Contestaţie la executare. Art.5221 Cod Procedură Penală. Rejudecarea unei persoane extrădate.

Sentinţă penală 264 din 07.10.2011


Cererea ce face obiectul prezentei cauze este fundamentata în drept pe dispoz. art. 522/1 C.p.p. text de lege potrivit caruia în cazul în care fata de o persoana judecata si condamnata în lipsa, s-a derulat procedura de extradare în România, aceasta persoana va putea fi rejudecata, la cererea sa, de catre instanta care a judecat cauza în primul grad de jurisdictie.

De asemenea,  potrivit art. 34 alin. 1 din Legea 302/2004, în cazul în care se solicita extradarea unei persoane în vederea executarii unei pedepse pronuntate printr-o hotarâre data în lipsa împotriva sa, statul român poate refuza extradarea în acest scop daca apreciaza ca procedura de judecata a nesocotit dreptul la aparare recunoscut oricarei persoane învinuite de savârsirea unei infractiuni.

Totusi extradarea se va acorda daca statul solicitant da asigurari apreciate ca suficiente pentru a garanta persoanei a carei extradare e ceruta, dreptul la o noua procedura de judecata care sa îi salvgardeze drepturile la aparare.

Din examinarea acestor dispozitii legale, rezulta ca pentru rejudecarea unei persoane extradate este necesara îndeplinirea conditiei ca aceasta sa fi  fost judecata si condamnata în lipsa.

Pe de alta parte instanta retine ca, potrivit art. 522/1 C.p.p., cauza „ va putea” fi rejudecata numai atunci când persoana în cauza a fost judecata si condamnata în lipsa, cu nesocotirea dreptului sau la aparare si la un proces echitabil.

Dar, dispozitiile acestui articol trebuie coroborate cu considerentele Deciziei nr. 5454/2007 a ÎCCJ, în care se prevede cu claritate ca persoana extradata va beneficia de rejudecarea cauzei numai în cazul în care nu a avut cunostinta de derularea întregului proces penal.

Este adevarat ca, în toate etapele procesului penal atât în faza de urmarire penala, cât si în faza de judecata, petentul nu a participat, fiind reprezentat în faza de cercetare penala, în faza apelului si a recursului de aparator din oficiu, iar la fond având aparator ales, fara a comunica adresa la care sa fie citat, fapt pentru care acesta a fost citat la adresa de domiciliu din Caracal, chiar si cu mandat de aducere.

În plus, nu numai ca petentul a fost reprezentat în toate fazele procesului de aparator, fiindu-i deci asigurat dreptul la aparare, dar a si exercitat toate caile de atac prevazute de lege.

Prin urmare, petentului nu i-a fost încalcat în niciun fel dreptul la aparare recunoscut în art. 3 din CEDO, atâta timp cât acesta a avut tot timpul cunostiinta de desfasurarea procesului, fapt probat si prin aceea ca în etapa de fond a judecatii a avut aparator ales, iar ulterior a promovat apel si recurs în cauza, dar a refuzat sa se prezinte la judecata

Prin cererea adresata acestei instante  si înregistrata pe rolul Judecatoriei Caracal sub nr., la data de 5.09.2011, petentul condamnat B. D., detinut în Penitenciarul T. J. a formulat contestatie la executare împotriva mandatului de executare a pedepsei a pedepsei de 3 ani închisoare.

În motivarea contestatiei, arata petentul ca a fost condamnat fara a i se lua o declaratie, fara a fi confruntat cu persoanele cu care s-a asociat si fara a fi prezent, deoarece da la data de 27.08.2009 nu a mai locuit în România, ci în Spania, fiind plecat la munca.

Se mai arata de catre petent ca, doreste sa i se i-a o declaratie cu privire la faptele savârsite si pentru care a fost condamnat, declaratie fara de care i s-a încalcat dreptul la aparare, fapte pe care le recunoaste, dar pentru faptul ca le recunoaste solicita si i se faca aplicarea în cauza a art. 3201 C.p.p. din Legea 202/2010.

La termenul din data de 16.09.2011, petentului i s-a luat declaratie, în care acesta arata ca prin cererea depusa întelege sa formuleze contestatie la executare potrivit art. 461 lit. d C.p.p. si totodata recunoaste faptele pentru care a fost condamnat, precizând ca a plecat din tara la data de 26/27.08.2009 si solicitând sa se faca aplicarea în cauza a disp. art. 3201 C.p.p..

Ulterior petentul a revenit asupra declaratiei, aratând ca de fapt doreste rejudecarea cauzei dupa extradare, conform art. 5221 c.p.p.

De asemenea, la termenul din data de 30.09.2011, petentul a învederat instantei faptul ca nu are probe de propus nici cu privire la starea de fapt si nici în circumstantiere, aratând ca a fost adus în tara în baza unui mandatului european, în luna iulie 2011 si solicita ca dupa rejudecare sa se faca aplicarea disp. art. 3201 C.p.p.

Din oficiu instanta a dispus atasarea dosarului nr. al Judecatoriei Caracal, în care a fost pronuntata sentinta penala nr..

Analizând  actele si lucrarile cauzei precum si cererea  formulata de petentul condamnat în raport cu dispozitiile art. 522/1 C.p.p. instanta retine urmatoarele:

Prin sesizarea înregistrata pe rolul Judecatoriei Caracal sub nr. , Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal, a solicitat instantei sa se dispuna arestarea preventiva pe o durata de 29 de zile a inculpatilor: V. R., P. A. I., B. C., I. F., L. A., fata de care s-a luat masura retinerii pe timp de 24 ore si pe o durata de 30 de zile pentru  inculpatii: B. Gh., S. T., B. D., S. N., S. V. si N. T., aflati în stare de libertate.

În motivarea sesizarii se arata ca, împotriva inculpatilor a fost pusa în miscare actiunea penala prin ordonanta nr. , emisa în data de 24.08.2009, pentru savârsirea infractiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea  ordinii si linistii publice prev. de art. 321 al. 2 Cp, si asocierea pentru savârsirea de infractiuni prev. de art. 323 C.p.

S-a precizat în referatul cu propunerea de arestare preventiva ca, prin rezolutia din data de 23.08.2009, s-a început urmarirea penala împotriva inculpatilor pentru savârsirea infractiunilor mai sus mentionate, constând în aceea ca în data de 22.08.2009 s-au asociat în scopul savârsirii de infractiuni, iar în jurul orelor 20.00, înarmati cu diferite arme albe (sabii, coase, topoare, bâte) în timp ce se aflau pe str. T. din mun. Caracal, s-au manifestat violent, verbal si fizic, tulburând astfel ordinea si linistea publica.

Inculpatii: I. F., L. A., N. T.,  V. R., B. C. si P. A. I., prezenti în instanta, au fost audiati recunoscând partial savârsirea faptelor penale pentru care sunt cercetati.

Desi la data înregistrarii propunerii de arestare preventiva, instanta a dispus citarea inculpatilor aflati în stare de libertate, B. Gh., S. T., B. D. (fila 18), S. N. si S. V., în scopul respectarii drepturilor procesuale ale acestora, pentru posibilitatea asigurarii dreptului efectiv la aparare prev. de art. 6 al.3 Cpp. si respectarea disp. art.6 pct. 3 lit. a din CEDO privitor la dreptul inculpatului de a fi informat asupra cauzei si naturii acuzatiei ce i se aduce înainte de a fi ascultat, acestia nu s-au prezentat în instanta.

Prin încheierea din data 24.08.2009, orele 19,00, în baza art. 136 Cod Procedura Penala, 143 Cod Procedura Penala si a art. 148 alin. 1 lit. a,  si f Cod Procedura Penala, s-a dispus arestarea preventiva a tuturor inculpatilor pe o durata de 30 zile, începand cu data punerii în executare a mandatului, inculpatului petent în cauza asigurândui-se aparator din oficiu.

Încheierea privind arestarea preventiva a inculpatului B. D. a fost comunicata acestuia la data de 25.08.2009, fiind semnata de sotia sa.

La data de 28.08.2009, instanta a retinut faptul ca a fost pus în executare si mandatul de arestare preventiva fata de inculp. S. T. iar fata de inculpatii B. Gh., B. D., S. V. si S. N. Gh. s-a luat masura arestarii preventive în lipsa, deoarece acestia s-au sustras de la urmarire.

La data de 9.09.2009, organele de politie având de executat mandatul de aducere cu nr., la parchet a numitului B. D., au încheiat procesul verbal de cautare, din care rezulta faptul ca s-au deplasat la locuinta acestuia si au gasit-o pe mama numitului B. D., care le-a relatat faptul ca acesta nu se afla la domiciliu fiind plecat de cca doua saptamâni, fara sa stie de el.

La data de l6.09.2009, pe rolul instantei de judecata s-a înregistrat dosarul nr.  unde prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal nr., s-a dispus trimiterea în judecata în stare de arest preventiv a inculpatului petent B. D., pentru savârsirea infractiunilor prev.de art.321 alin.2.C.P., cu aplicarea art.75 lit.a C.P., art.239 alin.l C.P.,(în dauna p.vat. – agent de politie R. D.), art.239 alin.1 C.P.( în dauna p.vat.  – agent de politie R. I. C.), cu aplic.art.33 lit.a.C.P.,si art.37 lit.b.C.P., precum si a celorlalti inculpati.

Cu prilejul cercetarii judecatoresti efectuata în cauza, ca urmare a absentei inculpatului B. D., au fost emise citatii ale caror dovezi se gasesc la filele 186, 233, 302, iar la fila 389 din dosar procedura de citare cu acest inculpat a fost efectuata prin afisare la Primaria Caracal, localitate pe raza careia se afla locul savârsirii faptei.

Biroul National Interpol a solicitat instantei declansarea procedurii pentru emiterea mandatului european de arestare preventiva, scop în care instanta prin încheierea din data de 26.10.2009 a emis acest mandat.

Au fost emise: mandate de aducere a inculpatului la termenele de judecata, mandate care au fost puse în executare de Politia mun. Caracal, ocazie cu care inculpatul nu a fost identificat la domiciliu, (fila 433 din dosar) si adrese catre Administratia Nationala a Penitenciarelor, catre IJJ Olt si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, (filele 361, 362, 363 si 435), raspunsurile acestor institutii aflându-se la filele 381 si 383.

De asemenea, în cursul cercetarii judecatoresti, inculpatul a avut aparator ales, în persoana dl. av. I. M., care a exercitat în cauza toate caile de atac.

Prin sentinta penala nr. din, Judecatoria Caracal, în baza dispoz. art. 321 alin.2 C.p. cu aplic. art. 37 lit.b C.p. si art. 75 lit. a C.p., a fost  condamnat  inculpatul  B. D. la pedeapsa de 3 ani  închisoare; în baza dispoz. art. 239 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p., a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare, fapta savârsita în dauna agentului de Politie R. D.; în baza dispoz. art. 239 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p., a fost condamnat inculpatul  B. D. la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare, fapta savârsita în dauna agentului de Politie R. I. C., iar conform art. 33 lit. a C.p. – art. 34 C.p., s-a dispus ca inculpatul B. D. sa execute pedeapsa cea mai grea,  aceea de 3 ani  închisoare, cu aplicarea dispozitiilor  art. 57 C.p; în baza dispoz. art. 71 alin.2 C.p., s-a dispus aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a si b, mai putin dreptul de a alege, pe durata executarii pedepsei; în baza dispoz. art. 350 C.p.p., s-a mentinut starea de arest a inculpatului dispusa prin încheierea din data de 24.08.2009 a Judecatoriei Caracal si s-a constatat ca mandatul de arestare preventiva nr. din 24.08.2009, emis de Judecatoria Caracal cu  privire la acesta, nu a fost confirmat pâna în prezent, ca urmare a sustragerii acestuia.

In ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepselor aplicate inculpatului B. D. instanta de fond a apreciat ca se impune  condamnarea acestuia la pedeapsa cu închisoare, cu executare în regim de detentie, de natura a corija comportamentul acestui inculpat, deprinderile antisociale pe care le-a manifestat, cu o totala lipsa de respect fata de regulile de convietuire sociala, provocând prin expresiile triviale folosite si prin tulburarea grava a linistii publice, indignarea unui mare numar de persoane aflate la locul incidentului, avându-se în vedere si faptul ca inculpatul este cunoscut cu antecedente penale si a savârsit faptele în stare de recidiva - art. 37 lit. b. C.P. – si în conditiile agravantei prev. de art. 75 lit. a, C.P., retinându-se si împrejurarea ca s-a sustras de la urmarirea penala si cercetarea judecatoreasca.

Împotriva acestei sentinte, au formulat apel atât Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal, cât si inculpatii.

Prin decizia penala nr. din  pronuntata de Tribunalul Olt, s-a dispus, în baza art 379 alin 1 pct 2 lit a) C.p.p, admiterea apelurilor declarate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal si de inculpatii P. A. I., N. T., B. Gh., B. D., S. N. Gh., S. V., S. T. si descontopirea pedepselor rezultante aplicate inculpatilor. Astfel, în cazul inculpatului B. D., pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare, în pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata in baza art. 321 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p. si art. 75 lit. a C.p., 1 an si 6 luni închisoare aplicata în baza dispoz. art. 239 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p., savârsita în dauna agentului de Politie R. D., 1 an si 6 luni închisoare aplicata în baza dispoz. art. 239 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p., savârsita în dauna agentului de Politie R. I C.

In baza art 334 C.p.p, s-a dispus schimbarea încadrarii juridice data infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice din art 321 alin 2 C.pen in art 321 alin 1 si 2 C.pen., pentru fiecare dintre inculpatii din cauza si în baza dispoz. art.321 alin.1 si 2 C.p. cu aplic. art.37 lit.b C.p. si art.75 lit.a C.p.,  a fost condamnat inculpatul B. D. la pedeapsa de 3 ani  închisoare; în baza dispoz. art.239 alin.1 C.p. cu aplic. art.37 lit.b C.p.,a fost condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare, fapta savârsita în dauna agentului de Politie R. D.; în baza dispoz. art.239 alin.1 C.p. cu aplic. art. 37 lit. b C.p., a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare, fapta savârsita în dauna agentului de Politie R. I. C., iar conform art. 33 lit. a C.p. – art. 34 C.p., inculpatul B. D. a executat pedeapsa cea mai grea, anume aceea de 3 ani  închisoare.

În faza de judecare a apelului, inculpatului petent i s-a asigurat aparator din oficiu, iar procedura de citare cu acesta a fost îndeplinita si prin modalitatea citarii la sediul Primariei Caracal.

S-a constatat ca mandatul de arestare preventiva nr. din 24.08.2009, emis de Judecatoria Caracal cu privire la acest inculpat, nu a fost confirmat pâna în prezent, ca urmare a sustragerii acestuia si, in baza art. 350 C.p.p., s-a mentinut masura arestarii preventive.

Împotriva acestei decizii, au declarat recurs atât Parchetul de pe lânga Tribunalul Olt, cât si inculpatii.

 În faza de judecata a recursului, petentului i s-a asigurat de asemenea aparator din oficiu, aceasta depunând si motive de recurs prin care solicita admiterea recursului si reducerea pedepsei aplicate inculpatului.

Prin decizia penala nr., Curtea de Apel Craiova a admis recursurile declarate de parchet si de inculpatii B. Ghe., P. A. I., N. T., L. A., S. N. Gh. si S. V., a casat decizia penala nr. din 13 iulie 2010 pronuntata de Tribunalul Olt si sentinta penala nr.  din 15.12.2009 pronuntata de Judecatoria Caracal, în parte, sub aspectul laturii penale si a respins, ca nefondate, recursurile declarate de inculpatii S. T. si B. D., acesta din urma trebuind sa execute 3 ani închisoare pentru ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii publice.

Ca urmare a acestei decizii penale, s-a emis mandatul de executare a pedepsei de catre inculpatul B. D., mandat care nu a putut fi pus în executare deoarece acesta nu se afla pe teritoriul României.

Pentru aceasta, IPJ Olt – Serviciul de Investigatii Criminale, a solicitat la data de 17.02.2011 emiterea mandatului european de arestare deoarece exista date conform carora condamnatul se afla pe teritoriul Italiei (fila 631). Astfel, a fost emis de instanta mandatul european de arestare nr., mandat în baza caruia condamnatul a fost arestat în Spania (fila 731), preluat din Spania la data de 8.07.2011 si încarcerat în Arestul Directiei Generale de Politie a mun. Bucuresti (filele 762 – 763).

Cererea ce face obiectul prezentei cauze este fundamentata în drept pe dispoz. art. 522/1 C.p.p. text de lege potrivit caruia în cazul în care fata de o persoana judecata si condamnata în lipsa, s-a derulat procedura de extradare în România, aceasta persoana va putea fi rejudecata, la cererea sa, de catre instanta care a judecat cauza în primul grad de jurisdictie.

De asemenea,  potrivit art. 34 alin. 1 din Legea 302/2004, în cazul în care se solicita extradarea unei persoane în vederea executarii unei pedepse pronuntate printr-o hotarâre data în lipsa împotriva sa, statul român poate refuza extradarea în acest scop daca apreciaza ca procedura de judecata a nesocotit dreptul la aparare recunoscut oricarei persoane învinuite de savârsirea unei infractiuni.

Totusi extradarea se va acorda daca statul solicitant da asigurari apreciate ca suficiente pentru a garanta persoanei a carei extradare e ceruta, dreptul la o noua procedura de judecata care sa îi salvgardeze drepturile la aparare.

Din examinarea acestor dispozitii legale, rezulta ca pentru rejudecarea unei persoane extradate este necesara îndeplinirea conditiei ca aceasta sa fi  fost judecata si condamnata în lipsa.

Pe de alta parte instanta retine ca, potrivit art. 522/1 C.p.p., cauza „ va putea” fi rejudecata numai atunci când persoana în cauza a fost judecata si condamnata în lipsa, cu nesocotirea dreptului sau la aparare si la un proces echitabil.

Dar, dispozitiile acestui articol trebuie coroborate cu considerentele Deciziei nr. 5454/2007 a ÎCCJ, în care se prevede cu claritate ca persoana extradata va beneficia de rejudecarea cauzei numai în cazul în care nu a avut cunostinta de derularea întregului proces penal.

Este adevarat ca, în toate etapele procesului penal atât în faza de urmarire penala, cât si în faza de judecata, petentul nu a participat, fiind reprezentat în faza de cercetare penala, în faza apelului si a recursului de aparator din oficiu, iar la fond având aparator ales, fara a comunica adresa la care sa fie citat, fapt pentru care acesta a fost citat la adresa de domiciliu din Caracal, chiar si cu mandat de aducere.

În plus, nu numai ca petentul a fost reprezentat în toate fazele procesului de aparator, fiindu-i deci asigurat dreptul la aparare, dar a si exercitat toate caile de atac prevazute de lege.

De asemenea, potrivit actelor din dosar încheierea privind arestarea preventiva a inculpatului B. D., a fost comunicata acestuia la data de 25.08.2009, fiind semnata de sotia sa.

La data de 28.08.2009, instanta a retinut faptul ca a fost pus în executare si mandatul de arestare preventiva fata de inculpatul B. D. si s-a luat masura arestarii preventive în lipsa, deoarece acesta s-au sustras de la urmarire.

Din procesul verbal de cautare încheiat de organele de politie la data de 9.09.2009, ca urmare a executarii mandatului cu nr., de aducere la parchet a numitului B. D., rezulta faptul ca s-au deplasat la locuinta acestuia din Caracal si au gasit-o pe mama acestuia, care le-a relatat faptul ca acesta nu se afla la domiciliu fiind plecat de circaca doua saptamâni, fara sa stie de el  deci dupa comunicarea încheierii privind arestarea sa preventiva.

Instanta, având în vedere, încheierea privind arestarea preventiva a petentului care a fost comunicata acestuia la data de 25.08.2009, fiind semnata de sotia sa, relatarile facute de mama acestuia la data de 9.09.2011, conform carora fiul sau nu se afla la domiciliu fiind plecat de circa doua saptamâni, fara sa stie de el, declaratia data de petent în fata instantei la termenul din data de 16.09.2011 prin care acesta recunoaste ca a parasit România la data de 26/27.08.2009, cât si relatarea facuta de acesta în cererea de chemare în judecata unde relateaza faptul ca si-a stabilit domiciliul în Spania la data de 28.09.20009, deci dupa emiterea de catre instanta a mandatului de arestare preventiva, constata ca, lipsa petentului pe parcursul procesului penal se datoreaza culpei acestuia, care dupa ce a aflat de faptul ca pe numele sau a fost emis mandat de arestare preventiva a parasit tara, sustragându-se de la judecarea cauzei în care era parte.

Astefl ca, petentul nu poate invoca în sustinerea cererii de rejudecare conduita sa culpabila, deoarece aceasta conduita nu este protejata de prevederile art. 34 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala în materie penala si Conventia pentru extradare.

Prin urmare, petentului nu i-a fost încalcat în niciun fel dreptul la aparare recunoscut în art. 3 din CEDO, atâta timp cât acesta a avut tot timpul cunostiinta de desfasurarea procesului, fapt probat si prin aceea ca în etapa de fond a judecatii a avut aparator ales, iar ulterior a promovat apel si recurs în cauza, dar a refuzat sa se prezinte la judecata.

Având în vedere aceste considerente, petentul nu poate beneficia de disp. art. 5221 C.p.p., instanta urmând sa respinga cererea petentului, ca nefondata, deoarece petentul nu se afla în situatia unei persoane judecate si condamnate în lipsa, ci în situatia unui fugar.

Cu privire la solicitarea petentului, de a i se face aplicarea în cauza a disp. art. 3201 C.p.p., instanta nu poate face aplicarea în cauza a acestor dispozitii, deoarece, chiar daca petentu a recunoscut savârsirea faptelor asa cum au fost retinute prin rechizitoriul parchetului, aceste dispozitii nu se pot aplica decât cauzelor care au intrat pe rolul instantelor de fond dupa intrarea în vigoare a Legii 202/2010 si nu celor care la acea data erau deja judecate pe fond, cum este cazul în speta.

Postat 31.10.2011