Înşelăciune. Elemente constitutive. Despăgubiri

Sentinţă penală 1621 din 16.05.2013


Înşelăciune. Elemente constitutive. Despăgubiri

În drept, fapta inculpatului  S. C. care, la data de 30.10.2012, a indus-o în eroare pe partea vătămată  G. C. F.  , angajat în calitate de oficiant urban la Oficiul Poştal nr.3 Craiova, cu ocazia unui schimb de bancnote de valoare mai mare în bancnote cu valoare mai mică, astfel cauzând un prejudiciu în cuantum de 1790 de lei, iar în data de 31.01.2013, a indus-o în eroare pe partea vătămată  Ş. C. , angajat în calitate de operator de ghişeu la Agenţia Cetatea Băniei Craiova a BRD-GSG, cu ocazia unui schimb de bancnote de valoare mai mare în bancnote cu valoare mai mică, astfel cauzând un prejudiciu în cuantum de 1100 de lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune faptă prev. de art. 215 alin.1 C.p..

Cu privire la latura subiectivă, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit fapt cu intenţie directă.

Având în vedere faptul că, inculpatul  S. C. a săvârşit cele două acte materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, fapt ce rezultă din modul de comitere al faptei, instanţa va reţine în defavoarea inculpatului dispoziţiile art.41 alin.2 C.p..

* * *

Cu privire la latura civilă a cauzei instanţa constată faptul că, partea vătămată  G. C. F. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1781 de lei, partea vătămată  Ş. C. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1100 de lei iar partea vătămată B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1100 de lei.

Astfel, potrivit art.1357 din Noul Cod civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.

Aşadar, instanţa constată că, pentru existenţa răspunderii civile delictuale, se cer realizate în mod cumulativ următoarele condiţii: existenţa unei fapte, existenţa unui prejudiciu, existenţa unui raport de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, existenţa vinovăţiei persoane care a săvîrşit fapta.

Instanţa reţine că, fapta  S. C. care, la data de 30.10.2012, a indus-o în eroare pe partea vătămată  G. C. F.  , angajat în calitate de oficiant urban la Oficiul Poştal nr.3 Craiova, cu ocazia unui schimb de bancnote de valoare mai mare în bancnote cu valoare mai mică, astfel cauzând un prejudiciu în cuantum de 1790 de lei, iar în data de 31.01.2013, a indus-o în eroare pe partea vătămată  Ş. C. , angajat în calitate de operator de ghişeu la Agenţia Cetatea Băniei Craiova a BRD-GSG, cu ocazia unui schimb de bancnote de valoare mai mare în bancnote cu valoare mai mică, astfel cauzând un prejudiciu în cuantum de 1100 de lei, constituie neîndoielnic şi o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii materiale, existând un raport de cauzalitate între faptă şi prejudiciu.

Judecătoria Craiova - Secţia Penală - Sentinţa penală nr. 1621/16 Mai 2013

La data de 04.04.2013 a fost înregistrat sub numărul xxx/215/2013 dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu numărul xxx/P/2012 prin care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de arestare preventivă a inculpatului  S. C. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune faptă prev. de art. 215 alin.1 C.p., cu aplicarea art.41 alin.2 C.p., art.37 alin.1 lit. b C.p.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că, la data de 30.10.2012, inculpatul  S. C. a indus-o în eroare pe partea vătămată  G. C. F.  , angajat în calitate de oficiant urban la Oficiul Poştal nr.3 Craiova, cu ocazia unui schimb de bancnote de valoare mai mare în bancnote cu valoare mai mică, astfel cauzând un prejudiciu în cuantum de 1790 de lei.

De asemenea, inculpatul a mai fost acuzat că, în data de 31.01.2013, inculpatul  S. C. a indus-o în eroare pe partea vătămată  Ş. C. , angajat în calitate de operator de ghişeu la Agenţia Cetatea Băniei Craiova a BRD-GSG, cu ocazia unui schimb de bancnote de valoare mai mare în bancnote cu valoare mai mică, astfel cauzând un prejudiciu în cuantum de 1100 de lei.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt au fost propuse prin rechizitoriu următoarele mijloace de probă: declaraţiile părţilor vătămate, declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorilor  C. G. M. ,  M. O. M. ,  B. L. C. , proces verbal de prezentare pentru recunoaştere din grup a inculpatului  S. C. de către partea vătămată  Ş. C. , proces verbal de prezentare pentru recunoaştere după fotografii a inculpatului  S. C. de către partea vătămată  Ş. C. , proces verbal de prezentare pentru recunoaştere din grup a inculpatului  S. C. de către partea vătămată  G. C. F.  , proces-verbal de redare a înregistrărilor video însoţite de planşe foto.

Partea vătămată  G. C. F. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1781 de lei.

Partea vătămată  Ş. C. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1100 de lei.

Partea vătămată B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1100 de lei.

În faţa instanţei de judecată, în conformitate cu art. 3201 alin. 1 C.p.p., inculpatul a declarat că recunoaşte săvârşirea faptei reţinute în actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. În conformitate cu disp. art. 3201 alin. 3 C.p.p. a fost audiată inculpatul  S. C. , declaraţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la dosar. De asemenea, inculpatul a mai precizat că doreşte să achite prejudiciul creat părţilor civile.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

1.La data de 27.11.2012 Compania Naţională Poşta Română S.A. Oficiul Poştal nr.3 Craiova-Dolj s-a adresat cu plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, prin care a sesizat faptul că, la data de 30.10.2012, o persoană necunoscută a solicitat schimbarea unei bancnote de 500 de lei, în bancnote de 100 de lei, ocazie cu care, profitând de neatenţia oficiant urban, partea vătămată  G. C. F.  , şi-a însuşit suma de 1781 de lei.

Din declaraţia părţii vătămate  G. C. F. care se coroborează cu declaraţia inculpatului  S. C. şi cu procesul verbal de redare în formă scrisă a imaginilor surprinse de camerele video de supraveghere aflate în incinta Oficiului Poştal instanţa reţine că, la data de 30.10.2012, inculpatul  S. C. s-a prezentat la Oficiul Poştal nr.3 Craiova-Dolj unde i-a solicitat oficiantului poştal  G. C. F. să-i schimbe patru bancnote de 500 de lei în bancnote de 100 de lei, împrejurare cu care partea vătămată a fost de acord, luând de la inculpat suma de bani şi i-a oferit în schimb 20 de bancnote de câte 100 de lei.

În continuare, inculpatul  S. C. , profitând de neatenţia părţii vătămate, prin desfăşurarea banilor în formă de evantai şi executând o manevră de întoarcere, prin rotire peste degetele mâinii stângi a bancnotelor pe direcţia înainte, a palmat şi a luat o parte din bancnotele de 100 de lei şi le-a introdus în buzunar, după care i-a înapoiat restul bancnotelor părţii vătămate, solicitându-i  acesteia să le schimbe în bancnote cu cupitura de 50 de lei. În aceste împrejurări, partea vătămată a luat de la inculpat suma de bani fără a o număra şi i-a dat în schimb 40 de bancnote de 50 de lei. Inculpatul, prin aceiaşi modalitate descrisă anterior, palmează o parte din bancnotele de 50 de lei primite, imediat solicitându-i părţii vătămate să-i schimbe şi acele bancnote în unele cu valori mai mici, de 10 lei şi de 5 lei, înmânându-i şi suma de bani în bancnote de 50 de lei, dar fără a suma de bani sustrasă. Pentru motivul că, partea vătămată  G. C. F. i-a spus inculpatului că nu are bancnote de cupitura solicitată, inculpatul i-a solicitat părţii vătămate să-i dea 3 bancnote de 500 de lei şi 5 de 100 de lei, moment în care partea vătămată a introdus suma de bani primită de la inculpat într-un sertar special, fără a-i număra, după care i-a înmânat inculpatului bancnotele solicitată.

Ulterior, partea vătămată  G. C. F.  , la terminarea programului de lucru, a constatat o lipsă în gestiune de 1790 de lei.

Partea vătămată l-a recunoscut după fotografii pe inculpatul  S. C. ca fiind persoana care în data de la data de 30.10.2012 s-a prezentat la sediul Oficiul Poştal nr.3 Craiova-Dolj şi, în scopul însuşirii pe nedrept a unor sume de bani, s-a folosit de diferite manopere frauduloase.

2. La data de 18.02.2013 B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. s-a adresat cu plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, prin care a sesizat faptul că, la data de 31.01.2013, a indus-o în eroare pe partea vătămată  Ş. C. , angajat în calitate de operator de ghişeu la Agenţia Cetatea Băniei Craiova a BRD-GSG, cu ocazia unui schimb de bancnote de valoare mai mare în bancnote cu valoare mai mică, astfel cauzând un prejudiciu în cuantum de 1100 de lei.

Din declaraţia părţii vătămate  Ş. C. care se coroborează cu declaraţia inculpatului  S. C. şi cu procesul verbal de redare în formă scrisă a imaginilor surprinse de camerele video de supraveghere aflate în incinta Agenţiei Cetatea Băniei Craiova a BRD-GSG instanţa reţine că, la data de 31.01.2013, inculpatul  S. C. s-a prezentat la Agenţia Cetatea Băniei Craiova a BRD-GSG unde i-a solicitat operatorului de ghişeu  Ş. C. să-i schimbe cinci bancnote de 500 de lei în bancnote de 100 de lei, împrejurare cu care partea vătămată a fost de acord, luând de la inculpat suma de bani şi i-a oferit în schimb 25 de bancnote de câte 100 de lei.

În continuare, inculpatul  S. C. , profitând de neatenţia părţii vătămate, prin desfăşurarea banilor în formă de evantai şi executând o manevră de întoarcere, prin rotire peste degetele mâinii stângi a bancnotelor pe direcţia înainte, a palmat şi a luat o parte din bancnotele de 100 de lei şi le-a introdus în buzunar, după care i-a înapoiat restul bancnotelor părţii vătămate, solicitându-i  acesteia să le schimbe în bancnote cu cupitura de 10 de lei.

În această situaţie, partea vătămată  Ş. C. a luat banii de la inculpat fără a-i număra după care i-a spus inculpatului că nu are astfel de bancnote, împrejurare în care, inculpatul i-a solicitat părţii vătămate să-i de-a cinci bancnote de 500 de lei, după care inculpatul a părăsit sediul băncii.

Ulterior, partea vătămată  Ş. C. , la terminarea programului de lucru, a constatat o lipsă în gestiune de 1100 de lei.

Partea vătămată l-a recunoscut după fotografii pe inculpatul  S. C. ca fiind persoana care în data de la data de 31.01.2013 s-a prezentat la sediul Agenţiei Cetatea Băniei Craiova a BRD-GSG şi, în scopul însuşirii pe nedrept a unor sume de bani, s-a folosit de diferite manopere frauduloase.

Deşi în faza de urmărire penală, inculpatul  S. C. nu a recunoscut săvârşirea faptei, în faţa instanţei de judecată, în conformitate cu art. 3201 alin. 1 C.p.p., inculpatul a declarat că recunoaşte săvârşirea faptei reţinute în actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În drept, fapta inculpatului  S. C. care, la data de 30.10.2012, a indus-o în eroare pe partea vătămată  G. C. F.  , angajat în calitate de oficiant urban la Oficiul Poştal nr.3 Craiova, cu ocazia unui schimb de bancnote de valoare mai mare în bancnote cu valoare mai mică, astfel cauzând un prejudiciu în cuantum de 1790 de lei, iar în data de 31.01.2013, a indus-o în eroare pe partea vătămată  Ş. C. , angajat în calitate de operator de ghişeu la Agenţia Cetatea Băniei Craiova a BRD-GSG, cu ocazia unui schimb de bancnote de valoare mai mare în bancnote cu valoare mai mică, astfel cauzând un prejudiciu în cuantum de 1100 de lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune faptă prev. de art. 215 alin.1 C.p..

Cu privire la latura subiectivă, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit fapt cu intenţie directă.

Având în vedere faptul că, inculpatul  S. C. a săvârşit cele două acte materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, fapt ce rezultă din modul de comitere al faptei, instanţa va reţine în defavoarea inculpatului dispoziţiile art.41 alin.2 C.p..

Analizând fişa de cazier judiciar a inculpatului  S. C. , instanţa constată că acesta a mai fost condamant anterior pentru mai multe fapte de acelaşi gen, contopite prin sentinţa penală cu numărul 99/2008 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr.24/2008 a Tribunalului Dolj, în baza aceste sentinţe fiind emis mandatul de executare a pedepsei cu numărul 225/2008, fiind arestat la data de 26.03.2007 şi liberat condiţionat la data de 10.02.2009 cu un rest rămas neexecutat de 318 zile.

Ca urmare, luând în considerare că, inculpatul  S. C. a săvârşit fapta care formează obiectul prezentei cauze la data de 30.10.2012, după data considerării ca executată a pedepsei stabilite prin sentinţa penală cu numărul 99/2008 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr.24/2008 a Tribunalului Dolj, instanţa apreciază că trebuie reţinut în defavoarea inculpatului dispoziţiile art.37 alin.1 lit.b C.p..

Reţinând vinovăţia inculpatului în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii prev. de art. 215 alin. 1 C. pen. instanţa urmează a i aplica o pedeapsă cu închisoarea, singura  de natură a asigura funcţia preventivă a sancţiunii.

La alegerea pedepsei, precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa, conform art. 72 C. pen., va avea în vedere pericolul social concret al faptei săvârşite, determinat atât de modul de producere, constând în atitudinea inculpatului, cât şi de importanţa valorilor sociale încălcate respectiv, patrimoniul.

 În ceea ce priveşte cuantumul pedepsei, starea de recidivă a inculpatului, starea de agravare dată de infracţiunea continuată, justifică orientarea acesteia peste minimul special prevăzut de lege.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptei săvârşite, persistenţa infracţională, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b din C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care exerciţiul acestora va fi interzis pe perioada executării pedepsei

Apreciind, în contextul probelor administrate din care rezultă că scopul pedepsei nu poate fi atins fără privarea de libertate a inculpatului instanţa va dispune ca inculpatul să execute pedeapsa în regim de detenţie, potrivit art.57 C.p..

Prin urmare, se va reţine în favoarea inculpatului dispoziţiile art. 320 indice 1 alin.7 C.p.p. iar în baza art. 215 alin.1, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p., art.37 alin.1 lit. b C.p. şi art.320 indice 1 alin.7 C.p.p. îl va condamna pe inculpatul  S. C. , la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În temeiul art. 71 C.p. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p. pe durata executării pedepsei. 

În baza art.350 alin.1 C.p.p. va menţine starea de arest a inculpatului  S. C. .

În temeiul art.88 C.p. va deduce din pedeapsa ce urmează a fi executată de inculpatul  S. C. perioada arestării preventive de la data de 18.03.2013 la zi.

Cu privire la latura civilă a cauzei instanţa constată faptul că, partea vătămată  G. C. F. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1781 de lei, partea vătămată  Ş. C. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1100 de lei iar partea vătămată B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1100 de lei.

Astfel, potrivit art.1357 din Noul Cod civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.

Aşadar, instanţa constată că, pentru existenţa răspunderii civile delictuale, se cer realizate în mod cumulativ următoarele condiţii: existenţa unei fapte, existenţa unui prejudiciu, existenţa unui raport de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, existenţa vinovăţiei persoane care a săvîrşit fapta.

Instanţa reţine că, fapta  S. C. care, la data de 30.10.2012, a indus-o în eroare pe partea vătămată  G. C. F.  , angajat în calitate de oficiant urban la Oficiul Poştal nr.3 Craiova, cu ocazia unui schimb de bancnote de valoare mai mare în bancnote cu valoare mai mică, astfel cauzând un prejudiciu în cuantum de 1790 de lei, iar în data de 31.01.2013, a indus-o în eroare pe partea vătămată  Ş. C. , angajat în calitate de operator de ghişeu la Agenţia Cetatea Băniei Craiova a BRD-GSG, cu ocazia unui schimb de bancnote de valoare mai mare în bancnote cu valoare mai mică, astfel cauzând un prejudiciu în cuantum de 1100 de lei, constituie neîndoielnic şi o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii materiale, existând un raport de cauzalitate între faptă şi prejudiciu.

Având în vedere faptul că, inculpatul a recunoscut prejudiciul creat şi a fost de acord să despăgubească părţile civile, instanţa, în baza art.346  alin.1 C.p.p. va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă  G. C. F.  .

Va obliga inculpatul  S. C. la plata sumei de 1781 de lei către partea civilă  G. C. F.  .

În baza art.346  alin.1 C.p.p. va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă  Ş. C. .

Va obliga inculpatul  S. C. la plata sumei de 1100 de lei către partea civilă  Ş. C. .

În baza art.346  alin.1 C.p.p. instanţa va respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă B.R.D. Groupe Societe Generale S.A., deoarece, aşa cum rezultă din adresa comunicată de această unitate bancară, suma de bani i-a fost imputată operatorului de la ghişeu, părţii vătămate  Ş. C. .

În baza art. 191 C.p.p. va obliga inculpatul la plata sumei de 700 de lei, cheltuieli judiciare către stat, din care onorariul avocatului din oficiu în cuantum de 200 de lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.