Contestatie la executare. Întrerupere prescriptie executare pedeapsa - începere executare. Prescriptii

Sentinţă penală 2555 din 28.07.2009


 Prin sentinta penala nr. 2555 din 28.07.2009 s-a dispus în baza dispozitiilor  art.  461 alin. 1 lit. d Cod procedura penala raportat la art. 125 si art. 126 alin. 1 lit b Cod penal respingerea contestatiei la executare formulata de catre Biroul Executari Penale din cadrul Judecatoriei Iasi, prin judecatorul delegat, privind sentinta penala nr. 3416 din 13.07.2000 a Judecatoriei Iasi (pronuntata în dosar nr. 9732/1999), ramasa definitiva prin neapelare, prin care condamnatei  Z.W.  i-a fost aplicata pedeapsa rezultanta de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazute  de art. 208, art. 209 alin 1 lit.g Cod penal, în sensul constatarii intervenirii prescriptiei executarii pedepsei.

Pentru a dispune astfel, instanta de judecata a retinut ca termenul de prescriptie a executarii pedepsei (termen de 8 ani  si 6  luni raportat la pedeapsa de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni închisoar , calculat potrivit art. 126 alin.3 Cod penal de la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare , respectiv de la data de 31.10.2000) a fost întrerupt prin începerea executarii ca urmare a arestarii condamnatei în vederea extradarii, pentru a interveni prescriptia impunându-se, potrivit art. 127 Cod penal,  împlinirea unui nou termen de  prescriptie  de 8 ani  si 6  luni calculat de la data arestarii de autoritatile din Polonia în vederea extradarii.