupt un par dintr-un gard apropiat şi l-a aruncat înspre cei din familia Barabas, respectiv unde era tatăl Barabaş I., mama şi sora Barabaş Rodica, Ribana şi Barabaş  Cristian intenţionând să lovească pe oricare dintre ei, dar că a aruncat şi apoi a fugit şi a auzit ţipete, realizând că parul pe care l-a aruncat l-a lovit în cap pe Barabaş Cristian, lovitura fiind destul de serioasă,  că sora acestuia striga că moare. Instanţa reţine că zona capului  unde inculpatul a fost nimerit cu parul, este o zonă vitală, prin lovirea căreia cu un corp contondent se pot produce consecinţe grave, ca cele din speţă, pe care inculpatul le-a acceptat.

Instanţa comparând cele două legi, art. 182 al.2 C.penal 1969 şi art. 194 al.1  lit.e raportat la art. 193 C.penal constată că pedeapsa prev. de art. 182 al.2 C.penal este de la 2 la 10 ani, şi cea potrivit legii noi de la 2 – 7 ani, dar pentru că se orientează spre minimul special, va aplica legea penală în vigoare la data comiterii faptei, întrucât nu sunt prevederi mai favorabile în legea nouă, în plus ca modalitate de executare va opta pentru măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 care se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal nou.  Regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei, conform art. 15 al.1,2 LPANPC, inclusiv  sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prev. de Codul penal din 1969. Potrivit art. 5 NCP al.1, în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii şi până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. Potrivit deciziei nr. 5/26.05.2014 în dosar nr. 5/1/2014 ICCJ a statuat în mod obligatoriu că în  aplicarea art. 5 din C.penal se are în vedere  criteriul aprecierii  globale a legii penale mai favorabile.

Pentru aceste motive instanţa îl va condamna pe inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, însă faţă de persoana inculpatului şi împrejurările în care s-a comis fapta, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi prin condamnarea cu suspendarea a  executării pedepsei închisorii, inculpatul având 4 copii minori, această abatere s-a produs după  9 ani de la condamnarea anterioară, inculpatul având în acest timp un mod de comportare disciplinat în  societate.

Cu privire la latura civilă a cauzei, instanţa reţine faptul că persoana vătămată Barabaş Cristian s-a constituit parte civilă cu suma de 50.000  lei daune morale şi 786,34 lei daune materiale, ultimele dovedite cu înscrisuri şi declaraţii de martori şi pe care instanţa i le va acorda ca fiind dovedite şi întemeiate. Cât priveşte daunele morale instanţa va trebui să ţină seama în aprecierea lor de faptul că ele trebuie să reprezinte o justă compensare a prejudiciului moral suferit ca urmare a săvârşirii infracţiunii şi nu să constituie o îmbogăţire fără justă cauză. Astfel, faţă de diagnosticul descris în certificatul medico legal, aprecierea medicilor privind pericolul pentru viaţa persoanei vătămate întrucât lovitura a vizat capul acestuia, consideră că suma de 20.000 lei este proporţională pentru prejudiciul suferit de persoana vătămată şi-l va obliga pe inculpat la plata acestei sume. Potrivit art. 1357 C.civil cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.

Va obliga inculpatul şi la plata cheltuielilor judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.396 al. 2 CPP, raportat la art 182 al. 2 Cod penal, condamnă pe inculpatul G.I. , zis Ghiţă , fiul  lui Ioan şi Ana, născut la data de 14.06.1085 în Sovata, jud Mureş, domiciliat în com Vânători , jud Mureş , cetăţean român, fără ocupaţie , căsătorit, cu antecedente penale  posesor al CI seria MS nr. 605852, CNP 1850614261322, la pedeapsa  de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea la data de 12.09.2010 , împotriva persoanei vătămate  B. Cristian Marian , a infracţiunii de vătămare corporală gravă, prev de art 182 al. 2 Cod penal.

În temeiul  art 71 Cod penal interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă  accesorie , drepturile  prev. de art  64 al. 1 lit. a teza  a II-a şi lit. b Cod penal.

În temeiul disp. art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a  executării pedepsei aplicate pe durata unui  termen de încercare de 4 ani calculat  potrivit art 82 al. 1 Cod penal.

În temeiul art. 71 al. 5 Cod penal coroborat cu art 81 Cod penal constată  că pe durata suspendării condiţionate a executării  pedepsei  închisorii este suspendată şi executarea  pedepselor accesorii.

În temeiul  art 83 Cod penal atrage atenţia inculpatului  privind posibilitatea revocării suspendării  condiţionate a executării pedepsei.

Potrivit art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la acest inculpat , după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În temeiul art 397 Cod procedură penală raportat la art 23 CPP , art 1357 Cod civil , admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpatul la  plata sumei  de 786,34 lei despăgubiri materiale şi  suma de 20.000 lei despăgubiri  morale în favoarea părţii civile Barabaş Cristian Marian .

Respinge restul pretenţiilor  de până la 50.000 lei despăgubiri  morale.

În temeiul art 274 al. 1 Cod penal , obligă inculpatul la  plata sumei de 495  lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 195 lei în faza de urmărire penală şi 300 lei în faza de judecată.

În temeiul art 276 al. 1,2 Cod procedură penală, obligă inculpatul să  plătească persoanei vătămate B. Cristian Marian  suma de 2.000 lei cheltuieli judiciare  făcute de acesta.

Cu drept de apel în  10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 12.09.2014.

Preşedinte,

Gabriela Boşoteanu

Grefier,

Monica Gligor

M.G. 16 Septembrie 2014