Arestare preventivă – tâlhărie

Rezoluţie - din 18.07.2012


Încheiere măsuri preventive din 18.07.2012 (arestare preventivă – tâlhărie)

Pe rol, soluţionarea propunerii de arestare preventivă a inculpaţilor PŞA, PBD şi PIA formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară.

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au fost prezenţi inculpaţi (reţinuţi), asistaţi de apărător ales GP.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefier, după care:

Dl. avocat GP depune la dosar împuternicire avocaţială.

Instanţa aduce la cunoştinţă inculpaţilor motivul prezentării lor în faţa instanţei, aducându-le, totodată, la cunoştinţă că au dreptul de a nu face nicio declaraţie, iar în cazul în care consimte să declare, că aceasta poate fi folosită şi împotriva lor.

Inculpaţii, pe rând, arată că doresc să dea declaraţie în faţa instanţei.

Instanţa procedează la audierea inculpaţilor, declaraţiile date fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Reprezentantul parchetului şi apărătorul ales al inculpaţilor învederează că nu mai au alte cereri de formulat.

Instanţa consideră cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, solicită admiterea propunerii de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpaţi pentru infracţiunile arătate în referatul de propunere a arestării preventive, precizând că din datele existente rezultă că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 148 lit. f) C.p.p., respectiv că inculpaţii au săvârşit o infracţiune pentru care pedeapsa prevăzută este mai mare de 4 ani, solicitând să se ţină cont de circumstanţele personale ale inculpaţilor şi cele ale săvârşirii faptei, arătând că inculpaţii au săvârşit fapta după o pregătire prealabilă, dotându-se cu substanţe inflamabile. Mai arată doamna procuror că doi dintre inculpaţi au antecedente penale, au mai fost cercetaţi şi condamnaţi şi au executat pedepse pentru acelaşi gen de fapte, iar în data de 16 iulie, inculpatul PŞA a fost prins de paznicii bălţii având asupra sa cantitate de 54,2 kg peşte specia „şalău”, fiindu-i întocmit dosarul penal nr. 1401/P/2012 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară. Arată că toate acestea denotă faptul că persistă în săvârşirea faptelor de pericol şi că nu înţeleg să-şi revizuiască comportamentul, existând probe că lăsarea lor în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică, motiv pentru care solicită admiterea propunerii şi luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de câte 29 de zile pentu fiecare inculpat.

Apărătorul ales al inculpaţilor, dl. av. GP, având cuvântul, solicită respingerea propunerii, arătând că art. 23 din Constituţia României garantează dreptul la libertatea individuală a persoanei şi care este considerată ca o valoare inviolabilă. Arată că dispoziţiile art. 148 din C.p.p. stabileşte regula că o astfel de măsură excepţională poate fi instituită numai dacă sunt întrunite condiţiile prev. de art. 143 C.p.p. şi anume dacă există probe sau indicii temeinice că o persoană a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, iar potrivit art. 68 al. 1 C.p.p. sunt indicii temeinice atunci când există presupunerea rezonabilă că persoana faţă de care se efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire penală a săvârşit o faptă penală. Precizează că analizând fapta de tâlhărie, întrucât cea de braconaj, nu poate fi considerată infracţiune pentru luarea măsurii arestării preventive, întrucât nu se încadrează în limitele prevăzute de lege, precizează că s-au găsit nişte recipiente, în care se pretinde că ar fi fost lichidul inflamabil ce i-a produs leziuni lui A, dar aceste probe nu au fost exhibate la venirea organelor de poliţie, nu există urme papilare, amprente ale inculpaţilor, din care să rezulte că ei ar fi avut asupra lor aceste obiecte. A rezultat din declaraţiile lor că acele persoane aveau asupra lor acele sprayuri, astfel că există posibilitatea ca prin folosirea acestora, ca în contact cu o ţigară, sau orice alt corp incandescent, să producă flamă şi leziuni acelei persoane. Arată că martorii audiaţi sunt martori pro causa şi nu există probe sau indicii temeinice astfel cum prevede art. 143 C.p.p., din care să rezulte că inculpaţii au săvârşit aceste infracţiuni de tâlhărie. Mai arată că s-a solicitat arestarea preventivă întemeiată pe dispoziţiile art. 148 lit. f C.p.p., iar acest text condiţionează luarea măsurii dacă pedeapsa e mai mare de 4 ani şi dacă există probe certe că lăsarea în libertate ar prezenta pericol pentru ordinea publică, dar precizează că inculpaţii în acest moment sunt loviţi şi aproape schilozi, astfel că nu pot reprezenta pericol pentru ordinea publică, pericolul trebuind să fie concret şi nu dedus. Pentru toate acestea solicită respingerea propunerii parchetului şi instituirea în sarcina inculpaţilor măsura prevăzută de art. 145 C.p.p. şi anume aceea a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, arătând că în nici un caz inculpaţii nu se vor sustrage când vor fi chemaţi de organele judiciare şi nu vor influenţa urmărirea penală, considerând că această măsură ar corespunde şi exigenţei art. 5 paragraful 3 din CEDO, care precizează că orice persoană poate fi lăsată în libertate cu instituirea unei garanţii.

Inculpaţii, având pe rând ultimul cuvânt, precizează că au copii minori în întreţinere şi solicită ca dosarul să fie soluţionat cu cercetarea lor în stare de libertate, solicitând totodată să se ţină cont de starea lor de sănătate de la acest  moment.

I N S T A N T A

Deliberând asupra sesizării de faţă:

La data de 18.07.2012, s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 1053/249, referatul nr. 1398/P/2012 întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor: PŞA, PBD, PIA, pe o perioadă de câte 29 de zile fiecare, începând de la data de 19.07.2012, până la data de 16.08.2012.

În motivarea propunerii se arată că prin rezoluţia din data de 17.07.2012 ora 2100 organele de cercetare penală din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală DM, s-a început urmărirea penală faţă de învinuiţii PŞA, PBD şi PIA, pentru faptul că în ziua de 17.07.2012, în jurul orelor 1400, în timp ce se aflau la braconaj piscicol în balta SC F SRL VA, situată pe raza comunei F, jud. C, prin metoda „la japcă”, fiind surprinşi de paznicii bălţii, pentru a-şi asigura scăparea întrucât avea asupra lor cantitatea de 3,68 kg peşte specia „şalău” au aruncat asupra acestora cu un lichid inflamabil (posibil benzină) din mai multe sticle tip PET, după care învinuitul PŞA, folosindu-se de o brichetă a dat foc paznicului aflat în apropierea sa, respectiv partea vătămată AAV, urmare a incendierii, acesta suferind arsuri pe 15% din suprafaţa corpului (pe faţă, gât, torace) producându-i leziuni (care conform concluziilor provizorii emise de medicul de gardă din cadrul Spitalului de Urgenţă de Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri B, necesită pentru vindecare un număr de 14 zile de tratament, fiind posibil a se majora urmare a efectuării tratamentului chirurgical, respectiv excizia leziunilor de arsură şi a grefei de piele la 30-40 zile).

Se arată că aceste fapte constituie infracţiunile de: "tâlhărie” prev. şi ped. de art. 211 al. 1, al. 21 lit. „a” C.p. şi pedepsită cu închisoarea de la 7 ani la 20 de ani închisoare şi „pescuit cu japca”, prev. şi ped. de art. 65 al.1 lit. „a” din OG nr. 23/2008 modif. şi pedepsită cu închisoarea de la 1 an la 3 ani închisoare, toate cu aplicarea art. 33 lit. „a” C.p. şi cu aplicarea art. 37 lit. „b” C.p. pentru inculpaţii PŞA şi PIA.

Se mai precizează că prin ordonanţa nr. 1398/P/2012 din 18.07.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de învinuiţii PŞA, PBD şi PIA, pentru infracţiunile sus arătate, iar prin ordonanţa din data de 18.07.2012 s-a dispus măsura reţinerii de către organele de cercetare penală pe o perioadă de 24 de ore pentru învinuiţii: PŞA începând cu data de 18.07.2012 ora 0205 până la data de 19.07.2012 ora 0205; PBD începând cu data de 18.07.2012 ora 0120 până la data de 19.07.2012 ora 0120; PIA începând cu data de 18.07.2012 ora 0245 până la data de 19.07.2012 ora 0245.

Săvârşirea infracţiunilor de către inculpaţi rezultă din: declaraţia învinuitului/inculpatului; declaraţia părţii vătămate; declaraţii de martori; procesele-verbale de cercetare la faţa locului.

Se mai arată că din probele administrate în cauză a rezultat că inculpaţii se află în situaţia prevăzută de art. 148 lit. „f” C.p.p., din datele existente rezultând că au săvârşit o infracţiune cu intenţie, pentru care pedeapsa prevăzută este mai mare de 4 ani, iar din circumstanţele săvârşirii faptei, respectiv după o pregătire prealabilă (fiind dotaţi cu sticle PET cu conţinut inflamabil, posibil benzină), circumstanţele personale ale inculpaţilor, care au săvârşit faptele urmărind rănirea părţii vătămate prin incendiere, care i-a produs vătămări, că au mai fost condamnaţi anterior şi au executat pedepse cu închisoarea aplicate pentru acelaşi gen de fapte – braconaj -  precum şi faptul că la data de 16.07.2012 inculpatul PŞA procedând în acelaşi mod a fost surprins de paznicii bălţii, având asupra sa o cantitate de 54,2 kg peşte specia „şalău” (dosar penal nr. 1401/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară), ceea ce denotă faptul că persistă în săvârşirea faptelor de pericol şi că nu înţeleg să-şi revizuiască comportamentul, existând probe că lăsarea lor în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică.

Apreciază că măsura arestării preventive este necesară în interesul urmăririi penale, fapt pentru care, în temeiul art. 146/1491 C.p.p., se solicită admiterea propunerii.

În faţa organelor de urmărire penală, cei trei inculpaţi au recunoscut doar săvârşirea infracţiunii de „pescuit cu japca”, nu şi săvârşirea infracţiunii de „tâlhărie”.

 De asemenea, cei trei inculpaţi au fost de acord să dea declaraţii în faţa instanţei.

Astfel, fiind audiaţi, inculpaţii au recunoscut doar săvârşirea infracţiunii de „pescuit cu japca”, nu şi săvârşirea infracţiunii de „tâlhărie”, menţinându-şi declaraţiile date în faţa organelor de urmărire penală, precizând că s-au dus să pescuiască legal pe baltă, într-o zonă cu stuf mult, iar după circa o jumătate de oră şi-au făcut apariţia paznicii bălţii, înarmaţi cu bâte, fiind luaţi la bătaie de către aceştia, precizând că nu au avut asupra lor sticle cu benzină şi nu i-au dat foc părţii vătămate.

Din fişa de cazier judiciar a inculpaţilor PŞA şi PIA rezultă că aceştia sunt cunoscuţi cu antecedente penale, suferind multiple condamnări încă din anul 2003 pentru săvârşirea infracţiunilor de „furt calificat”, inclusiv de infracţiuni la regimul piscicol; astfel, prin sentinţa penală nr. 6/11.01.2007 pronunţată de Judecătoria Lehliu – Gară în dosarul nr. 528/249/2006, definitivă prin neapelare la data de 23.01.2007, inculpaţii au fost condamnaţi la pedeapsa închisorii de câte 2 ani fiecare pentru art. 108 (2) şi 192 (2) C.p. (obţinută în urma revocării suspendării condiţionate dispuse anterior); inculpatul PŞA a fost arestat la data de 25.01.2007, urmând să expire la 24.01.2009, fiind liberat condiţionat la data de 01.07.2008, cu un rest de 207 zile. Inculpatul PIA a fost arestat la data de 07.02.2007, urmând să expire la 06.02.2009, fiind liberat condiţionat la data de 18.04.2008, cu un rest de 294 zile.

Faţă de această situaţie, se constată că noile fapte au fost săvârşite de cei doi inculpaţi după expirarea restului menţionat mai sus, astfel că pedeapsa anterioară se consideră executată, fiind săvârşite în condiţiile recidivei postexecutorii prev. de art. 37 lit. „b” C.p.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului PBD rezultă că şi acesta este cunoscut cu antecedente penale, săvârşind fapte penale încă din minorat (în anul 1993), apoi condamnat la 6 ani închisoare pentru art. 197 al. 2 C.p. prin sentinţa penală nr. 35/1996 a Tribunalului Călăraşi, fiind arestat la 15.02.1996 şi liberat la 09.04.1999, cu un rest de 1072 zile, condamnare pentru care s-a împlinit termenul de reabilitare judecătorească prev. de art. 135 al. 1 lit. „b” C.p.

De asemenea, inculpatul a suferit două condamnări în anul 2003 pronunţate de Tribunalele Caen şi Nanterre pentru fapte săvârşite în Franţa (2 luni închisoare cu suspendare pentru furnizarea unei identităţi imaginare şi 1 lună închisoare cu suspendare  şi 300 Euro amendă pentru furt) fapte pentru care a intervenit reabilitarea.

Dispoziţiile art. 136 al. 1 C.p.p., prevăd că se poate lua una dintre măsurile preventive indicate la lit. a) – d) pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal ori pentru a se împiedica sustragerea inculpatului de la urmărirea penală ori de la judecată or, în speţă există  indicii pentru luarea măsurii solicitate de parchet.

De asemenea, art. 148 al. 1 C.p.p. condiţionează luarea măsura arestării preventive a inculpatului de întrunirea condiţiilor prevăzute în art. 143, iar pentru a fi în prezenţa prevederilor art. 148 lit. „f” C.p.p. trebuie îndeplinite cumulativ cele două condiţii, respectiv pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi existenţa probelor certe că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă pericol concret pentru ordinea publică.

Astfel, potrivit art. 143 al. 1 C.p.p., măsura reţinerii poate fi luată dacă sunt probe sau indicii temeinice că învinuitul/inculpatul a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală.

De asemenea, potrivit art. 681 C.p.p. „Sunt indicii temeinice atunci când din datele existente în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că persoana faţă de care se efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire penală a săvârşit fapta.”

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului (declaraţiile inculpatului, declaraţiile părţii vătămate, declaraţiile martorilor, procesul – verbal de cercetare la faţa locului), constată că în cauză sunt indicii temeinice că inculpaţii PŞA, PBD şi PIA au săvârşit infracţiunea de „tâlhărie” prev. de art. 211 al. 1, al. 21 lit. „a” C.p., iar pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani (dar şi infracţiunea de „pescuit cu japca” prev. de art. 65 al. 1 lit. „a” din OG 23/2008).

Este adevărat că inculpaţii au încercat să-şi formuleze o apărare în sensul că au venit să pescuiască în mod legal, urmând să achite taxa de pescuit, că nu au avut asupra lor sticle tip PET cu benzină, că nu i-au dat foc paznicului, dar din probele administrate până în prezent rezultă cu certitudine contrariul.

Certă este prezenţa inculpaţilor pe baltă în ziua respectivă, faptul că nu au stat pe malul bălţii pentru a pescui, ci s-au ascuns în stufăriş (pe o insuliţă cu stuf), pentru a nu fi observaţi, numai că au fost observaţi de paznicii bălţii (aceeaşi care cu o zi înainte îl surprinseseră pe inculpatul Pană Ştefan braconând în zonă), situaţie faţă de care au venit să le ceară să părăsească balta.

În privinţa sticlelor tip PET, deşi inculpaţii au negat faptul că au avut asupra lor astfel de sticle, totuşi 3 sticle tip PET în care se afla un lichid alb – gălbui ce mirosea a benzină au fost găsite de organele de poliţie  chiar în zona unde se opriseră inculpaţii să pescuiască şi ridicate de acestea în vederea efectuării de cercetări, astfel cum rezultă din procesul – verbal de cercetare la faţa locului aflat la filele 8 şi 9 din dosar. Este greu de presupus că aceste sticle au fost puse acolo chiar de paznicii bălţii, aşa cum susţin inculpaţii.

Cei cinci paznici care i-au surprins pe inculpaţi şi-au făcut drum prin stuf, pe cărarea făcută prin vegetaţie, mergând unul în spatele celuilalt, primul fiind partea vătămată AA, care, în momentul în care s-a apropiat, a fost stropit cu benzină de inculpaţi şi folosindu-se de o brichetă i-au dat foc. Întrucât tricoul a început să ardă, flăcările ajungând la gât şi faţă, partea vătămată s-a aruncat în apă, scoţându-şi apoi tricoul ars (tricou ce a fost ridicat de organele de poliţie).

Într-adevăr, după acest incident, ceilalţi paznici le-au aplicat lovituri inculpaţilor, gest care însă nu se justifica. 

Pericolul concret pentru ordinea publică presupune o stare de fapt şi care se manifestă printr-un sentiment de insecuritate în rândul comunităţii, stare de fapt ce trebuie întemeiată pe probe certe, în conformitate cu art. 148 lit. “f” C.p.p. Aceasta presupune existenţa unei reacţii colective faţă de anumite stări de lucruri negative cu impact imediat asupra opiniei publice.

În speţă, din probele administrate, rezultă că s-a produs un astfel de impact imediat şi mediatic în rândul opiniei publice, astfel că se poate vorbi de existenţa unei temeri colective, iar în analizarea pericolului social concret pentru ordinea publică trebuie avute în vedere toate circumstanţele referitoare la fapte, dar şi la  persoana inculpatului.

Pentru a se susţine că inculpaţii prezintă un pericol public concret prin lăsarea lor în libertate care să justifice luarea arestării preventive trebuie să se demonstreze că întreaga colectivitate este pusă în primejdie dacă aceştia sunt liberi, fiind necesar ca la dosar să existe date concrete din care să rezulte, fără echivoc, pericolul pentru ordinea publică, întrucât în caz contrar se poate ajunge la arbitrariul, situaţie inadmisibilă în luarea unei hotărâri în privinţa libertăţii persoanei.

Dispoziţiile art. 23 din Constituţia României garantează libertatea individuală a persoanei, arestarea unei persoane făcându-se numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege. Este de principiu că starea naturală a individului este starea de libertate, privarea de libertate fiind excepţia.

Nu în ultimul rând trebuie menţionate dispoziţiile art. 5 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, care prevăd şi excepţiile lipsirii de libertate, lit. „c” referindu-se la situaţia „dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia”.

Din actele dosarului rezultă că, în ziua de 17.07.2012, inculpaţii se aflau la braconaj piscicol pe balta SC F SRL VA, că au fost surprinşi de paznicii bălţii şi întrucât prinseseră o cantitate de 3,68 kg peşte specia şalău, pentru a-şi asigura scăparea au aruncat asupra acestora cu un lichid inflamabil din mai multe sticle tip PET, dându-i foc paznicului AA, acesta suferind arsuri pe 15% din suprafaţa corpului (pe faţă, gât, torace) producându-i leziuni care, conform concluziilor provizorii emise de medicul de gardă din cadrul Spitalului de Urgenţă de Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri B, necesită pentru vindecare un număr de 14 zile de tratament, fiind posibil a se majora urmare a efectuării tratamentului chirurgical, respectiv excizia leziunilor de arsură şi a grefei de piele la 30-40 zile (filele 12 – 13 din dosar).

Având în vedere modalitatea şi împrejurările comiterii faptelor – de trei persoane împreună, scopul urmărit – sustragerea de peşte în vederea valorificării prin vânzare şi al procurării de bani, rezonanţa socială negativă pe care o are acest gen de fapte, starea de insecuritate creată faţă de bunurile persoanelor, care-şi văd ameninţate patrimoniul, dar şi faţă de integritatea fizică a persoanelor, precum şi sentimentul de insecuritate pe care îl generează în rândul societăţii civile lăsarea în libertate a unor persoane acuzate de săvârşirea unor asemenea fapte, împrejurări care, coroborate cu alte date personale ale inculpaţilor sunt de natură să justifice în mod rezonabil temerea că, aflaţi în libertate, aceştia prezintă un risc ridicat de comitere şi a altor fapte antisociale, că faptele pentru care există presupunerea rezonabilă că au fost săvârşite de inculpaţi prezintă un real pericol.

Nu în ultimul rând, de reţinut şi circumstanţele personale ale inculpaţilor.

Astfel, inculpaţii sunt cunoscuţi cu antecedente penale, potrivit celor menţionate mai sus. Inculpaţii au un bogat trecut infracţional, suferind condamnări încă din anul 2003, iar inculpatului PBD aplicându-i-se măsura libertăţii supravegheate pentru fapte săvârşite în minorat, condamnat apoi la 6 ani pentru art. 197 al. 2 C.p., executând 3 ani din pedeapsă, suferind două condamnări inclusiv în Franţa.

În privinţa inculpaţilor PŞA şi PI A aceştia au săvârşit împreună fapte penale, fiind condamnaţi prin aceleaşi sentinţe, ultima fiind sentinţa penală nr. 6/11.01.2007, menţionată mai sus.

 Mai mult decât atât, faţă de inculpatul PŞA s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ prin Ordonanţa nr. 1216/P/2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu – Gară pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat”.

Nu în ultimul rând, de reţinut este şi faptul că, în ziua de 16.07.2012 (cu o zi înainte), inculpatul PŞA a fost depistat la braconaj de către paznicii bălţii SC F SRL, în urma cântăririi rezultând cantitatea de 54,2 kg peşte din specia şalău (lucrare înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu sub nr. 1401/P/2012). 

 În cauza de faţă, se poate observa persistenţa infracţională a inculpaţilor, faptul că nici măsura libertăţii supravegheate, nici suspendarea condiţionate a executării pedepsei, nici perioada de recluziune, nici clemenţa acordată de instanţă prin dispunerea liberării condiţionate nu au avut niciun efect asupra inculpaţilor, nu au contribuit la reeducarea acestora, persistând în săvârşirea unor fapte penale de o gravitate din ce în ce mai mare, toate acestea conturând profilul unor persoane periculoase şi predispuse la săvârşirea de fapte penale.

Faptul că inculpaţii braconau cu scopul de a face rost de bani nu poate minimiza pericolul social al faptelor, căci urmărind să facă rost de bani prin săvârşirea unor astfel de fapte, denotă o conduită total necorespunzătoare, de neconformare şi respect al normelor legale.

Instanţa apreciază că în situaţia în care astfel de fapte nu ar fi urmate de o ripostă fermă din partea justiţiei, s-ar întreţine climatul infracţional şi s-ar diminua încrederea societăţii în organele chemate să îndeplinească actul de justiţie, dar şi respectul faţă de ordine şi lege.

Astfel, toate acestea duc la concluzia că lăsarea în libertate a inculpaţilor prezintă pericol concret pentru ordinea publică, iar natura şi gravitatea faptelor pentru care inculpaţii sunt cercetaţi – prin care se aduce atingere celor mai importante relaţii sociale ocrotite de normele juridice, respectiv cele referitoare la patrimoniul persoanei şi integritatea fizică a persoanei, consecinţele acestora, potenţează pericolul social, determinând o stare de nelinişte şi insecuritate în rândul societăţii, mai ales în comunităţile mici, cum este com. F.

În concluzie, se apreciază că săvârşirea infracţiunilor de către inculpaţi este de natură să împiedice normala funcţionare a unui sistem.

Faţă de aceste considerente instanţa constată că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 143 C.p.p. şi există cazurile prevăzute de art. 148 lit. “f” C.p.p., motiv pentru care apreciază întemeiată propunerea de arestare preventivă, urmând a o admite.

Având în vedere şi prevederile art. 1491 C.p.p., urmează a dispune arestarea preventivă a preventivă a inculpaţilor PŞA, PBD şi PIA pe o perioadă de câte 29 de zile fiecare, începând de la data de 19.07.2012, până la data de 16.08.2012.

Conform art. 192 al. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Pentru aceste considerente:

D I S P U N E

Admite propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor PŞA, PBD şi PIA formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară.

Dispune arestarea preventivă a inculpaţilor PŞA, PBD, PIA pe o perioadă de câte 29 de zile fiecare, începând de la data de 19.07.2012, până la data de 16.08.2012.

Conform art. 192 al. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu recurs în 24 de ore de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.07.2012.