Fondul de Protectie a Victimelor Strazii. Despagubiri acordate in limita în limita stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă

Sentinţă civilă 3743 din 07.10.2011


Potrivit art.998 c.civ., orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara, art 999 c.civ. prevazand ca omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudenta sa.

Pentru antrenarea raspunderii civile delictuale trebuie îndeplinite conditiile generale referitoare la existenta prejudiciului, a faptei ilicite si a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, precum si conditia referitoare la savârsirea faptei cu vinovatie.

În cauza instanta retine ca prin sentinta penala nr. 21/21.01.2011, pronuntata de catre Judecatoria Caracal în dosarul nr., definitiva prin Prin decizia nr.389/17.03.2011, pronuntata de catre Curtea de Apel Craiova s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat atât existenta faptei ilicite, prejudiciul produs, legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu precum si vinovatia pârâtului.

 Potrivit art.13 din Ordinul CSA nr.1/2008 ,,Dupa plata despagubirilor, Fondul se subroga în drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului au obligatia sa ramburseze Fondului despagubirea achitata persoanei pagubite, cheltuielile legate de instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire, precum si dobânda legala aferenta sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii”.

Potrivit art.11, alin.2 din Ordinul CSA nr. 1/2008 : ,, Persoanele prejudiciate care au înaintat actiune în justitie împotriva persoanei sau persoanelor responsabile pentru repararea prejudiciului vor fi despagubite de Fond în baza hotarârii judecatoresti. Fondul are legitimare procesuala pasiva, în calitate de garant al obligatiei de despagubire, în limitele si în conditiile prevazute de reglementarile legale în vigoare,,.

Raportat la sentinta penala nr. 21/21.01.2011, pronuntata de catre Judecatoria Caracal în dosarul nr. si  prevederile art.11 din Ordinul CSA NR.1/2008, instanta constata ca cererea reclamantului privind obligarea pârâtului la plata sumei de 12149,25 lei, reprezentând despagubiri achitate numitului N.C., pentru prejudiciile suferite în urma accidentului de circulatie produs în data de 17.04.2009, este întemeiata numai în ceea ce priveste suma de 10000 lei.

Astfel, instanta va retine ca numitul N. C. prin constituirea sa ca parte civila în dosarul penal nr. înteles sa înainteze actiune în instanta împotriva pârâtului pentru repararea prejudiciilor suferite în urma accidentului de circulatie produs în data de 17.04.2009, constând în avariile produse autoturismului sau, prejudiciu care a fost stabilit de catre instanta la suma de 10.000 lei.

Pe cale de consecinta, conform reglementarilor legale anterior mentionate,  reclamanta este îndreptatita sa solicite obligarea pârâtului la plata sumei achitata cu titlu de despagubiri, dar doar în limita stabilita prin hotarâre judecatoreasca definitiva, la care se adauga dobânzile legale.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Caracal la data de 19.07.2011, sub nr., reclamantul Fondul de Protectie a Victimelor strazii (F.P.V.S.) a chemat în judecata pe pârâtul B. N., solicitând instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa-l oblige pe acesta la restituirea sumei de 13372,91 lei, cu cheltuieli de judecata.

În motivare actiunii, reclamantul arata sa suma de 13372,91 lei a carei rambursare o solicita se compune din:

-12149,25 lei, despagubiri achitate de reclamant numitului N. C., pentru prejudiciile suferite în urma accidentului de circulatie produs în data de 17.04.2009 din vina exclusiva a pârâtului B. N.;

-254,97 lei, contravaloarea prestatiei SC A. T. E. SRL în dosarul FPVS /2009;

-968,69 lei dobânda legala pentru suma platita cu titlu de despagubire, calculata de la data platii despagubirii catre persoana prejudiciata si pâna la data de 1.03.2011.

Sustine reclamantul ca în data de 17.04.2009 s-a produs un accident în mun.Caracal, în care au fost implicate autovehiculele cu nr.de înmatriculare....si.....iar din actele eliberate de organele de politie, rezulta ca vinovat pentru producerea accidentului se face pârâtul B. N., care a condus autovehiculul cu nr.de înmatriculare......, cauzând prejudicii numitului N. C. prin avarierea autovehiculului condus de catre acesta.

Se solicita a se  constata îndeplinite criteriile necesare pentru angajarea raspunderii civile delictuale a conducatorului auto, dupa cum urmeaza:

-existenta faptei ilicite cauzatoare de prejudicii – nerespectarea prevederilor legale legate de conducerea pe drumurile publice:

-existenta prejudiciului: daunele provocate auto cu nr.de înmatriculare .......mentionate în autorizatia de reparatie seria CR nr.1002039;

-relatia de cauzalitate directa între fapta ilicita si prejudiciu: nerespectarea prevederilor legale privind conducerea pe drumurile publice a condus la avarierea auto cu nr.de înmatriculare ..........;

-existenta culpei conducatorului: este retinuta de organele competente în actele eliberate;

S-a mentionat în continuare ca, ulterior producerii accidentului, pârâtul nu a facut dovada valabilitatii unei politie de asigurare RCA, valabila pentru autovehiculul condus de acesta.

Având în vedere ca persoana vinovata de producerea accidentului a refuzat sa îl despagubeasca pentru prejudiciul suferit, numitul N.C., a solicitat despagubirea în baza art.7 alin.2 din Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de protectie a victimelor strazii puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.1/2008 de la Fondul de protectie a victimelor strazii.

În baza prevederilor acestor norme, reclamanta a dat curs cererii de despagubire, pe care a solutionat-o în cadrul dosarului de dauna FPVS /2009.

Dupa evaluarea prejudiciului fondul a notificat persoana vinovata de producerea accidentului asupra sumei pe care urmeaza sa o plateasca cu titlu de despagubiri si în lipsa unui raspuns din partea acesteia, suma a fost achitata persoanei prejudiciate.

Dupa plata despagubirii, în baza art.13 din Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea F.P.V.S., puse în aplicare prin Ordinul Presedintelui CSA nr. 1/2008, Fondul are dreptul la rambursarea sumelor platite cu titlu de despaubire, a cheltuielilor legate de plata acestora precum si a dobânzii legale de la B. N. A..

În drept, reclamanta a invocat prevederile art. 998-1000C.civ., art. 109 C.proc.civ., Ordinul Presedintelui CSA nr. 1/2008, art. 25, indice 1 din Legea nr. 32/2000.

Reclamanta a solicitat judecarea cauzei si în lipsa.

În sustinerea celor afirmate, reclamantul a depus urmatoarele înscrisuri: cererea de despagubire nr.6645/14.08.2009; adresele emise de organele de politie sub nr.90715/4.09.2009 si 91207/2.11.2009; autorizatia de reparatie seria CC nr.1002039; notificarea nr.9095/15.10.2009 adresata pârâtului – privind solicitarea de despagubiri de catre N.C., notificarea nr.196/8.01.2010 adresata pârâtului, privind cuantumul prejudiciului si plata despagubirilor; notificarea nr.197/8.01.2010 adresata catre N. C. privind cuantumul prejudiciului si plata despagubirilor; ordinul de plata nr.51/19.01.2010 prin care a fost achitata despagubirea catre N. C.; raportul nr.593/8.12.2009 de verificare constatare si avizate tehnica de dauna întocmit de SC A. T. E. SRL, ordinul de plata si factura aferenta prin care a fost achitata c.valoarea serviciilor de constatare dauna catre SC A. t. E. SRL, facturile cu nr.319/15.12.2009, 320/15.12.2009, ordin de plata nr.793.

Prezent în instanta la termenul din data de 30.09.2011, pârâtul a aratat ca este de acord cu pretentiile reclamantului.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

În fapt, la data de 17.04.2009, pe raza Municipiului Caracal, s-a produs un accident de circulatie în care au fost implicate autoturismul marca Dacia Logan cu numar de înmatriculare X, condus de numitul N. C. si auto VW Golf 3, cu numere provizorii Y, expirate din 23.12.2008, condus de pârâtul B. N. A..

Conform adresei nr.90715/04.09.2009, emisa de catre Politia Municipiului C. în cauza a fost întocmit dosarul penal nr.1166/P/2009, privind pe învinuitul B. N. A., dosar care la data de 05.06.2009 a fost înaintat Parchetului de pe lânga Judecatoria C. cu propunere de sesizare a instantei de judecata.

La data de 14.08.2009, prin cererea înregistrata sub nr.6645, numitul N. C., a formulat catre reclamant cerere de despagubire pentru avariile suferite de autoturismul marca Dacia Logan cu numar de înmatriculare X, ca urmare a accidentului de circulatie din data de 17.04.2009, de a carui producere se face vinovat pârâtul.

Fondul de protectie a victimelor strazii a dat curs cererii  de despagubire, pe care a solutionat-o în cadrul dosarului de dauna FPVS nr. /2009. Din raportul nr. 593/08.12.2009 de verificare, constatare si avizare tehnica de dauna (filele 19-21), întocmit de SC A. T. E. SRL rezulta ca nu exista exista legatura de cauzalitate între avarierea reperelor amplasate în partea din fata a autovehiculului si dinamica declarata a accidentului, dar ca pentru restul reperelor individualizate în autorizatia de reparatie seria CR, nr.1002039/22.10.2009 poate exista legatura de cauzalitate între avarierea acestora si dinamica declarata a accidentului.

Prin acelasi raport s-a stabilit ca valoarea totala necesara pentru remedierea daunelor autovehiculului Dacia Logan se poate accepta la suma de 12149,25 RON.

Ca urmare a instrumentarii dosarului de dauna. FPVS nr.362/2009, reclamantul a achitat catre Nardin Constantin suma de 12149,25 lei, reprezentând despagubiri cu ordinul de plata nr.51/19.01.2010 si catre SC A. T. E. SRL cu ordinul de plata nr. 793/16.12.2009, suma de 254,97 lei, reprezentând contravaloarea prestatiei SC A. T. E. în dosarul FPVS nr. /2009, conform facturii fiscale nr.319/15.12.2009.

Înainte de a începe procedura de despagubire, Fondul a notificat persoana vinovata de producerea accidentului cu  notificarea nr. 9095/15.10.2009 asupra faptului ca va da curs cererii persoanei pagubite, daca nu întelege sa o despagubeasca el însusi.

Dupa evaluarea prejudiciului, Fondul a notificat din nou persoana vinovata de producerea accidentului, cu notificarea nr. 196/08.01.2010  asupra sumei pe care urmeaza sa o plateasca cu titlu de despagubiri, si în lipsa unui raspuns din partea acesteia, suma a fost achitata partii prejudiciate.

Ulterior, prin sentinta penala nr.21/21.01.2011, pronuntata de catre Judecatoria Caracal în dosarul nr., inculpatul B. N.A. a fost condamnat la l an închisoare, pentru savârsirea infractiunii  de punere in circulatie a unui autovehicul neînmatriculat,  la l an si doua luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii  de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere, la l an si 6 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii  de parasire a locului accidentului si la 2 ani  închisoare, pentru savârsirea infractiunii  de vatamare corporala din culpa, urmând ca inculpatulsa execute pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani închisoare cu aplicarea art.71 C.P.-64 lit.a mai putin dreptul de a alege si lit.b.C.P.

Prin aceeasi sentinta a fost admisa in parte actiunea civila formulata de partea civila N. C., si a fost obligat inculpatul la l0.000 lei despagubiri materiale, reprezentând contravaloarea  reparatiilor autoturismului Logan cu nr .înmatriculare X .

Prin decizia nr.389/17.03.2011, pronuntata de catre Curtea de Apel Craiova în dosarul nr., a fost admis recursul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria C. împotriva sentintei penale nr.21 din 21 ianuarie 2011, pronuntata de Judecatoria Caracal, în dosarul nr.1125/217/2010, s-a casat în parte sentinta în ce priveste latura penala, în sensul ca s-a descontopit pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare aplicata inculpatului în pedepsele componente, s-a înlaturat aplicarea dispoz. art.3201 Cod pr.penala, pentru toate infractiunile, a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 1 an închisoare în baza art.85 alin.1 teza a II-a  din OUG 195/2002 republicata, la 1 an si 2 luni închisoare în baza art.86 alin.1 din OUG 195/2002, republicata, la pedeapsa de 2 ani închisoare în baza art.89 al.1 din OUG 195/2002 republicata, la doi ani închisoare în baza art.184 alin.1 si 3 Cod penal, inculpatul urmând sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare.

De asemenea au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei penale.

În considerentele sentintei penale nr.21/21.01.2011, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:  inculpatul B. N. A., locuieste in mun.C., jud.Olt si detine in proprietate un autoturism marca VW GOLF III cu nr .înmatriculare provizoriu Y cu valabilitate in perioada 24.ll.2008-23.12.2008, fara a poseda insa permis de conducere pentru vreo categorie de autovehicule.

Autoturismul respectiv, a fost cumparat de inculpat la începutul lunii aprilie 2009, de la numitul S. D. din mun. Caracal, jud.Olt, cunoscând ca nr. de înmatriculare al acestui autoturism a expirat din luna ian.2009, având insa intentia ca pâna la perfectarea documentelor de vânzare cumparare ,sa prelungeasca durata de valabilitate a autorizatiei de circulatie provizorie.

Conducând acest autoturism, se deplasa inculpatul B. N. A., in ziua de l7.04.2009, aproximativ orele l8,00 pe bd. N.Titulescu din mun. C. însotit fiind de numitul S. D. care ocupa scaunul din dreapta fata si dupa ce consumase mai multe bauturi alcoolice  intr-un bar din mun. C., împrejurare in care a fost implicat  într-un accident de circulatie  soldat cu vatamarea corporala a doua persoane aflate intr-un  autoturism angajat de asemeni in trafic, dupa care a parasit locul accidentului fara încuviintarea organelor de politie.

Sub aspectul laturii civile, instanta a retinut ca actiunea civila, formulata de partea civila N. C. este întemeiata doar în parte, urmând sa-l oblige pe inculpat la plata sumei de l0.000 lei despagubiri materiale, suma pe care acesta a solicitat-o reprezentând despagubiri materiale, desi la dosar nu au fost depuse  acte doveditoare si nu au fost propuse probe cu martori,pentru a dovedi cuantumul despagubirilor pe baza certificatului medico legal existent la dosar –fila 43 din dosarul de urmarire penala, instanta va acorda suma mai sus mentionata, reprezentând c.v. reparatiilor autoturismului marca LOGAN cu nr. înmatriculare X.

S-a retinut în continuare ca desi cuantumul acestor cheltuieli este mai mare conform documentelor justificative existente la dosarul de urmarire penala, instanta nu poate acorda mai mult decât s-a cerut (plus petita).

În drept, potrivit art.3, alin.(1) din Ordinul CSA nr. 1/2008, ,,Fondul acorda despagubiri persoanelor pagubite prin accidente de vehicule, daca vehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul a ramas neidentificat ori nu era asigurat pentru raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu toate ca legea prevedea obligativitatea asigurarii”.

Autoturismul VW Golf 3, cu numere provizorii Y, expirate din 23.12.2008 condus de Buza Nicu Aurel, nu era asigurat pentru raspunderea civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, asa cum rezulta si din verificarile efectuate de reclamant la centrul de informare CEDAM, atasate la dosar .

  Instanta retine ca, în ceea ce îl priveste pe pârâtul B. N. A., sunt aplicabile prevederile art. 998-999 C.civ.

Potrivit art.998 c.civ., orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara, art 999 c.civ. prevazand ca omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudenta sa.

Pentru antrenarea raspunderii civile delictuale trebuie îndeplinite conditiile generale referitoare la existenta prejudiciului, a faptei ilicite si a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, precum si conditia referitoare la savârsirea faptei cu vinovatie.

În cauza instanta retine ca prin sentinta penala nr. 21/21.01.2011, pronuntata de catre Judecatoria Caracal în dosarul nr., definitiva prin decizia nr.389/17.03.2011, pronuntata de catre Curtea de Apel Craiova s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat atât existenta faptei ilicite, prejudiciul produs, legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu precum si vinovatia pârâtului.

 Potrivit art.13 din Ordinul CSA nr.1/2008 ,,Dupa plata despagubirilor, Fondul se subroga în drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului au obligatia sa ramburseze Fondului despagubirea achitata persoanei pagubite, cheltuielile legate de instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire, precum si dobânda legala aferenta sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii”.

Potrivit art.11, alin.2 din Ordinul CSA nr. 1/2008 : ,, Persoanele prejudiciate care au înaintat actiune în justitie împotriva persoanei sau persoanelor responsabile pentru repararea prejudiciului vor fi despagubite de Fond în baza hotarârii judecatoresti. Fondul are legitimare procesuala pasiva, în calitate de garant al obligatiei de despagubire, în limitele si în conditiile prevazute de reglementarile legale în vigoare,,.

Raportat la sentinta penala nr. 21/21.01.2011, pronuntata de catre Judecatoria Caracal în dosarul nr. si  prevederile art.11 din Ordinul CSA NR.1/2008, instanta constata ca cererea reclamantului privind obligarea pârâtului la plata sumei de 12149,25 lei, reprezentând despagubiri achitate numitului N. C., pentru prejudiciile suferite în urma accidentului de circulatie produs în data de 17.04.2009, este întemeiata numai în ceea ce priveste suma de 10000 lei.

Astfel, instanta va retine ca numitul N. C.  prin constituirea sa ca parte civila în dosarul penal nr. a înteles sa înainteze actiune în instanta împotriva pârâtului pentru repararea prejudiciilor suferite în urma accidentului de circulatie produs în data de 17.04.2009, constând în avariile produse autoturismului sau, prejudiciu care a fost stabilit de catre instanta la suma de 10.000 lei.

Pe cale de consecinta, conform reglementarilor legale anterior mentionate,  reclamanta este îndreptatita sa solicite obligarea pârâtului la plata sumei achitata cu titlu de despagubiri, dar doar în limita stabilita prin hotarâre judecatoreasca definitiva, la care se adauga dobânzile legale.

Pentru considerentele expuse mai sus, instanta urmeaza sa admita în parte actiunea formulata de reclamantul Fondul de Protectie a Victimelor Strazii.

Postat 30.11.2011