Delapidare art.215, ind.1, alin.1 C.pen. Inexistenţa constrângerii morale la săvârşirea faptei

Sentinţă penală 2732 din 01.10.2012


Faptele inculpatei MVT care, acţionând în baza unei rezoluţii infracţionale unice la data de 10.12.2004 şi în perioada februarie – martie 2005, în calitate de director pentru punctul de lucru din Iaşi al SC Romtex Trade SRL Voluntari şi-a însuşit în interes personal dar pentru altul suma totală de 194.746,50 lei provenind din disponibilităţile societăţii întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 2151alin. (1) şi alin. (2) Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Instanţa constată că, faptele săvârşite de inculpată au caracterul unor infracţiuni continuate în sensul dispoziţiilor art.41 alin.2 Cod penal potrivit cărora există infracţiune continuată ori de câte ori, la diferite intervale de timp, dar in baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, făptuitorul comite acte materiale ce prezintă fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

Astfel, activitatea inculpatei se caracterizează, sub aspect subiectiv, prin unitate de rezoluţie ce poate fi dedusă în cauză din modul de operare a inculpatei ( inculpata a retras diferite sume de bani cu titlul de  "salarii " sau " diverse sume" ), intervalul de timp relativ scurt între actele de executare ( inculpata a retras sumele de bani, lunar).Întrucât retragerea sumelor de bani s-a realizat  în aceeaşi modalitate demonstrează că inculpata  a prevăzut, chiar şi în linii generale, încă de la primul act de executare, activitatea infracţională desfăşurată ulterior şi rezultatele ei, şi că aceasta rezoluţie unică s-a menţinut pe întreg parcursul executării.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea psihică a inculpatei faţă de faptă si urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în forma intenţiei directe, conform disp. art. 19 alin.1 lit. a Cod penal, deoarece inculpata a prevăzut rezultatul faptei sale (însuşirea unor sume de bani şi producerea unui prejudiciu în patrimoniul părţii civile) şi a urmărit producerea acestuia prin săvârşirea faptei.

Inculpata, în declaraţiile sale date în ambele etape procesuale cât şi în concluziile scrise formulate, în cauză, arată în a fost obligată să execute ordinele numitului NA care îi solicita să retragă acele sume de bani, fiind totodată ameninţată în cazul în care nu va da curs acestor solicitări. De asemenea menţionează faptul  că sumele scoase în numerar de la cele două bănci, conform dispoziţiilor şi indicaţiilor numitului Amar Nanaa, le-a predat unor persoane de origine arabă, în mai multe rânduri şi în locuri diferite, fără a primi vreun document justificativ în acest sens. Menţionează totodată faptul că nu a fost decât o unealtă întrucât era executanta ordinelor numitului Ammar Nanna. Cele afirmate de inculpată sunt susţinute şi de declaraţiile martorei Rusu Rodica, mama acesteia care arată că că sumele de bani retrase de fiica sa din disponibilităţile societăţii nu erau folosite în interesul propriu  al inculpatei întrucât condiţiile de viaţă ale acesteia erau modeste. De asemenea martora arată că, fiica sa obişnuia să se plângă părinţilor în privinţa faptului că era obligată să se supună ordinilor celui pentru care lucra, trăind sub o teroare  permanentă.  Sub aceste aspecte, instanţa reţine următoarele :

Într-adevăr, conform art. 46 alin. (2) Cod penal, constrângerea morală este o cauză care înlătură caracterul penal al faptei constând în presiunea pe care acţiunea unei persoane o exercită asupra psihicului unei alte persoane prin ameninţarea cu un pericol grav, iminent, inevitabil şi injust, ce are drept urmare lipsirea acesteia de posibilitatea de a avea control asupra voinţei sale, determinând-o astfel să comită o faptă prevăzută de legea penală sub stăpânirea unei temeri grave.

Prin urmare, pentru a fi în prezenţa acestei cauze care înlătură caracterul penal al faptei trebuie, pe de o parte să existe o constrângere exercitată asupra psihicului unei persoane de către o altă persoană, prin ameninţare cu un pericol grav, iar pe de altă parte constrângerea morală trebuie să fie irezistibilă în sensul că cel constrâns nu are nicio opţiune, trebuind să acţioneze.

Or, în cauză inculpata prin săvârşirea infracţiunii continuate prin cinci acte materiale nu a făcut dovada caracterului irezistibil al constrângerii morale la care a fost supusă. Mai mult decât atât, la data de 10.12.2004 inculpata a retras suma de 4500 lei pe care, în aceeaşi zi a depus-o în contul său personal.

Însă în ipoteza prevăzută de art. 46 alin. (2) caracterul penal al faptei este înlăturat doar dacă săvârşirea acesteia este unica posibilitate de a înlătura pericolul, condiţie ce nu a fost dovedită în cauza de faţă.

De asemenea, nu are relevanţă penală nici faptul că sumele de bani respective au fost sustrase pentru a fi predate numitului NA întrucât scopul urmărit de făptuitor la săvârşirea acestei infracţiuni este de satisfacere a unui interes personal al acestuia sau al altei persoane.

Aspectele prezentate de inculpată în sensul că sumele retrase au profitat numitului NA, fiind ridicate la solicitarea acestuia ( sens în care inculpata a depus la dosarul cauzei mai multe înscrisuri privind discuţiile  purtate cu acesta ) vor fi avute în vedere de către instanţă la individualizarea pedepsei cât  şi la modalitatea de executare a acesteia. 

Sub aspectul laturii obiective, elementul material se concretizează prin sustragerea sumelor de bani din patrimoniul persoanei juridice, producându-se şi urmarea imediată  şi anume paguba pricinuită patrimoniului părţii vătămate,  între faptele săvârşite şi urmarea produsă existând raport de cauzalitate.

Având in vedere că faptele inculpatei există, au fost comise de aceasta cu forma de vinovăţie cerută de lege, instanţa urmează a o condamna pe aceasta la o pedeapsă  cu închisoarea la individualizarea căreia instanţa va ţine cont de toate criteriile prevăzute de art.72 Cod penal, şi anume: limitele de pedeapsă prevăzute de lege, gradul de pericol social generic şi concret ridicat al faptelor, împrejurările concrete ale săvârşirii acesteia .