Furtul calificat

Sentinţă penală 84 din 03.10.2011


Dosar nr. 754/199/2011

JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢA PENALĂ NR. 84

Şedinţa publică de la 03 Octombrie 2011

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr. 259/P/08.06.2011 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului R. D. S., pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat, prevăzut de art. 20 raportat la art. 208 al. 1-209 al. 1, lit. e,g,i şi al. 3 lit. h Cod penal.

S-a reţinut în sarcina inculpatului că în seara zilei de 29.03.2011, în jurul orei 21,00 a încercat să sustragă fibră optică din reţeaua TV a SC S.SRL , de pe raza satului B., jud. B. din loc public, cauzând un prejudiciu de 4 533,122 lei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În seara zilei de 29.03.2011, în jurul orei 19,00, inculpatul s-a întâlnit în punctul numit „Podul Boiţa” din satul B., comuna B., cu mai multe persoane, între care martorii B. Gh.-E. şi S. M.-G., cărora le-a spus că are probleme financiare şi ar vrea să sustragă cablu de pe stâlpii din zonă pentru a-l valorifica la fier vechi şi a face rost de bani.

În aceeaşi seară, în jurul orei 21,00, având asupra sa un cleşte împrumutat de la martorul B. Gh. E. inculpatul  s-a deplasat în punctul numit „Podul Boiţa”, din satul B., comuna B., în dreptul imobilului cu nr. 349 şi a escaladat un stâlp cu scopul de a sustrage cablu din reţeaua de televiziune pentru a-l valorifica ulterior ca sârmă de cupru şi fier vechi.

Cu ajutorul cleştelui, inculpatul a încercat să taie cablul TV de pe un stâlp, însă nu a reuşit, astfel că a tras de cablu până s-a rupt. În momentul în care a coborât de pe stâlp s-a aprins un bec al instalaţiei de iluminat public, inculpatul s-a speriat, a abandonat cablul şi a fugit pentru a nu fi văzut la faţa locului, aruncând cleştele în curtea martorului S.. Martorul B. a prezentat organelor de poliţie cleştele folosit de inculpat la comiterea faptei.

La urmărirea penală, inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii şi a descris modul de operare, motivându-şi rezoluţia infracţională prin lipsa banilor.

Partea vătămată SC S. SRL Bacău s-a constituit  parte civilă în cauză cu suma de 4.533,122 lei.

 Fapta inculpatului întocmeşte în drept elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la furt calificat, prevăzut de art. 20 raportat la art. 208 al. 1, 209 al. 1, lit. a,g,i Cod penal şi al. 3 lit. h Cod penal şi se probează cu procesul verbal de consemnare a plângerii sau denunţul  verbal, adresa nr. N.I. 095/30.03.2011 de constituire parte civilă, declaraţiile martorilor din lucrări, coroborate cu declaraţiile inculpatului.

La individualizarea judiciară  a pedepsei, instanţa va avea  în vedere criteriile de individualizare a pedepselor prevăzute de art. 72 Cod penal (gradul de pericol social al infracţiunii, împrejurările comiterii, cuantumul prejudiciului dar şi persoana inculpatului care a avut o poziţie sinceră la urmărirea penală dar s-a sustras de la judecată şi posedă antecedente penale).

Astfel inculpatul a mai fost condamnat anterior la pedeapsa de 3 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei prin sentinţa penală 15/04.02.2011 a Judecătoriei Buhuşi, fapta dedusă judecăţii, fiind săvârşită în termenul de încercare al acestei suspendări, instanţa urmând a aplica dispoziţiile art. 83 Cod penal.

Faţă de circumstanţele reale şi cele personale ale inculpatului, instanţa apreciază că scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins numai cu executare în regim de detenţie.

În cauză se vor aplica dispoziţiile art. 74 lit. c şi 76 lit. d Cod penal.

Urmează ca instanţa să revoce suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală 15/2011 a Judecătoriei Buhuşi care se va executa alături de pedeapsa aplicată în cauză.

Va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, teza a doua, lit. b Cod penal, pe durata şi în condiţiile art. 71 al. 2 Cod penal,  pedeapsa închisorii fiind incompatibilă cu exercitarea funcţiilor publice, la care se referă textul arătat.

În temeiul art. 14, 346 Cod procedură penală şi art. 998 Cod civil, va obliga inculpatul la plata despăgubirilor civile către partea civilă conform adresei de constituire parte civilă.

Va dispune plata din fondurile M.J.L.C. a onorariului pentru apărător oficiu la instanţă pentru inculpat.

.

P.A.

Romania

Judecătoria Buhuşi judeţul Bacău

Dosar nr.  754/199/2011 din  06.10.2011 , cod operator 2852

Copie de pe dispozitivul sentinţei penale nr. 84  pronunţată de Judecătoria Buhuşi la data de  03.10.2011

H o t ă r ă ş t e;

În temeiul art. 20 rap. la art. 208 al. 1- 209 al. 1 lit. e,g,i Cod penal  şi al. 3 lit. h Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. c şi 76 lit. d Cod penal;

Condamnă inculpatul RĂUŢĂ DANIEL SILVIU fiul lui Dumitru şi Gedina, născut la  27.07.1986 în Medgidia, jud. Constanţa, cetăţean român, domiciliat în comuna Blăgeşti, sat Blăgeşti, jud. Bacău, CNP.  1 86 07 27 13 28 33, cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii  de tentativă la furt calificat, la pedeapsa de 7 luni închisoare.

În temeiul art. 83 Cod pena, revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală 15/04.02.2011 a Judecătoriei Buhuşi, care se va executa alături de pedeapsa dedusă judecăţii.

Pedeapsă de executat: 10 luni închisoare.

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b Cod penal, pe durata şi în condiţiile art. 71 al. 2 Cod penal.

În temeiul art. 14, 346 Cod procedură penală şi art. 998 Cod civil, obligă inculpatul să plătească părţii civile SC  SEMITECH SRL BACĂU  suma de 4.533,122 lei cu titlu de despăgubiri civile.

Dispune plata din fondurile  M.J. a onorariului pentru apărător oficiu la instanţă în sumă de 200 lei av. Axente Andreea.

În temeiul art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul  să plătească statului cu titlu de cheltuieli judiciare suma de 380 lei  din care 30 lei Ministerului Public, 100 lei Ministerului  Administraţiei şi Internelor şi 250 lei Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 03.10.2011.

pt. conformitate, grefier