Infracţiuni

Sentinţă penală 249 din 09.12.2011


Dosar nr. /223/2011

Operator de date cu caracter personal nr.5696

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI - JUDEŢUL VÂLCEA

Sentinţa penală nr. 249

Şedinţa publică de la 09 decembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE :, judecător

GREFIER  :

Ministerul Public:  Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăşani, reprezentat prin

PROCUROR: 

 

Pe rol este judecarea procesului penal privind pe inculpaţii;  .., trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.208 al.1 C.p. rap. la art.209 al.1 lit. a,g şi I Cod penal şi  …., trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 al.1 C.p. rap. La art. 209 al.1 lit. a,g şi I C.p. cu aplic art. 41 al 2 cod penal şi  …, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal, rap la art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal, cu aplicare art. 41 al.2 Cod penal- parte ….

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-au prezentat inculpaţii: …..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Având în vedere dispoziţiile art.3201 Cod procedură penală, introdus prin Legea nr.202/2010, preşedintele completului de judecată aduce la cunoştinţa inculpaţilor că în situaţia în care recunosc faptele aşa cum au fost reţinute în actul de sesizare al instanţei şi dacă  solicită ca judecata să se facă doar în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, vor beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă stabilite de lege în cazul pedepsei închisorii.

S-au audiat inculpaţii prezenţi:  ….., conform dispoziţiilor procedurale ale căror declaraţii s-au ataşat la dosar.

Avocat ales….., solicită  în circumstanţiere proba cu un martor pentru fiecare, martori ce sunt prezenţi şi anume…….

Avocat oficiu…, pentru inculpatul…., solicită în circumstanţiere proba cu martorul…., ce este prezent, iar pentru inculpatul…., depune o caracterizare.

Avocat oficiu.., pentru inculpatul…, solicită în circumstanţiere proba cu o caracterizare pe care o depune la dosar, iar pentru inculpatul…., va depune tot o caracterizare.

Avocat oficiu…, pentru inculpatul…., solicită în circumstanţiere proba cu martorul…, ce este prezent.

Instanţa admite probele cu martori şi caracterizări, solicitate de apărătorii inculpaţilor şi trece la audierea lor.

S-au audiat martorii prezenţi ai inculpaţilor sub prestare de jurământ ale căror declaraţii s-au ataşat la dosar.

Apărătorii inculpaţilor  pe rând având cuvântul declară că, nu mai solicită alte probe în cauză.

Instanţa constatând terminată cercetarea judecătorească, acordă cuvântul pentru dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public, expune situaţia de fapt arătând că, în seara zilei de 27.02.2010, inculpaţii au pătruns prin escaladare, în curtea şi sediul…., reprezentată de…., unde prin folosirea unei chei şi tăierea unui lacăt, au sustras două bazine din aramă, producând un prejudiciu de 5530 lei, ce a fost recuperat prin  restituirea unui bazin şi a sumei de 4000 lei, astfel că, partea vătămată nu s-a mai constituit parte civilă în cauză.

Din probele de la dosar şi recunoaşterea inculpaţilor, rezultă vinovăţia acestora motiv pentru care pune concluzii de condamnare la pedeapsa închisorii fiecare inculpat  în baza textului de lege pentru care a fost trimis în judecată, cu obligarea la plata cheltuielilor judiciare.

Avocat oficiu.., pentru inculpatul…, pune concluzii de achitare , avându-se în vedere  că acesta are discernământul diminuat aşa cum reiese din raportul de expertiză medico-legal de la fila  176 dosar de urmărire penală, iar pentru inculpatul…, solicită ca pedeapsa ce se va aplica să fie spre minimul prevăzut de lege. A se aplica şi prev de art.3201 C.pr.penală.

Avocat oficiu.., pentru inculpatul…, solicită aplicarea unei sancţiuni spre minimul prevăzut de lege cu aplicarea art. 81 Cod penal şi obligarea la plata cheltuielilor judiciare.

Avocat oficiu…, pentru inculpaţii:…, solicită aplicarea unei pedepse ce va fi orientată spre minimul special prevăzut de lege, cu aplicarea art. 81 Cod penal. Obligarea la plata cheltuielilor judiciare.

Avocat ales…, pentru inculpaţii:….,  solicită a se avea în vedere că, sunt la prima abatere de acest fel au participat numai la primul furt, au o situaţie precară în familie, iar pedeapsa ce se va aplica să fie orientată spre minim, cu suspendarea condiţionată a executării, urmând a fi aplicate şi prev. art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală.

Inculpaţii pe rând având cuvântul se declară vinovaţi şi regretă fapta săvârşită.

INSTANŢA:

Deliberând,constată următoarele:

Prin rechizitoriul din 8.09.2011 dat în dosarul nr……./P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani, inculpaţii …au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al.1, rap. la art. 209 al.1 lit. a, g şi i C.p. şi complicitate la furt prev de art 26 C.p. rap la art. 209 al 1 lit a, g şi i Cp.

Prin actul de sesizare a instanţei se arată că în perioada 27.02 – 7.03.2010, inculpaţii au pătruns prin escaladare, folosind fără drept o cheie şi prin tăierea unui lacăt, în incinta…., de unde au sustras două bazine din aramă, în valoare totală de 5530 lei.

S-a reţinut faptul că inculpaţii …..au sustras cele două bazine din cupru de la sediul societăţii…., săvârşind fapta de furt calificat în formă continuată iar inculpatul…., i-a ajutat pe ceilalţi inculpaţi să transporte bunurile furate, fiind complice la aceeaşi infracţiune.

Faptele săvârşite de inculpaţi au fost dovedite în cursul cercetărilor penale cu întregul material probator aflat la dosarul nr.331/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani.

S-a reţinut că prejudiciul cauzat a fost recuperat în totalitate, partea vătămată neconstituindu-se parte civilă în cauză.

Totodată, instanţa a reţinut şi aspectul că la săvârşirea infracţiunii a participat şi învinuitul ……care fiind plecat din ţară nu a putut fi audiat, motiv pentru care s-a dispus disjungerea cauzei şi trimiterea acesteia la Poliţia Drăgăşani pentru continuarea cercetărilor cu privire la această persoană.

În instanţă toţi inculpaţii au fost prezenţi şi au recunoscut faptele săvârşite în modalitatea expusă în rechizitoriul parchetului, solicitând aplicarea disp. art. 3201 C.p.p. şi judecarea lor să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Fiecare inculpat a beneficiat în circumstanţiere de o caracterizare scrisă sau de depoziţia martorilor propuşi.

Instanţa a luat act de recuperarea integrală a prejudiciului cauzat de faptele comise de inculpaţi şi totodată că, partea vătămată nu s-a constituit ca parte civilă în cauză.

Astfel, examinând actele şi lucrările dosarului de cercetare penală nr.331/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt;

În perioada 27.02. – 7.03.2010, inculpatul …… au pătruns prin escaladare, folosind fără drept o cheie şi tăind un lacăt, în incinta părţii vătămate …… de unde au sustras două bazine de aramă.

Pentru sustragerea celor două bazine din cupru inculpaţii au fost ajutaţi  de inculpatul ……, care le-a transportat cu o căruţă cu cal, ducând un bazin la numitul …., iar celălalt urma să fie vândut unei persoane de etnie romă însă au fost depistaţi de un echipaj  de poliţie.

Astfel, faptele săvârşite de inculpatul …., întrunesc elementele constitutive al infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al.1, rap. la art. 209 al.1 lit.a, g, şi i, C.p., iar pentru inculpatul Denghel Ionel Ciprian de complicitate la furt prev. de art.26 C.p. rap. ş art. 208 al.1 şi art. 209 al. 1 lit. a, g, i C.p., texte de lege, în baza cărora, aceştia vor fi sancţionaţi penal cu pedepse privative de libertate.

Întrucât inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptelor în modalitatea descrisă în rechizitoriul întocmit în cauză şi deoarece au solicitat ca judecarea lor să se facă doar în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, instanţa va face aplicarea disp. art. 3201 C.p.p., limitele pedepselor urmând să fie reduse cu o treime.

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi stabilite, instanţa va avea în vedere disp. art. 72 c.p., respectiv gradul de pericol social concret al faptelor comise, circumstanţele în care s-au săvârşit, urmările produse cât şi faptul că întreg prejudiciul a  fost recuperat dar şi circumstanţele personale ale inculpaţilor astfel încât, pedeapsa aplicată să poată atinge scopul sancţionator şi preventiv.

Având în vedere conduita bună a inculpaţilor, comportamentul sincer în cursul cercetărilor penale cât şi în faţa instanţei de judecată, faptul că s-au străduit pentru ca prejudiciul produs părţii vătămate să fie recuperat integral, instanţa apreciază oportun aplicarea pentru toţi inculpaţii a prevederilor din art. 74 şi art. 76 C.pen privind circumstanţele atenuante.

Pentru inculpaţii …, instanţa va face aplicarea dsp. art. 41 al.2 C.p., privind infracţiunea continuată.

În baza art. 71 al. 1 C.p. se vor interzice tuturor inculpaţilor drepturile prev. de art. 64 lit.a, teza a II-a şi lit.b, C. pen pe durata executării pedepsei principale.

Pentru modalitatea de executarea pedepsei de către toţi inculpaţii având în vedere circumstanţele reale în care s-au săvârşit faptele cât şi circumstanţele personale ale inculpaţilor, instanţa apreciază că scopul pedepsei, aşa cum este definit de art. 52 C.p., poate fi atins şi fără executarea efectivă a acesteia, astfel că, în baza art. 81 C.p. se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi se va fixa termen de încercare conform, art. 82 C.p.;

Totodată li se va atrage atenţia inculpaţilor asupra disp. art 83 Cod penal cu privire la revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă.

Se vor aplica disp. art. 71 al.5 C.p., fiind suspendată şi executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a pedepsei principale, a închisorii.

Instanţa va lua act de faptul că partea vătămată …. nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul cauzat de faptele comise de inculpat fiind recuperat în întregime.

Conform disp. art. 118 al.1 li.t b C.p., se va dispune confiscarea lacătului şi a cheilor folosite de inculpaţi în comiterea infracţiunilor şi ridicate de către organul de poliţie.

În baza art.191 C.p.p. inculpaţii vor fi obligaţi la cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.c Cod penal, art.76 lit.c Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală.

Condamnă inculpatul  ….. născut la data de…., cu antecedente penale;…, la 1 an închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.81 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În baza art.359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului  asupra dispoziţiilor prevăzute de art.83 Cod penal, a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

În baza art.71 alin.5 Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art.71 alin.1 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.c Cod penal, art.76 lit.c Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală.

Condamnă inculpatul …….., la 1 an închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.81 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În baza art.359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului  asupra dispoziţiilor prevăzute de art.83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

În baza art.71 alin.5 Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art.71 alin.1 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.c Cod penal, art.76 lit.c Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală.

Condamnă inculpatul …….51, la 1 an închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.81 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În baza art.359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului  asupra dispoziţiilor prevăzute de art.83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

În baza art.71 alin.5 Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art.71 alin.1 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.c Cod penal, art.76 lit.c Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală.

Condamnă inculpatul ……., la 1 an închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.81 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În baza art.359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului  asupra dispoziţiilor prevăzute de art.83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

În baza art.71 alin.5 Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art.71 alin.1 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal, cu aplicare art. 41 al.2 Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.c Cod penal, art.76 lit.c Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală.

Condamnă inculpatul …….. la 1 an închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II şi lit.b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.81 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În baza art.359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului  asupra dispoziţiilor prevăzute de art.83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

În baza art.71 alin.5 Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art.71 alin.1 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal, cu aplicare art. 41 al.2 Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.c Cod penal, art.76 lit.c Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală.

Condamnă inculpatul ……. la 1 an închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.81 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În baza art.359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului  asupra dispoziţiilor prevăzute de art.83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

În baza art.71 alin.5 Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art.71 alin.1 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 26 Cod penal, rap la art.208 alin.1 raportat la art.209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal, cu aplicare art. 41 al.2 Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.c Cod penal, art.76 lit.c Cod penal şi art.3201 alin.7 Cod procedură penală.

Condamnă inculpatul …….. la 1 an închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.81 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În baza art.359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului  asupra dispoziţiilor prevăzute de art.83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

În baza art.71 alin.5 Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art.71 alin.1 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art.191 Cod procedură penală.

Obligă inculpaţii: ………, la câte 450 lei, cheltuieli judiciare faţă de stat, din care onorariu avocat din oficiu în sumă de 2000 lei, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei.

Obligă inculpaţii: ……., la câte 50 lei, cheltuieli judiciare faţă de  stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru partea vătămată.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 09 decembrie 2011 la sediul Judecătoriei Drăgăşani, judeţul Vâlcea.

 PREŞEDINTE, GREFIER,