Pretenţii

Sentinţă civilă 6782 din 10.12.2013


Prin sentinţa civilă nr. 6782 din 10 decembrie 2013  a Tribunalului Arad, pronunţată în dosarul nr. 10826/55/2013, s-a admis acţiunea formulată de reclamantă şi a fost obligată pârâta să plătească acesteia 60.000 lei reprezentând debit, cu dobânzile legale penalizatoare şi 5305 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

 S-a statuat în considerente, că lucrările dosarului vădesc fără nici un echivoc cele afirmate de reclamantă potrivit demersului judiciar iniţiat şi anume că potrivit raporturilor contractuale existente între părţile litigante în sarcina pârâtei s-a născut obligaţia achitării lucrărilor efectuate, în cuantum de 60.000 lei, obligaţie neîndeplinită de aceasta, în pofida faptul că reclamanta şi-a îndeplinit cu bună credinţă obligaţiile contractuale.

Cât priveşte apărările formulate în cauză de către pârâtă, acestea în nici un caz nu pot fi primite de către instanţă întrucât pe de o parte nu există autoritate de lucru judecat, cum eronat consideră aceasta, întrucât litigiile care sunt vizate de parte s-au derulat în procedura specială a ordonanţei de plată reglementată de OUG nr. 119/2007, iar pârâta avea capacitatea de a contracta, care derivă de la lege, dar şi din dreptul invocat pe care îl deţine cu privire la imobil.

Nu în ultimul rând, nu se pune problema incidenţei excepţiei de neexecutare a contractului, cum iarăşi fără temei a considerat pârâta, atâta timp cât nu sunt întrunite cumulativ toate condiţiile „exceptio non adimpleti contractus”, în concret aceea de a exista o neexecutare a obligaţiilor din partea celuilalt contractant sau ca neexecutarea să nu se datoreze faptei celui care invocă excepţia de neexecutare, faptă care l-ar fi împiedicat pe celălalt să-şi execute obligaţia.