Verificarea măsurii preventive în camera preliminară. Menţinere

Sentinţă penală 100 din 03.12.2014


Prin încheierea din 27.11.2014 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Turnu Măgurele în dosarul nr… s-a respins ca neîntemeiată cererea Parchetului de pe lângă aceeaşi instanţă pentru menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul TN.

A dispus ca onorariul în sumă de 100 lei pentru apărătorul desemnat din oficiu să fie suportat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru a dispune astfel, prima instaţă a reţinut că prin rechizitoriul din 21.11.2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele a fost trimis în judecată, sub control judiciar,  inculpatul  TN pentru infracţiunea de furt prev. de art..228 alin.1 C.pen., în dauna persoanei vătămate MAK. solicitându-se menținerea măsurii controlului judiciar.

În actul de sesizare s-a reţinut că persoana vătămată MAK., în după-amiaza zilei de 13.07.2014 a mers, împreună cu fiul său minor în vârstă de 2 ani şi 10 luni, la farmacia C. din mun. T, iar după ce a efectuat cumpărături, fiind preocupat de copilul minor, şi-a uitat cele două telefoane mobile mărcile I PHONE 5 şi NOKIA C 3 pe tejgheaua farmaciei.

În momentul în care a urcat în autoturism, a constatat lipsa celor două telefoane mobile şi s-a întors în farmacie pentru a şi le recupera, însă nu le-a mai găsit, acestea fiind sustrase de inculpatul TN şi concubina acestuia inculpata CM.

Astfel, după ce persoana vătămată MAK a ieşit din farmacie, în incinta acesteia au intrat inculpaţii TN şi CM pentru a cumpăra medicamente.

În momentul în care a observat pe tejghea cele două telefoane mobile uitate de persoana vătămată, inculpatul TN a luat unul dintre acestea, respectiv pe cel marca I PHONE 5 de culoare alb, iar după ce l-a introdus în buzunarul pantalonilor cu care era îmbrăcat, i-a făcut semn inculpatei CM  să ia şi ea cel de-al doilea telefon mobil.

Inculpata CM a luat de pe tejghea telefonul mobil marca NOKIA C 3 de culoare negru, iar după ce au cumpărat medicamente, cei doi inculpaţi au părăsit farmacia, având telefoanele mobile sustrase asupra lor.

La data de 21.07.2014 inculpatul TN a predat lucrătorilor de poliţie şi cele două cartele care se aflaseră în telefoanele mobile sustrase şi pe care le oprise în momentul vânzării acestora martorului SM.

Prin ordonanța din 7.10.2014 s-a dispus reținerea inculpatului TN. pe o durată de 24 ore începând de la 7.10.2014 ora 16,45 măsura încetând la 8.10.2014 ora 16,45.

Prin ordonanța din 7.10.2014 s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului TN pentru săvârșirea infracțiunii de furt în dauna patrimoniului persoanei vătămate MAK  prev.de art. 228 alin.1 C.pen.

Prin ordonanța din 7.10.2014 s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpatul TN pe durata întregului proces penal inculpatul trebuind să respecte obligațiile de a se prezenta la parchet și poliție de câte ori este chemat, să informeze parchetul de schimbarea locuinței, să se prezinte la organul de poliție conform programului de supraveghere, să nu părăsească țara decât cu încuviințarea procurorului, să nu se apropie de persoana vătămată și să nu comunice cu ea și cu martorii, să comunice periodic din 5 în 5 zile, informații relevante despre mijloacele sale de existență, să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

S-a solicitat menținerea măsurii controlului judiciar apreciindu-se de parchet că măsura este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, că sunt îndeplinite, în continuare, condiţiile prevăzute de art. 202 alin. (3) C. proc. pen., şi că subzistă temeiurile care au determinat luarea acestei măsuri, caracterul necesar şi proporţional al acesteia cu gravitatea acuzaţiei şi scopul urmărit, deoarece inculpatul a săvârşit infracţiune de furt pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau amendă, şi pe baza evaluării gravităţii faptelor, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, proporţionalitatea controlului judiciar cu gravitatea acuzaţiilor, fapte care se caracterizează în concret, printr-o periculozitate semnificativă, conform disp. art. 348 C. proc. pen. raportat la art. 207 C. proc. pen.

Judecătorul de cameră preliminară al primei instanţe a constatat că în cauză există probe și indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a comis infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată.

Cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele pentru menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul TN a fost apreciată ca neîntemeiată şi a fost respinsă.

Măsurile preventive sunt necesare, potrivit art. 202 C.pr.pen., între altele, pentru împiedicarea sustragerii suspectului sau inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată.

În speţă, judecătorul de cameră preliminară al primei instanţe a reţinut că inculpatul a fost prezent la actele de urmărire penală, a recunoscut şi regretat fapta, fiind de acord să achite împreună cu concubina sa şi restul de 350 lei reprezentând prejudiciu nerecuperat.

Cum nu sunt indicii că inculpatul se va sustrage de la judecată, s-a apreciat că judecata acestuia se poate face şi în absenţa unor măsuri preventive.

Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele.

Se motivează că în cauză există probe şi indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul major TN a comis infracţiunea de furt în dauna patrimoniului persoanei vătămate MAK., faptă prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 din C. pen., că măsura preventivă neprivativă de libertate a controlului judiciar este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, că sunt îndeplinite, în continuare, condiţiile prevăzute de art. 202 alin. (3) C. proc. pen., şi că subzistă temeiurile care au determinat luarea acestei masuri.

Dat fiind caracterul necesar şi proporţional al acesteia cu gravitatea acuzaţiei şi scopul urmărit, cum inculpatul a săvârşit infracţiune de furt pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau amendă, şi pe baza evaluării gravităţii faptelor, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care provine inculpatul, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, proporţionalitatea controlului judiciar cu gravitatea acuzaţiilor, fapte care se caracterizează în concret, printr-o periculozitate semnificativă, conform disp. art. 348 C. proc. pen. raportat la art. 207 C. proc. . pen., procurorul a solicitat judecătorului de cameră preliminară menţinerea măsurii preventive neprivative de libertate a controlului judiciar, prin constatarea legalităţii şi temeiniciei acesteia, Ia primirea dosarului, faţă de inculpatul TN.

Se susţine că în mod eronat judecătorul de cameră preliminară a apreciat că cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele pentru menţinerea măsurii preventive neprivative de libertate a controlului judiciar faţă de inculpat este neîntemeiată.

Astfel, pe de o parte, erau în continuare îndeplinite cerinţele pentru a se menţine măsura controlului judiciar împotriva inculpatului, iar pe de altă parte, potrivit art. 207 alin. 1 şi 2 Cpp., când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului faţă de care s-a dispus o măsură preventivă, rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează judecătorului de cameră preliminară de la instanţa competentă, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia, iar în termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, judecătorul de cameră preliminară verifică din oficiu legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.

De asemenea, potrivit art. 207 alin. 4 şi 5 Cpp., când constată ca temeiurile care au determinat luarea măsurii se menţin sau există temeiuri noi care justifică o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere menţinerea măsurii preventive faţă de inculpat, iar când constată că au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive şi nu există temeiuri noi care să o justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii preventive, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia şi punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

Deci soluţiile care pot fi dispuse de judecătorul de cameră preliminară la verificarea, din oficiu, a legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive, Ia primirea dosarului sunt:

-  menţinerea măsurii preventive faţă de inculpat;

-  revocarea măsurii preventive faţă de inculpat;

-  înlocuirea măsurii preventive faţă de inculpat.

Ori, din lecturarea dispozitivului încheierii penale contestate, observăm că judecătorul de cameră preliminară nu a dispus niciuna dintre soluţiile procesuale, prevăzute de NCPP, mărginindu-se să dispună „Respinge ca neîntemeiată cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele pentru menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul TN”.

Examinând contestaţia formulată potrivit art. 347 Cpp., tribunalul constată că este întemeiată.

Astfel, art. 207 alin. 4 şi 5 Cpp., prevede soluţiile ce le poate adopta judecătorul de cameră preliminară la verificarea măsurii preventive luate împotriva inculpatului pe parcursul urmăririi penale, respectiv: menţinerea, revocarea sau înlocuirea acesteia.

În cauză, judecătorul de cameră preliminară nu a pronunţat o atare soluţie, ceea ce atrage nelegalitatea încheierii pronunţate, chiar dacă, pe fond, măsura dispusă echivalează cu o revocare a controlului judiciar deja instituit.

Sub acest aspect, judecătorul de cameră preliminară de la tribunal apreciază că se impune desfiinţarea încheierii contestate.

Referitor la temeinicie, se apreciază că în continuare există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunea de furt în participaţie, faptă prev. şi ped. de art 228 alin. 1 Cp., pe care a recunoscut-o la urmărirea penală recuperând parţial prejudiciul şi pentru care este trimis în judecată, fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 202 alin. 1 Cpp.

De asemenea, măsura preventivă neprivativă de libertate a controlului judiciar este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal.

Astfel, din fişa de cazier a inculpatului rezultă că acesta are multiple condamnări tot pentru infracţiuni de furt calificat, săvârşite în stare de recidivă post-executorie, dar şi pentru infracţiuni de violenţă, ceea ce denotă un potenţial criminogen ridicat, dar şi o periculozitate sporită a inculpatului, justificând temerea rezonabilă că lăsat în afara controlului judiciar, riscul de a fi reluată, de către inculpat, activitatea infracţională este prezent şi actual.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 205 Cpp., se va admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele împotriva încheierii din 27.11.2014 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Turnu Măgurele .

Se va desfiinţa încheierea, urmând a se menţine măsura controlului judiciar dispusă prin ordonanţa nr. … din 07.10.2014 a  Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, constatându-se legalitatea şi temeinicia ei.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.