Plangere impotriva rezolutiei directorului orc

Hotărâre 808 din 18.03.2014


sentinta civila nr.808/18.03.2014

DOMENIU: plângeri

Titlu: PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI DIRECTORULUI ORC; REPUNERE IN TERMEN

Autor: JUD.Negotei Liliana

Prin sentinta civila nr.808/18.03.2014, tribunalul a respins cererea de repunere in termen a plangerii impotriva rezolutiei directorului ORC,

ca neintemeiata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a avut in vedere urmatoarele:

Prin cererea  înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova sub  acelaşi număr la data de 10 ianuarie 2014, reclamantul  P.L a solicitat repunerea în termen şi anularea certificatului de radiere al societăţii pârâte  SC M.S SRL  Ploieşti.

În motivarea cererii a arătat că la  termenul de judecată din data de 12.12.2013,  a aflat că asociatele firmei  SC M.S SRL  au radiat în  mod voluntar firma obţinând hotărâre judecătorească în acest sens,. Motiv ce l-a determinat pe reclamant să formuleze prezenta Cerere De  Repunere În Termen fiindu-i ascunse demersurile efectuate.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că la data de 10.04.2013 a depus cerere  de chemare în judecată la Tribunalul Călăraşi a firmei  SC M.S din Ploieşti,reprezentată de administratorul S. O. A recurs la acest  mod de procedură întrucât i-au fost reţinute diverse sume de bani reprezentând neacordarea salariului integral în conformitate cu normele legale cât şi a contractului comercial, „reţineri nejustificate din diurnă”, neacordarea drepturilor băneşti  a concediilor de odihnă aferente, precum şi neacordarea indemnizaţiilor de concediu medical în conformitate cu codul 14 – de boală, reclamantul fiind suferind de neoplazie.

A mai susţinut reclamantul că asociatele firmei  SC M S SRL motivând art.235 din legea nr.-31/1990 au formulat cerere de radiere a  societăţii în speranţa că vor fi achitate de răspundere în faţa legii, încercând să se sustragă de la plata sumelor datorate în  urma calcului efectuat de expertul contabil judiciar desemnat de Tribunalul Călăraşi.

A mai susţinut reclamantul că starea de sănătate a acestuia s-a înrăutăţit în ultima perioadă de timp, situaţie de care a profitat administratorul societăţii S O, obţinând un verdict de dizolvare a firmei, folosindu-se de declaraţii mincinoase, atât prin anunţul publicat în Monitorul Oficial cît şi prin faptul că a declarat neadevărul în faţa expertului contabil.

În drept s-au invocat art.25 alin.1 şi 7 din Legea nr.448/2006.

În dovedirea cererii reclamantul a depus  certificat radiere menţiuni emis de  ONRC Prahova, fila 6 dosar, copie încheiere legalizare fila 7 dosar,  rezoluţie  ONRC Prahova nr.20239/14.11.2013, copie certificat medical fila 16, copie carte identitate fila 17, copia dosar nr.958/116,2013, înscrisuri, încheiere de şedinţă din 3.07.2013, întâmpinare, filele 20-60.

Pârâta,  deşi legal citată nu s-a  prezentat în instanţă şi nici nu a formulat întâmpinare, insa a depus la dosarul cauzei un memoriu prin care arata ca societatea a fost radiata prin Incheierea din 14.11.2013 a ORC Prahova, invederand instantei ca nu s-au emis citatii in cauza pe numele societatii sau al administratorului acesteia.

Pe fondul cauzei solicita respingerea cererii petentului ca inadmisibila.

În cauză, s-a administrat proba cu înscrisuri şi certificatul constatator  emis de ONRC Prahova, privind  SC M S SRL.

 Prin incheierea de sedinta din data de 26.02.2014 s-a dispus emiterea unei adrese catre ONRC de pe langa Tribunalul Prahova in vederea comunicarii datei la care a fost publicata in Monitorul Oficial mentiunea radierii SC M S SRL.

Analizând actele şi lucrările dosarului tribunalul reţine următoarele:

Conform disp. art.6 alin. (3)  din OUG 116/2009  :  „ Impotriva rezolutiei directorului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plangere in termen de 15 zile de la pronuntare pentru parti si de la data publicarii rezolutiei sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

(4) Plangerea se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza instantei plangerea.

(6) Instanta solutioneaza plangerea in complet alcatuit dintr-un singur judecator, in camera de consiliu, fara citare. Instanta poate sa solicite orice lamuriri si dovezi partii sau informatii scrise autoritatilor competente.

(7) Hotararea pronuntata in solutionarea plangerii este executorie si este supusa numai recursului „.

Petentul a solicitat prin prezenta cerere, repunerea in termenul de a formula plangere impotriva rezolutiei directorului ORC, prin care s-a dispus radierea societatii SC M S SRL, cu care petentul se afla in litigiu intr-o alta cauza.

Pentru a se putea pronunta asupra cererii de repunere in termen, instanta urmeaza sa verifice data la care Rezolutia nr. 20329/14.11.2013 prin care s-a admis cererea de radiere, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Din datele furnizate de ORC de pe langa Tribunalul Prahova a reiesit ca Rezolutia nr. 20329/14.11.2013 prin care s-a admis cererea de radiere  a societatii SC M S SRL a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 6749 din data de 2.12.2013.

Prin urmare, potrivit disp. art. 6 alin.3 mentionat mai sus, de la aceasta data incepe sa curga termenul de 15 zile in care orice persoana interesata, in speta, petentul, poate sa faca plangere impotriva acestei rezolutii.

Instanta retine ca petentul s-a adresat cu prezenta cerere Tribunalului la data de 08.01.2014, cu mult peste termenul prevazut de lege, termen care s-a implinit la data de 19.12.2014.

Arata petentul ca a aflat despre radierea societatii in sala de judecata, intr-un alt litigiu, la data de 12.12.2013, data la care se afla inca înlăuntrul termenului legal de a formula plangere impotriva rezolutiei.

Imprejurarea ca a formulat prezenta cerere abia la 8.01.2014, fara sa arate care au fost imprejurarile obiective care l-au impiedicat sa formuleze plangerea impotriva rezolutiei  in termenul prevazut de lege, nu exonereaza  petentul de respectarea dispozitiilor legale, instanta neputand sa il repuna in termenul prevazut de art.6 alin.3 in circumstanţele date.

In consecinta, pentru considerentele aratate in cele ce preced, instanta va respinge cererea de repunere in termen ca neintemeiata.

Totodata, instanta va respinge cauza având ca obiect ,,plângere împotriva rezoluţiei directorului ORC”, ca tardiv formulată.

Domenii speta