Contestaţie la executare

Decizie 198 din 20.05.2014


Prin sentinţa penală nr. 622/5.03.2014 a Judecătoriei Bacău s-a dispus în temeiul art 23 din Legea nr. 255/2013 admiterea contestaţiei la executare formulata de Comisia constituita la Penitenciarul de Minori si Tineri Bacau in baza HG nr. 836/2013 privind pe condamnatul G.D., aflat in PNT Bacau.

In temeiul art 21 al. 1 si 3 din Legea nr. 187/2012 s-a înlocuit pedeapsa rezultanta de 3 ani si 3 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 204/12.03.2013 a Judecătoriei Buzău ramasa definitiva prin decizia penala nr. 663/10.05.2013 a Curtii de Apel Ploieşti cu masura educativa a internarii intr-un centru de detentie pe o perioada de 3 ani si 3 luni.

In temeiul art 21 al. 4 din Legea nr. 187/2012 s-a considerat ca executata din durata masurii educative a internarii intr-un centru de detentie perioada executata din pedeapsa inchisorii din data de 19.01.2013 la zi.

In temeiul art 6 Cp rap la art 113-114 Cp s-a constatat ca pedepsele accesorii prev de art 64 al. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cp, aplicate prin sentinta penala nr. 204/12.03.2013 a Judecatoriei Buzău ramasa definitiva prin decizia penala nr. 663/10.05.2013 a Curtii de Apel Ploieşti nu se mai executa.

In temeiul art 6 Cp rap la art 113-114 Cp, art 515 al. 1 Cpp  s-a anulat mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 249/2013 din data de 13.05.2013 al Judecatoriei Buzau.

S-a dispus emiterea de noi forme de executare.

In temeiul art. 515 al. 1 Cpp s-a dispus transmiterea unei copii de pe prezenta sentinta Penitenciarului de Minori si Tineri Bacau, locul de detinere al condamnatului.

In temeiul art 275 al. 3 Cpp cheltuielile judiciare avansate de catre stat au ramas in sarcina acestuia.

Pentru pronunţarea sentinţei prima instanţă a reţinut că potrivit art. 6 alin. (1) C. pen., când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim.

În cauză, persoana condamnată se află în executarea unei pedepse de 3  închisoare si 3 luni, pronunţată printr-o hotărâre definitivă.

În urma intrării în vigoare a NCP inculpaţilor minori li se pot aplica doar măsuri educative neprivative de libertate şi măsuri educative privative de libertate nu şi pedepse, motive pentru care  instanţa a înlocuit pedeapsa de 3 ani  si 3 luni închisoare, cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie.

Potrivit prevederilor art 21 din LAP a noului cod penal pedeapsa închisorii executabilă, pentru infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii .

 S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii emis pe numele persoanei condamnate şi de asemenea s-a înlăturat executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului minor, motivat de faptul că pedeapsa accesorie însoţeşte o pedeapsă cu închisoarea şi nu o măsură educativă.

In temeiul art. 515 al. 1 Cpp s-a dispus transmiterea unei copii de pe prezenta sentinţă Penitenciarului de Minori si Tineri Bacau, locul de detinere al condamnatului. In temeiul art 275 al. 3 Cpp cheltuielile judiciare avansate de catre stat au rămas in sarcina acestuia.

Împotriva acestei sentinţe a formulat contestaţie, în termen legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău care o critică pentru nelegalitate deoarece Din conţinutul sentinţei penale nr. 204/12.03.2013 a Judecătoriei Buzău rezultă că persoanei condamnate i s-au aplicat 2 pedepse cu închisoarea, de 6 luni, respectiv 1 an şi 9 luni închisoare pentru fapte comise după împlinirea vârstei de 18 ani (data săvârşirii 18.01.2013). Prin aceeaşi hotărâre s-a revocat, în temeiul art. 83 N.C.p., suspendarea condiţionată a executării unei pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată pentru comiterea unei infracţiuni în timpul minorităţii (sentinţa penală nr. 590/22.06.2010 a Judecătoriei Buzău, definitivă prin neapelare la data de 08.07.2010, acte materiale comise în perioada 26.08.2009-23/24.01.2010).

Conform disp. art. 21 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pedeapsa închisorii executabilă, aplicată în baza Codului penal din 1969 pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii, se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii, iar conform alin. 3, în cazul pluralităţii de infracţiuni, înlocuirea prevăzută la alin. 1 se face cu privire la pedeapsa rezultantă.

Consideră că prevederile art. 21 alin. 3 din Legea nr. 187/2012 se aplică cu privire la o pedeapsă rezultantă în cazul unei pluralităţi de infracţiuni, toate săvârşite în timpul minorităţii, nu şi în cazul unei pedepse rezultante ca urmare a comiterii de infracţiuni atât în timpul minorităţii, cât şi după împlinirea vârstei de 18 ani.

Tribunalul, analizând hotărârea atacată cu privire la motivele invocate, precum şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, consideră că această contestaţie este întemeiată.

Potrivit art. 21 al. 1 Lg. 187/2012 pedeapsa închisorii executabilă, aplicată în baza codului penal din 1969 pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii, se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii.

Iar potrivit art. 21 al. 3 Lg. 187/2012 în cazul pluralităţii de infracţiuni, înlocuirea se face cu privire la pedeapsa rezultantă.

Aşadar, din cele 2 texte legale rezultă că  toate infracţiunile trebuie să fi fost comise în timpul minorităţii şi se înlocuieşte pedeapsa rezultantă cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie.

Întrucât cele două pedepse de (6 luni închisoare şi de 1 an  şi 9 luni închisoare) au fost aplicate condamnatului prin sentinţa penală nr. 204/12.03.2013 a Judecătoriei Buzău pentru fapte comise după împlinirea vârstei de 18 ani, instanţa de fond în mod nelegal a înlocuit pedeapsa rezultantă cu măsura educativă.

Astfel, Tribunalul în baza art. 425/1 al. 7 pct. 2 lit. a cod pr. penală va admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău împotriva sentinţei penale nr. 622/5.03.2014 a Judecătoriei Bacău pe care o va desfiinţa în totalitate. Reţinând cauza spre rejudecare şi în fond, în baza art. 23 Legea nr. 255/2013 rap la art. 595 C.pr.penală s-a respins ca nefondată sesizarea Comisiei de evaluare a incidenţei aplicării legii penale mai favorabile din cadrul Penitenciarului Bacău privind pe condamnatul G.D.

Conform art. 275 al. 3 C.pr.penală cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Se va constata că intimatul G.D. a fost asistat de apărător din oficiu.